Pauls Jongi Čo. Ceturtā Dimensija

Pasaulē vislielākās un visātrāk.auogšas draudzes mācītājs,  grāmatu autors un plaši pazīstams sludinātājs, atklāj atbildētas lūgšanas, draudzes pieaugšanas un personīgā brieduma garīgos noslēpumus. Lasot Ceturto Dimensiju, es atklāju šīs dinamiskās lūgšanas dimensijas īstenību, kas nāk caur dziedināšanas iztēlošanos. šis atceļojošais mācītājs, šis ciešanās saistītais tēvs pasvītroja oriģinālajā manuskriptā rindu pēc rindas. Spēju tikai cerēt un lūgt, lai šī grāmata, kas nonākusi daudzu kristiešu un arī neticīgo -rokās, tos ievestu pārsteidzošajās garīgajās patiesībās, kas ietvertas šajās lappusēs. Šī grāmata ir veltīta daudziem ļaudīm, kas meklē un cīnās, lai savās dzīvēs atrastu ticības celli. Ceturtā dimensija, pirmais sējums

Index  yandex  mega

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.