Literatūras hrestomātija 6. klasei 1985

Mācību grāmata. Latviešu tautas dziesmas ; Latviešu tautas pasakas ; No latviešu literatūras vēstures ; Ziņas par Jaunās strāvas darbību un jaunstrāvnieku centieniem  ; K Skalbe ; Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties ; E Veidenbaums ; Mosties, mosties reiz, svabadais gars ; Kā gulbji balti padebeši iet ; R Blaumanis ; Nāves ēnā ; Aspazija  ; Dzimtene ; Ziedoņa rīts ; J Akuraters ; Kalpa zēna vasara ; Ar kaujas saucieniem uz lūpām ; Rainis ; Zelta zirgs ; Lauztās priedes ; E Birznieks-Upītis ; Druviņi ; Džamaledins un ērglis ; V Plūdonis ; Tīreļa noslēpums ; K Paustovskls ; Groziņš ar egļu čiekuriem  Zaglīgais runcis ; A Elksne  ; Dziesma dzimtenei  Skaties uz gaismas pusi ; A Lindgrēna ; Mēs Sālsvārnas salas vasarnieki

Indexfb2 indexpdf   Mega  yandex

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.