Jānis Mencis, Arturs Sika. Matemātikas rokasgrāmata skolēniem

Rokasgrāmatā koncentrētā veida apkopots deviņgadīgās skolas matemātikas kurss. Sniegti matemātiskie jēdzieni, apgalvojumi, aprēķinu izpildes kārtulās, tipiskāko uzdevumu risināšanas paraugi. Rokasgrāmata paredzēta vispārizglītojošo skolu un citu mācību iestāžu audzēkņiem mācību vielas atkārtošanai, vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu reflektantiem, ka ari visiem, kam rodas nepieciešamība sameklēt uzziņas par deviņgadīgās skolas matemātikas kursa jautājumiem. Index  yandex  mega

Biruta Siliņa, Kārlis Šteinerts. Rokasgrāmata matemātikā

Grāmatā ietverti svarīgākie vidusskolas matemātikas kursa jautājumi un aug­stākās matemātikas materiāls, kas atbilst inženierzinātnu un dabaszinātņu bakalaura studiju programmām. Aplūkotas jēdzienu definīcijas, interpretācijas, formulas, kārtulas, metodes, algoritmi, tabulas u. c. jautājumi. Teorijas jautājumi apskatīti bez pierādījumiem un izvedumiem, bet ar paskaidrojumiem un norā­dījumiem. Par skolas matemātikas kursa jautājumiem aplūkoti arī piemēri un uzdevumu risināšanas paraugi. …

Gvido Fomins. Matemātikas formulas

Krājumā  «Matemātikas  formulas»  sakopotas daudzas  elementārās  matemātikas  un augstākās  matemātikas  formulas.  Krājums galvenokārt  paredzēts  tiem,  kas  jau iepazinušies  ar  attiecīgajām  matemātikas nodaļām,  tādēļ  tajā  ir  ļoti  maz  paskaidrojumu un  komentāru, Grāmatu  var  izmantot  vidusskolu,  koledžu, tehnikumu  un  citu  vidējo  mācību  iestāžu audzēkņi. indexarhīvs / yandex / mega  

Marks Vigodskis. Augstākās matemātikas rokasgrāmata

Rokasgrāmatā var atrast: Analītiskā ģeometrija plaknē un telpā, matemātiskās analīzes pamatjēdzieni, diferenciālrēķini, integrālrēķini, ziņas par plaknes un telpas līnijām, rindas, diferenciālvienādojumi. Šī grāmata ir tā paša autora «Elementārās matemātikas rokasgrāmatas» turpinājums un aptver visu vielu, kas ietilpst augstāko tehnisko (mehanikas-mašīnbūvniecibas, celtniecības, aviācijas, transporta, elektrotehnisko, enerģētisko un metalurģisko) mācību iestāžu matemātikas pamatkursa programma. Grāmatai ir divējāds …

Marks Vigodskis.Elementārās matemātikas rokasgrāmata 1967.g

1.Rokasgrāmatas uzdevums. Šai rokasgrāmatai ir divējāds uzdevums. Pirmkārt, tajā var atrast momentānu izziņu par to, kas ir lielākais kopīgais dalītajs, kas ir tangenss utt., kā aprēķināt procentu, kā konstruēt regulāru piecstūri, kādas ir kvadrātvienādojumu sakņu formulas, kādas ir nošķelta konusa tilpuma formulas utt. Visas definīcijas, likumi, formulas un teorēmas paskaidrotas ar piemēriem, it īpaši lielu …

Andrejs Breds. Latvijas PSR ģeogrāfija 7 un 8 klasei (1963)

Baltijas republikas, to skaitā Padomju Latvija, nostājās uz sociālisma celtniecības ceļa vēlāk par citām brālīgajām republikām — 1940. gadā. īsā laikā republika guva milzu panākumus visu saimniecības un kultūras dzīves nozaru attīstībā. No lauksaimniecības zemes, kāda tā bija buržuāziskās Latvijas laikā, tā kļuva par sociālistisku republiku ar attīstītu rūpniecību un mehanizētu liela mēroga lauksaimniecību, ar …

Pjotrs Sčastņevs un Pāvels Terehovs. Pasaules daļu un svarīgāko valstu ģeogrāfija 6. un 7. klasei (1962)

Piektās klases fiziskās ģeogrāfijas pamatkurss dod vispārīgu priekšstatu par zemeslodi, tās virsmu un tur notiekošajām dabas parādībām. Sestajā klasē un septītās klases pirmajā pusgadā jāmācās pasaules dalu un svarīgāko valstu ģeogrāfija, kas iepazīstina ar katras pasaules daļas daudzveidīgo dabu, ar ceļotājiem un pētniekiem, kas padarījuši ģeogrāfijas zinātni bagātāku ar jaunām zināšanām par agrāk nepazīstamām zemēm, …

Veronika Kanāle, Marģeris Stepermanis. Latvijas PSR vēsture 7.-11. klasei. Mācību līdzeklis skolām (1973)

Trešais un arī visprecīzākais un vislabāk noformētais 1973 gada izdevums (salīdzinot ar 1990 gada izdevumu) Vēstures zinātņu doktora profesora M. Stepermaņa un vēstures zinātņu kandidātes docentes V. Kanāles sarakstītais mācību līdzeklis «Latvijas vēsture» domāts 7.—11. klašu audzēkņiem. Grāmatā netiek atkārtoti PSRS vēsturē aplūkotie vispārējie jautājumi, jo katru Latvijas vēotures tematu mācās saistībā ar attiecīgo PSRS …

Kristina Sabaļauskaite. Silva Rerum IV

Matemātikas profesors, jezuīts Prancišks Ksavers Norvaiša no Milkantiem, ir ne tikai Lietuvas dižkunigaitijas, bet arī pasaules pilsonis, brīvmūrnieks un filosofs. Nansī, Vīne, Krakova, Varšava, Amsterdama, Parīze, Londona – tādas ir viņa ceļojumu trajektorijas, kurās viņš iepazīstas ar pasaules valdniekiem, asākajiem zinātnes prātiem un intelektuālām sievietēm, vēro mūzikas un teātra brīnumus, kas maina priekšstatus par mākslu, …

Zinātne un tehnika 1980 numuri 1;2;3;4;5;7;8;10;12. Interesantākie raksti:

Mašīnu redzes problēmas un principi. Kārlis Zvirgzdiņš ; Notikumu varbūtības prognoze smadzenēs. Dmitrds Širjajevs ; Sevišķi tīru vielu iegūšana un lietošana. Aivars Stūris, ; Piena dziedzera vēzis un hormoni. Gaida Vītola, ; Kā izmantot meteoroloģisko informāciju? Vadims Karpacevskis ; Radioizotopiskie mēraparāti ceļa darbos. Kamilla Ginsburga,;  ; Augsnes ražība un mēslojums. Pēteris Bārbalis, ; No zinātnes …