Modris Slava. Latviešu senā reliģija

Latviešu tauta vēsturisku apstākļu dēļ ir unikāla tauta, kas savās dzīlēs ir samērā labi saglabājusi pirmskristīgā laika reliģiju. Šī reliģija izpaužas tautas dziesmās – dainās kā arī gadskārtas svināmajās dienās un godos, ornamentos, arī pašā latviešu valodā un tautas psiholoģiskajās rakstura iezīmēs. (no ārpuslaika Viedas skata punkta) Index   mega  yandex

Haralds Biezais. Gaismas Dievs seno latviešu reliģijā

Gaismas Dievs seno latviešu reliģiskajās tradīcijās un vēstures avotos ir viens no visagrāk apliecinātajiem, gan ar Ūsiņa vārdu. Diskusijas ap šo dieva tēlu laiku gājumā ir bijušas ļoti asas, dažkārt arī polemiskas; tajās ir krustojušās tīri objektīvas pētniecības intereses ar nacionālromantiskām vēlmēm stiprināt tautisko apziņu — līdz pat tieksmēm atjaunot seno latviešu reliģiju, tanī ierādot …

Roberts Mūks. Dvēsele – tilts starp rietumu un Austrumu reliģijām

Lekciju kurss. Filozofija. Autora redakcijā. Rietumu psiholoģija līdz šim ir koncentrējusies uz prāta, resp., uz apzinīgā “es” izpēti, iepriekš pieņemot, ka prāts vai apziņa sastāda cilvēka būtisko komponentu, kas viņu atšķir no visas pārējās pasaules. “Zaudēt prātu” nozīmē nonākt augam vai dzīvniekam līdzīgā kondīcijā. fb2: indexarhīvs     yandex     mega

Roberts Mūks. Reliģija un misticisms

«Reliģija un misticisms» ir saistošā, populārā valodā uzrakstīts zinātnisks apcerējums par cilvēku mūžseno vēlmi izzināt neizzināmo, par šķēršļiem, kuri jāpārvar šī izziņas procesa gaitā, kā arī par maldiem un šķietamās patiesības meklējumiem. Autors izseko dažādu reliģiju rašanās cēloņiem un attīstības posmiem un objektīvi vērtē to pozitīvo, kā ari negatīvo lomu personības izveidē. indexarhīvs     yandex  …

Dažādu autoru pētījumu apkopojums. Turīnas Līķauts.

Lasītājam būs jāapbruņojas ar pacietību un jāizlasa VISS stāsts par to, vai Turīnas Līķauts ir tas pats līķauts, kurā Arimatejas Jāzeps ietina no krusta noņemtās  Cilvēkdieva Miesas, un kurā notika Augšāmcelšanās brīnums. Mēģinājumam atbildēt uz šo jautājumu arī kalpo šeit publicētie speciālie zinātniskie pētījumi, kuri tikuši veikti pēdējo simts gadu laikā, un iegūto atziņu īss …

Pauls Jongi Čo. Ceturtā Dimensija

Pasaulē vislielākās un visātrāk.auogšas draudzes mācītājs,  grāmatu autors un plaši pazīstams sludinātājs, atklāj atbildētas lūgšanas, draudzes pieaugšanas un personīgā brieduma garīgos noslēpumus. Lasot Ceturto Dimensiju, es atklāju šīs dinamiskās lūgšanas dimensijas īstenību, kas nāk caur dziedināšanas iztēlošanos. šis atceļojošais mācītājs, šis ciešanās saistītais tēvs pasvītroja oriģinālajā manuskriptā rindu pēc rindas. Spēju tikai cerēt un lūgt, lai …

Ernests Stabiņš. Ar viņu vārdiem (Reliģiskais sektantisms bez maskas)

Šī grāmata jums palīdzēs uzzināt patiesību par dažādu sektu — baptistu, adventistu, Jehovas liecinieku u. c. — izcelšanos un to darbību Latvijā, parādīs, cik nepievilcīga ir reliģiska sektantisma seja bez sludinātāju liekulīgo frāžu maskas. Daudzie arhīva materiāli, pašu sektu dokumenti, kas bagātīgi izmantoti grāmatā, devuši autoram iespēju atmaskot dažādo sektu vadoņu avantūristisko darbību galvenokārt ar …

Jāzeps Lavreckiss. Kardināli iet uz elli

Viens no mūsdienu klerikālisma balstiem ir Vatikāns. Kardinālu — šo katoļu baznīcas augstmaņu purpura mantijas sedz politiskas dēkas, netīrus finansu darījumus un daudzus skandālus, kuros iejaukti ievērojami katoļu baznīcas darbinieki. Vatikānā trako kaislības — dzīšanās pēc varas un mantas. Katoļu augsto amatpersonu rīcība skaidri parāda visai pasaulei, kam viņi kalpo, kā intereses viņi sargā. Baznīcas …

Vincas Mikolaitis-Putins. Altāru ēnā

Šķiet, visā pasaules literatūrā neatradīsim daudz tādu romānu, kuros būtu atsegta katoļu mācītāju intīmā dzīve, tiktu tēlots dziļš psiholoģisks konflikts starp veselīgu cilvēka dabu un konfesijas žņaugiem, starp dzejnieka talantu un garīdznieka pienākumiem. Tomēr romāns «Altāru ēnā» vērtīgs ne tikai ar to, ka tas paceļ priekškaru, atsegdams stingri noslēgto un garīdzniecības slēpto mācītāju dzīves novadu. …