Kvantu fizikas pamati 5 minūtēs! (iesācējiem, kuri nedaudz apguvuši fiziku un ķīmiju pamatskolas līmenī). Dzīvības rašanās uz Zemes

Kvantu fizika ir bezgala aizraujoša zinātne. Diemžēl latviešu valodā par šo zinātnes nozari samērā maz populārzinātnisku grāmatu. Šeit aprakstītie eksperimenti vidusmēra lasītājam saprotamā formā paskaidro tās lietas, kuru apgūšanai parasti vajadzīgi mēneši un pat gadi. Domājams, ka šīs zināšanas būs noderīgas tiem, kuri mēģina izprast kvantu teoriju un kvantu mehāniku. Kas ir kvantu fizika  Vjačeslava …

Gergijs Fļorovs. Fizikas rokasgramata

Kam šī grāmata adresēta. Pēc autoru domām grāmata varētu būt noderīga: 1) 9. —11. klašu skolēniem iepriekšējo klašu māc ību vielas vai atsevišķu kursa jautājumu atkārtošanai ; 2) matemātikas , fizikas, pedagoģijas novirziena klašu skolēniem kā mācību palīglīdzeklis; 3) tehnikumu un augstskolu reflektantiem, gatavoj oties iestāj eksāmeniem fizikā; 4) sagatavošanas nodaļu un kursu klausītājiem; 5) …

Allens Apinis. Fizika

Djvu formāts. 1972 gada, otrais, pārstrādātais izdevums. Grāmata sarakstīta pēc augstskolu tehnisko fakultāšu fizikas kursa programmas un galvenokārt domāta šo fakultāšu neklātienes nodaļu studentiem. To var izmantot arī šo fakultāšu klātienes nodaļu, ka arī citu, piemēram, bioloģijas fakultāšu studenti, kuriem jāapgūst vispārīgās fizikas kurss. Teorētisko izklāstu papildina neklātienes studentu kontroldarbiem raksturīgi uzdevumi ar atrisinājumiem. Grāmatā lietota …

Anatolijs Jenohovičs. Fizikas un tehnikas rokasgrāmata

Mācību palīglīdzeklis skolēniem. Rokasgrāmatā atrodama informācija par Starptautisko vienību sistēmu (SI), doti fizikālo lielumu un vienību apzīmējumi, dažādu vielu īpašības raksturojošo fizikālo parametru vērtības (piemēram, blīvums, kušanas tem­peratūra, vārīšanās temperatūra, īpatnējā siltumietilpība, īpatnējā elektriskā pretestība, laušanas koeficients utt.). Tajā var uzzināt arī tehnikā, sadzīvē un dzīvajā dabā nozīmīgāko fizikālo pamatlielumu vērtības (piemēram, dažādu objektu kustības …

Mihaels Preisingers. Bemudu trijstūra mīkla atminēta.

Mīklainie un neizskaidrojamie atgadījumi Bermudu trijstūrī kuģu un lidmašīnu, pat veselu ciemu noslēpumaina pazušana, kompasa adatas novirzes un citas dīvainības gadu desmitiem saistījušas zinātnieku, pētnieku, piedzīvojumu meklētāju un ieinteresētu cilvēku prātus visā pasaulē. Pie šiem «apsēstajiem» pieder arī vācu zinātnieks, rakstnieks un niršanas instruktors Mihaels Preisingers, kurš veicis vairākas ekspedīcijas uz Bermudu trijstūri un izvirzījis …

Zinātne un tehnika 1979 interesantākie raksti no numuriem 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12

Padomju Latvijas zinātnes soļi ; Lai kosmosā varētu lidot ilgstoši. Igors Judins, ; Kas jauns 1979. gada tautas skaitīšana? Edvīns Vītoliņš, ; Mūsu planētas acis Māra Blaumane  ; Tuneļprocesi vielā Ivars Tāle un Jevgeņijs Kotomins ;  Uz riteņiem ; Ka palielināt nēģu populāciju Rita Eglīte, ; Ziedojumi celtnes viduslaiku Rīgā Andris Caune  ; Cilvēka labklājības …