Ivans Turgeņevs. Pavasara ūdeņi

Krievu literatūras klasiķa (1818—1883) liriskais stāsts veltīts mīlestībai kā cilvēka garīgo vērtību kritērijam. Stāsta centrā — ar drosmīgu sirdi un prātu apveltīta meitene un vājas gribas jauneklis, kas nodod viņas skaidrās jūtas. Autors nežēlīgi atsedz tumšās kaisles varā nokļuvuša Saņina dvēseles tukšumu.

Index  yandex  mega