Čārlzs Dikenss. Dzīves cīņa. Burvju asaka.

DzivescinaBurvjuasakaCDikenssfb2

Dzīves cīņa. Stāsts par mīlestību. – Reiz senos laikos — nav svarīgi, kurā gadā, — dižajā Anglijas zemē — nav svarīgi, kurā vietā, — notika barga cīņa. Tā notika vasaras sākumā, kad diena ir gara un vijīgā zāle zaļa. Daudz savvaļas puķu, ko Visuvarenā roka veidojusi par smaržīgiem rasas traukiem, todien sajuta savus gleznos kausus līdz malām pieplūstam asinīm un vīstot saļima zemē.

Burvju asaka. Pasaka – Dikenss rakstījis arī pasakas bērniem

indexarhīvs    yandex     mega

Čārlzs Dikenss. Lielās cerības

LielasceribasCDikenssfb2

Visa grāmata ir pirmajā personā stāstīta no Fipa puses. Grāmatas sākumā viņš ir mazs puika un beigās jau pieaudzis vīrs. Grāmatā notiek tik daudz kas, ka pat nezinu ar ko lai sāk. Bet grāmata sākas ar to, kā zēns palīdz izbēgušam katordzniekam – aiznes viņam ēdienu un vīli, ar ko atbrīvoties no važām. Kopš tā laika viņu moca vainas apziņa. Fips dzīvo pie savas šerpās māsas un viņas vīra, kurš ir kalējs. Viņš uz kādu laiku arī nolīgts par ”laika kavētāju” kādai skumjai, bagātai tantei, kuras adoptētā meita Estella momentā nolaupa mazā Fipa sirdi.Vēlāk arī viņš iemācās kalēja amatu, bet strādāt neizdodas, jo kāds svešinieks labvēlis viņam atstājis mantojumu un palīdz Fipu padarīt par kungu Londonā. Lielos vilcienos tas ir aptuveni tas svarīgākais, bet vēl ir daudz mazāku notikumu, fona tēlu un visa kā cita.

indexarhīvs    yandex     mega

Čārlzs Dikenss. Olivera Tvista piedzīvojumi

OliveraTvistapiedzivojumiChDikenssfb2

Čarlzs Dikenss izvēlējies par varoni puisēnu – bārabērnu, kas uzaudzis šausmīgajā darbanamā. Rakstnieks parādīja, ka nespēj klusēt, zinot, kadi šausmu darbi norisinās namos, ko valdošās aprindas ierīkojušas ar ieganstu palīdzēt trūkumā nonākušiem strādniekiem. Bez izpušķojumiem, patiesi un pārliecinoši viņš parādīja, ka šī palīdzība nabadzīgajiem ir tīra liekulība. Ar sašutumu vērsās pret bērnu darba ekspluatāciju, tas ir, pret tiem Anglijas likumiem, kas noveda postā bērnus, kuri bija spiesti paši sev pelnīt cietu maizes garozu.Lai ietērptu savu protestu daiļdarba formā, viņš iepazīstina lasītāju ar Londonas noziedznieku pasauli, kurā pret savu gribu nokļūst Olivers.

indexarhīvs     yandex    mega

Čārlzs Dikenss. Martins Čezlvits

MartinsCezlvitsCDikenssfb2

Šinī grāmatā, kas iznāca 1844. gadā, Čārzlza Dikensa (1812-1870) reālistiskais Anglijas un Amerikas buržuāziskās īstenības attēlojums sasniedzis ļoti augstu pakāpi. Starp daudzajiem šā romana personāžiem uzmanību saista sevišķi Peksnifs. Nevienā savā sacerējumā Dikenss nav sniedzis tik spilgtu un vispusīgu angļu buržuazijas tradicionālās liekulības un svētulības attēlu kā šeit. Peksnifs ir buržujs (kapitālists, jeb mūsdienu valodā – uzņēmējs), bezgala egoistisks un nežēlīgs. Iedzīvošanās dēļ viņš gatavs uz jebkuru zemiskumu, jebkuru noziegumu, bet to visu viņš dara aiz tikumības un cilvēkmīlestības maskas. Visur viņš atrod ieganstu morāliskām sentencēm, dvēseli pacilājošām runām un tukšskanīgām frāzēm par augstu tikumību. Savu tikumīgā ģimenes tēva, uzticīgā un nesavtīgā drauga, par sabiedrības labklājību gādājošā pilsoņa lomu viņš tēlo ar apbrīnas vērtu veiklību un bezkaunību. Rakstnieks atklāti izteica savu vilšanos amerikaņu «demokrātijā». Atgriezies Anglijā, viņš publicēja «Piezīmes par Ameriku» (1842. g.), kurās nesaudzīgi nokritizēja Amerikas sabiedrisko iekārtu. Amerikaņu buržuāziskā prese saņēma iznākušos aprakstus ar negantu brēku. Dikensu apvainoja nepateicībā, ļaunprātībā un apmelojumos. Tomēr rakstnieku nesamulsināja pērkamās amerikāņu preses uzbrukumi. Viņš jau iepriekš zināja, ka viņa grāmata nobaudīs Amerikas valdošo aprindu simpātijās. Reizē ar to viņš saprata, ka šinī grāmatā izteiktā rūgtā patiesība neradīs ASV progresīvajos cilvēkos naidu pret viņu. «Man pietiek ar to apziņu,» viņš rakstīja, «ka es nepazaudēšu otrpus Atlantika neviena drauga, kurš ir šā vārda vērts.»

indexarhīvs    yandex    mega

Čārlzs Dikenss. Runas

DikensarunasCDikenssfb2

Priekšstats par Č. Dikensa radošās personības daudzveidību būtu nepilnīgs, ja nepieminētu to viņa darbīgās dzīves daļu, kura visvairāk pakļauta aizmirstībai un tādēļ īpaši atgādināma. Tā ir viņa sabiedriskā darbība, kuras rezultātā tapušas daudzas runas un priekšlasījumi dažādās vietās un dažnedažādos gadījumos, neskaitāmi raksti un apraksti periodiskajā presē.

indexarhīvs    yandex    mega

Čārlzs Dikenss. Saltais nams

Saltaisnams1CDikenssfb2

Romāns divās grāmatās.

Pirmā grāmata. Raksti. Astotais sējums. Romānā «Saltais Nams» Č. Dikenss atmasko sava laika Anglijas birokrātisko tiesu sistēmu, kura savā darbībā ne­vis atrisina, bet sarežģī dažādas problēmas, ieraujot tiesas prāvu virpuli daudzu cilvēku likteņus.

indexarhīvs    yandex    mega

Otrā grāmata. Raksti. Devītais sējums. Romānā «Saltais Nams» Č. Dikenss atmasko sava laika Anglijas birokrātisko tiesu sistēmu, kura savā darbībā ne­vis atrisina, bet sarežģī dažādas problēmas, ieraujot tiesas prāvu virpuli daudzu cilvēku likteņus.

indexarhīvs    yandex    mega