M. Birznieks. No SS un SD līdz…

Grāmatā «No SS un SD līdz …» attēlota latviešu buržuāzisko nacionālistu prettautiskā rīcība un ļaundarības otrā pasaules kara gados, kad viņi, savas šķiras naida vadīti, padevīgi kalpoja vācu okupantiem un nacistu ideoloģijai un piedalījās kā latviešu tautas, tā ari citu tautu iznīcināšanā. Atsegti nacionālfašistu un buržuāzisko nacionālistu pirmskara sakari ar nacistu slepenajiem dienestiem, pēc pašu iniciatīvas pastrādātie noziegumi pret cilvēcību Lielā Tēvijas kara pirmajos mēnešos, bet vēlāk — līdz pat kara beigām — sastāvēdami SS un SD masu terora specialkomandās un brīvprātīgo policistu bataljonos. Raksturota arī latviešu reakcionārās emigrācijas prettautiskā rīcība pēckara gados.

Index   Yandex   Mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.