Henriks Ibsens. Leļļu nams

lellunams(h.ibsens)

Ibsens pievēršas ģimenes attieksmju attēlojumam, sevišķi izceļot psichiskos konfliktus. Humānisma vārdā viņš drosmīgi un atklāti saceļas pret  ieskatiem par sievieti, rāda, ka morāle sakropļo sievieti, nogalina viņā cilvēka vērtības apziņu. Ibsens nosoda liekulīgās, aiz aprēķina dibinātās laulības, aizstāv sievietes tieksmi pēc patstāvības un patiesām ģimenes attieksmēm. Sievieti šajā sabiedrībā uzskata par lelli, kuras galvenais mūža uzdevums — padarīt tīkamāku vīra dzīvi. Kas notiek, kad sievietē pamostas cilvēka apziņa, neapmierinātība ar savu pazemojošo stāvokli, kad nobriest protests pret nožēlojamo lelles lomu — šos jautājumus Ibsens ļoti spēcīgi izvirza lugā «Leļļu nams» (1879.).

indexarhīvs     yandex       mega

Henriks Ibsens. Brands

brandsibsensh

Te izpaužas dzejnieka sašutums par Norvēģijas vienaldzību, kad prūši agresivi uzbruka tās sabiedrotajai Dānijai, naids pret tautiešu svārstīgo buržuāzisko liberālismu un pseidodemokratismu, ironija par sīkpilsoņu liekulīgo dievi icību un šķietamo humānismu un kvēla vēlēšanās celt dzīvi augšup. Visi šie daudzpusīgie autora centieni iedzīvināti jaunā, enerģiskā mācītāja Branda tēlā, kas cīņā par dienišķo maizes riecienu nomocītai tautai sludina gara nemieru. Skarba ir Branda prasība: «Visu vai neko!» Būdams stipra personība, viņš, daudz nesvārstīdamies, noraida ikkatru kompromisu, ikkatru pakļaušanos sirds tieksmēm un ikdienas dzīves prasībām, ideālu vērtēdams augstāk par savu paša un savu tuvinieku dzīvību. Viņa dumpīgais gars nostājas arī pret baznīcas dogmām — «pat nezinu, vai kristīgs es», apliecina Brands. Citur viņš nesaudzīgi nosoda reliģiju tās liekulības dēļ. Norvēģu sīkpilsoņu dievs ir vecs un slims, fiziski un garīgi nevarīgs. Tas ir kalpu dievs, tas «vergu pulka vergu dievs», ko niecīgais sīkburžujs izveidojis pēc savas līdzības. Lai izskaustu cilvēkā reliģijas iedēstīto verdzisko padevību un trulo vienaldzību, Brands ieteic dievu jau «…šodien iezārkot un steigšus zemes pīšļiem dot».

indexarhīvs    yandex     mega

Hermanis Hese. Stepes vilks

Stepes vilks(H.Hese)

Stepes Vilkam, cilvēkam, kurš mēbelētas istabas meklējumos pirms dažiem gadiem iegriezās pie manas tantes, bija gadu piecdesmit. Viņš patiešām bija īsts Stepes Vilks, kā reizēm sevi dēvēja, – svešāda, mežonīga, bet vienlaikus tramīga būtne no citas, nevis manas pasaules. Ar Austrumu misticisma un Rietumu kultūras sajaukumu Heses visslavenākais un visautobiogrāfiskākais darbs ir viens no literatūras vispoētiskākiem sasniegumiem dvēseles ceļā uz brīvību.

indexarhīvs    yandex    mega

Hermanis Hese. Stikla perlīšu spēle

Stikla perlisu spele(H.Hese)

Stikla pērlīšu spēles darbība risinās 23.gs. (tomēr tā nav zinātniskā fantastika) izdomātā provincē Kastālijā Centrāleiropā. Kastālija ir mītnes vieta klosterveidīgam Ordenim, kuru veido intelektuāļi. Provincei ir maz sakara ar pārējo pasauli, tā ir nodarbināta tikai ar garīgām lietām. Galvenie provinces uzdevumi: uzturēt elites skolas un apmācīt apdāvinātus skolniekus un studentus, un izkopt un spēlēt stikla pērlīšu spēli. Labākais no spēlētājiem kļūst par stikla pērlīšu spēles maģistru un tāds ir galvenais romāna varonis Jozefs Knehts – gara aristokrāts, gudrs, laipns un mierīgs, kurš gadiem ejot pamazām saprot, ka viņa īstais aicinājums ir nevis augstais amats, bet gan vienkāršo pasaulīgo skolnieku mācīšana. Viņš atsakās no sava augstā amata, pamet Kastāliju un dodas reālajā dzīvē mācīt sava jaunības dienu drauga dēlu. Jozefs tomēr izrādās reālajai dzīvei nepiemērots….   indexarhīvs     yandex    mega

Hermanis Hese. Sidharta

Sidharta(H.Hese)

Viens no izcilākajiem rakstniekiem vācu literatūrā. Viņa tēvs dzimis Igaunijā, bet māte – Indijā. Viņi bija misionāri Indijā. Abi gaidīja, ka Hese kļūs par teologu. Viņš gan 1891. gadā sāka mācīties protestantu seminārā, taču tika no tā izslēgts. Arī laicīgā skolā viņam neveicās, tāpēc viņš mācības pameta. Viņš strādāja par grāmatu veikala ierēdni, mehāniķi, pievienojās arī literātu lokam Le Petit Cйnacle. Šajā laikā viņš daudz lasīja un bija nolēmis kļūt par rakstnieku. 1912. gadā viņš emigrēja uz Šveici un 1923. gadā kļuva par Šveices pilsoni. Hese bija pārliecināts pacifists, kas arī redzams daudzos viņa darbos, taču II pasaules kara laikā viņa darbību neparedzēti atbalstīja Jozefs Gēbelss. Tomēr pēc tam, kad viņš pieprasīja, lai cenzūrai netiktu pakļautas vairākas grāmatas “Narciss un Zeltamute” daļas (par masu slaktiņiem), viņš tika iekļauts nacistu “melnajā sarakstā”. Par spīti tam viņam tomēr izdevās pārdzīvot II pasaules karu

indexarhīvs   yandex    mega

Hermanis Hese. Pasakas

Pasakas(H.Hese)

Lasot Hermaņa Heses pasakas, mēs nonākam sapņu un vīziju, filosofijas un cilvēcisko kaislību pasaulē. Viņa pasakas risinās psihes noslēpumainajā dzīlē tur, kur mājo mūsu gara ilgas. Šīs ilgas liek mums doties prom no mājām un nenovēršami atgriezties, glabādamas sevī visskaistākos mirkļus un arī vislielāko smeldzi. Heses pasakām raksturīga tā pati mistikas un romantikas nots, kas valdzinoši skan viņa spožajos darbos Sidharta un Demians. Mūžīgās tēmas, par kurām stāsta šīs pasakas, kā arī izteiksmes smalkums un elegance saviļņo un apbur katru, kurš nolēmis iepazīties ar šo Hermaņa Heses daiļrades šķautni.

Punduris. Ēnu spēles. Kalns. Cilvēks uzvārdā Cīglers. Pilsēta. Doktora Knelges gals. Skaistais sapnis.Stabules sapnis. Augusts. Dzejnieks. Meža cilvēks. Savāda ziņa no svešas zvaigznes. Falduma. Grūtais ceļš. Sapņu virkne. Eiropietis. Valsts. Gleznotājs. Pasaka par pīto krēslu. Īriss. Saruna ar cepli.  Piktora pārvērtības. Burvja bērnība. Sapņu taka. Ķēniņš Ju.  Putns. Divi brāļi

indexarhīvs    yandex   mega

Raiders Hegards. Montesumas meita

Montesumas meita(R.Hegards)

Romāns veltīts vienam no pašiem dramatiskākajiem momentiem Meksikas vēsturē — tās seno iedzīvotāju acteku cīņai ar spāņu iekarotājiem — konkistadoriem Ernando Kortesa vadībā. Uz bagāta dokumentāla, vēsturiska un etnogrāfiska materiāla pamata rakstniekam izdevies parādīt acteku sadzīvi un kultūru, viņu pilsētas un zemi.

indexarhīvs    yandex    mega

Raiders Hegards. Ķēniņa Zālamana raktuves

Kenina Zalamana raktuves(R.Hegerds)

Romāna darbība notiek Dienvidāfrikā. Rakstnieka iztēli rosinājis un romānam vielu devis neprātīgais dimantu un zelta drudzis, ko bija izraisījusi dimantu lauku atklāšana Dienvidāfrikā. «Ķēniņa Zālamana raktuvēs» R. Hegards arī ievijis paša vērojumus Dienvidāfrikā, kur rakstnieks dzīvojis vairākus gadus un iepazinies ar vietējo cilšu paražām un ticējumiem.

indexarhīvs    yandex    mega

Raiders Hegards. Daiļā Margareta

dailamargaretahegards

Romānā attēlota vēsturiskā situācija Anglijā un Spānijā 15. gs. beigās, kad notika izšķirošā cīņa starp absolūto monarhiju un feodāļu varu, kad Spānijā Ferdinanda un Isabellas valdīšanas laikā «neticīgos» un «ķecerus» nežēlīgi vajāja inkvizīcija. Autors nosoda tolaik izplatītos rasu un reliģiskos aizspriedumus.  Iepazīstoties ar romāna spilgti ieskicēto varoņu aizraujošajiem piedzīvojumiem, lasītājs izjūt tēlotā laikmeta atmosfēru, gūst priekšstatu par sadzīvi un tikumiem viduslaiku Anglijā un Spānijā.

indexarhīvs    yandex     mega