Literatūra 10 klasei

Mācību grāmata. Autoru kolektīvs: Sigma Ankrava (Renesanse Eiropas literatūrā, V. Šekspīrs, Klasicisma literatūra Francijā, Apgaismības sākums Eiropas literatūrā), Aleksejs Apīnis un Oto Cakars (Literatūras zinātnes un literatūras jēdziens. Latviešu pirmsnacionālā literatūra), Dagmāra Ausekle (Apsīšu Jēkabs, E. Birznieks-Upītis), Gunārs Bibers (R. Blaumaņa dramaturģija), Ingrīda Kiršentāle (Brāļi Kaudzītes), Milda L o s-berga (R. Blaumaņa dzīve, proza un dzeja), Dace Lūse (Latviešu literatūra 19. gadsimta beigās un Jaunā strāva, A. Brigadere, J. Poruks), Biruta Rozenbaha (Latviešu literatūra 19. gadsimta 50.—80. gados, K- Valdemārs, J. Alunāns, Auseklis, A. Pumpurs), Līvija Volkova (E. Veiden-baums), Ērika Zimule (Seno Austrumu literatūra, Antīkā literatūra, Viduslaiku literatūra, Dante Aligjeri).

Index  yandex  mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.