Nikolajs Smeļakovs. Praktiskā Amerika

To, par ko raksta autors, viņš nav uzzinājis no citiem cilvēkiem.

N. Smeļakovs — tagad PSRS ārējās tirdzniecības ministra vietnieks, Ļeņina prēmijas laureāts, kādu laiku dzīvoja Amerikas Savienotajās Valstīs, tikās ar komersantiem, iepazinās ar rūpniecībā, lauksaimniecībā, transportā, tirdzniecībā un sadzīves pakalpojumu sfērā strādājošo speciālistu darbību. Valsts darbinieka pieredze un inženiera vērīgā acs deva viņam iespēju ievērot daudz interesanta, savākt bagātīgu materiālu par amerikāņu komersantu darba stilu un metodēm, par ražošanas un darba organizāciju dažādās ekonomikas nozarēs, par sociālo apstākļu specifiku, kur pamatlikums ir neapvaldīta dzīšanās pēc dolāriem.

Grāmatas otrais izdevums papildināts ar divām jaunām nodaļām: par mašīnu un iekārtas tehnisko apkalpošanu un par rūpniecības specializāciju. Pārējo nodaļu tekstā sniegti dažādi jauni dati no amerikāņu statistikas materiāliem un tehniskās literatūras. Atspoguļoti daži jauni fakti no Savienoto Valstu dzīves. Ievietotas vairākas jaunas ilustrācijas.

Index   Yandex   Mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.