PSRS vēsture

Lukians Buščiks. PSRS vēsture. 1 daļa. Mācību grāmata 8. klasei.

Interesantā, raitā, viegli uztveramā valodā aprakstīti un ilustrēti atsevišķi, galvenie Krievijas vēstures posmi no pirmatnējās kopienas laikiem līdz mūsu ēras 17. gs

Mācību grāmata 8. klasei. Akad. A. Pankratovas redakcijā. Apstiprinājusi Latvijas PSR Izglītības ministrija

Latvijas Valsts Izdevniecība Rīgā 1957

Index  Mega  yandex  indpdf  megapdf  yandpdf

Ivans Fedosovs. PSRS vēsture 9. klasei

Visai aizraujoša, skaisti ilustrēta un viegli uztverama mācību grāmata par Krievijas vēstures atsevišķiem posmiem laikā no XVIII līdz XX gadsimtam. Apstiprinājusi PSRS Izglītības ministrija. Ceturtais izdevums. 1990

Indexfb2  indexpdf   Mega   (PDF)  yandex

Vasilijs Golovačevs. Nemieru laiks

Vasilija Golovačeva sarakstīto grāmatu cikls ar nosaukumu „Nemieru laiks” (Смутное время)  stāsta par laika īpašībām, par iespējām tajā ceļot un Visuma pamatlikumiem. Autors, atspoguļot labā mūžseno cīņu ar ļaunumu, mēģinājis fantastisko romānu saturā iekļaut arī Dieva jēdzienu. Grāmatas ir aizraujošas, pilnas spraigiem notikumiem un asiem sižeta pavērsieniem.

Golovačevs jau tiek uzskatīts par krievu zinātniskās fantastikas klasiķi.

Lielākā daļa zinātniskās fantastikas rakstnieka darbu veido ciklus un kopējais grāmatu skaits jau ir pārsniedzis četrdesmit. Golovačeva grāmatas izceļas ar stāstījuma vieglumu un sižetu oriģinalitāti.

Index Yandex Mega

Vasilijs Golovačevs. Laiku pātaga.

Pirmā grāmata sērijā. Augsti attīstītā Zemes zinātne ļāvusi zinātniekiem atklāt un sākt īstenot superprojektu laika slāņu urbšanai miljardu gadu dziļumā. Bet pēkšņi uzradušies hronokilleri eksperimenta gaitu pagriezuši virzienā, kas bīstams Visuma pastāvēšanai. Šīs iejaukšanās rezultātā šķiet, ka daba ir kļuvusi traka, atbrīvojot briesmīgus un noslēpumainus spēkus, kas var saberzt miltos ne tikai telpas un laika līdzsvara izjaucējus, bet pat paralēlos Visumus ar visām to īpašībām, galaktikām, saulēm un planētām.

Index Yandex Mega

Vasilijs Golovačevs. Slēptuve

Zemes vēstures viskritiskākajos brīžos cilvēces liktenis tiek izlemts Krievijā. Šo likumsakarību vairākkārt ir apstiprinājusi pagātne, tagadne un pat nākotne. Un tagad no šīs skarbās un noslēpumainās valsts drosmīgajiem puišiem ir atkarīga ne tikai planētas eksistence, bet arī simtiem Visumu, kas atrodas Laiku Koka kaimiņos esošajos Zaros. Spēlē, kuru uzsākuši varenie un vienaldzīgie “hronoķirurgi”, var pazaudēt Metagalaktiku un pašu Dzīvību.

Index Yandex Mega

Vasilijs Golovačevs. Laiku Bende

Ivors Ždanovs vēl nezina, kas nes sevī senču atmiņu un spēju iedarboties uz laiku un telpu, un tāpēc ir potenciāli aktīvs Spēles dalībnieks, kuras ķīla ir Metauniversa un visa Laiku Koka liktenis.

Pirmā Spēles partija ir zaudēta – hronodesanta grupa Ivora tēva vadībā tiek ievilināta slazdā vienā no “izžūstošajiem” Koka Zariem. Sapulcēt domubiedru komandu, izglābt cilvēkus, atrast ienaidnieka emisārus un viņus neitralizēt ir minimālais uzdevums.

Mērķis – saprast Spēles principus un likt tiem darboties cilvēces labā. Bet vai tas ir sasniedzams?

Index Yandex Mega

Vasilijs Golovačevs. Magacitli

Tā ka Laiku Koks realizē sevī gandrīz ikvienu fantāziju un iespējamo notikumu pavērsienu, tad Lielajā Multivisumā eksistē arī Visuma invariants, kurā ir Zeme un Marss ar A. Tolstoja romānā „Aelita” attēlotajiem notikumiem.  

  Romantikas gars un piedzīvojumu alkas, kas savulaik Petrogradas inženieri Mstislavu Sergejeviču Losu aicināja starpplanētu ceļojumā uz Marsu, aiznes arī Tarasu Ždanovu un Nastju Beliju uz vienu no Metauniversa invariantiem, citiem vārdiem sakot, uz vienu no Laiku Koka Zariem, kura realitātes parametri sakrīt ar XX gadsimta sākumā aprakstītajiem Alekseja Tolstoja romānā „Aelita”. Mīļākās grāmatas varoņu meklēšana jauniešiem no riskanta piedzīvojuma pārvēršas par nopietnu pārbaudījumu. Uz Marsa atrastais Artefakts, ja tas netiks padarīts nekaitīgs, spēj iznīcināt ne tikai Saules sistēmu, bet visu Zaru. Tomēr ir arī tādi, kuri ir ieinteresēti aktivizēt šo Laiku Koka Spēles atribūtu. Aelitas dzimtene kļūst par no nākotnes atnākušo Debesu Dēlu kaujas lauku.

Index Yandex Mega

Uve Kants. Klases svētki

Lukenava. Maza pilsētiņa Vācijas Demokrātiskajā Republikā. Tur dzīvo un mācās Oto Hincs. Viņam par klases audzinātāju un vācu valodas skolotāju pirmo gadu strādā skolotājs Nikels, kuram vēl nav nekādas pieredzes un daudz kas arī neveicas. Par viņiem un citiem Lukenavas skolas audzēkņiem un skolotājiem šo grāmatu uzrakstījis vācu rakstnieks Uve Kants. Grāmata mazliet īpatnēja. Pirmo noda|u tajā stāsta Oto, bet otru — skolotājs Nikels. Un tā pārmaiņus līdz grāmatas beigām mēs, raugoties gan ar Oto, gan skolotāja Niķeļa acīm, uzzinām daudz interesanta par skolas dzīvi mazajā Lukenavas pilsētiņā.

Index   Mega  yandex

Marija Djurīčkova. Pļāpiņmaija

Stāsts «Pļāpiņmaija» pieder pie autores augstākajiem sasniegumiem. Neviltoti sirsnīgais stāsts par lauku meitenīti, kurai iedzimts kāju defekts sagādā daudz rūgtu brīžu, liek mums iejūtīgāk izturēties pret citiem cilvēkiem, allaž paturēt prātā, ka mūsu vienaldzība, nevērība un rupjība var viņus dziji sāpināt. Taču Pļāpiņmaija — šis šķietami nenopietnais skuķēns — ir meitene ar neizsīkstošu dzīvesprieku un ticību labajam. Tas viņai palīdz tikt pāri visām likstām un nedienām.

Index   Mega  yandex

Pasakas par dzīvniekiem. 1964

Zemnieks un lācis ; Vīrs uzvar lāci un lapsu ; Vīra karš ar zvēriem ; Cilvēks uzvar dzīvniekus ; Kā vecais abru taisītājs maizē iedzīvojās ; Zemnieks aizbaida vilku ; Vilks un gani ; Vīrs un arājs ; Vīra gudrība ; Puisis un vilks ; Vilks mēro cilvēka stiprumu ; Zemnieks, lapsa un dzērve ; Lapsa un runcis ; Lapsa cep vaboli ; Lapsa un bišu strops ; Lapsa un ķiršu ogas ; Lapsa un krūze ; Lapsa un lietus ; Lapsa un ķēve ; Lapsa un vērsis ; Lapsa ar pīpi ; Lapsas gudrība ; Zvēri tiesā lapsu ; Lapsas viltība ; Lauva un lapsa ; Lapsa dziedē slimo lauvu ; Lapsa pieviļ lauvu ; Lapsa un lacis ; Kas māk, tam nāk ; Kā zvēri grēkus sūdzēt gāja ; Ka runcis meža zvērus aizbaidījis ; Debess sagruva ; Zvēri bēgdami iekrīt bedrē ; Lapsa un pīles ; Lapsa un vārna ; Lapsa un gailis ; Lapsa mača gaili dziedat lapsa pieviļ zvērus lapsa un zaķis kukulītis gudriniece lapsa lapsa un precinieks lapsa mācās laisties lapsa kūmiņš un vanags ka lapsa ar vēzi skrieties gāja lapsa un dzērve ka zostēviņš lapsu piekrāpis lapsa sludina draudzību lapsa, gailis un rubenis lapsa un meita lapsas ragutiņas lapsa iet ubagot kā zaķis lapsu pievīla lapsa, strazds un vārna ka lapsas bērni sķiras lapsa un vilks lapsa gādā vilkam asti lapsa māca vilku medīt lapsa – vilka kalpone: ; Lapsa —lāča kalpone ; Kā vilks kažoku gādājis ; Kāpēc vilks ar lapsu naidā ; Lapsas smadzenes ; Lapsa māca vilku zvejot ; Vilks par zvejnieku ; Sistais nesisto nes ; Lapsas gavēņa diena ; Lapsa ar vilku akā ; Vilks mācās ragaviņas taisīt ; Lapsa ar vilku sacenšas skaitīšana ; Puisis, vilki un lapsa ; Aklais vilks ; Vilks saņem pērienu ; Klausi, ko māte saka ; Vilks un stirnēni ; Vilks medībās ; Vilks un runcis ; Vilks un vāvere ; Vilks un dzērve ; Ka suns vilku pievīlis ; Suns par vilka kurpnieku ; Kā pakans vilkam kažoku suvis ; Kā suns ar vilku naidā sanākusi ; Vilks un suns ; Vilks nes cūku ; Vilks un teļi ; Vilks nes āzi ; Vilks spriež tiesu ; Jaunais vilks un auns ; Auns pārmāca vilku ; Ods un vilks ; Vilks un zirgs ; Kā izsalkušam vilkam gājis ; Aitu gans un vilks ; Vilks pilda līgumu ; Kā vilki jālūdzas ; Koklētājs un vilks ; Lāča pateicība ; Lāči atmaksā saimniekam ; Ka lācis izglābis cilvēku no nāves ; Lācis un velns ; Zirgs un lācis ; Lācis un pele ; Lācis prec peli ; Kādēļ zaķim pārkosta lūpa ; Bailīgais zaķis ; Zaķis un vardes ; Kas bailīgāks par zaķi ; Kāpēc zaķim garas ausis ; Kādēļ zaķim īsa ļipa aitu gans un zaķītis zvēri rok aku zaķis pieviļ lauvu suns un zaķis zaķa precības viltīgais zaķis zaķis bēg no lietus ka zaķis gāja medībās gudrais zaķis sala derības ar zaķi zaķis un lapsa zaķis un ezis kurmis un ezis ezītis ; Zalkšu zāle ; Vardes un stārķis ; Rīgas varde un uepājas varde ; Lielīgā varde ; Vardes krējuma podā ; Varde dod padomu ; Pele un zvirbulis ; Pele un skudra ; Skudra un sisenis ; Gliemezis zivs un cūka ; Putniņš, pele un desa ; Putni uzvar zvērus ; Lielais zvērs ; Ceplītis un lacis ; Paceplītis un dzeguze ; Dzenis ; Sīlis krāj barību ; Slokas apģērbs balodim mugurā ka svētelis dzērvi precēja pūce ; Lētticīgā p ūce pūce un vanags ; Vislabākais dziedātājs ka vārna gribēja kļūt balta vārna un gulbis vārnas dala cāli vārna un žagata kā vārna alu darījusi vārna un cīrulītis vārna un vēzis vārna un krauklis vārnas ; Vīra lidojums ar meža zosīm ; Žagata ; Zvirbulis ; Zvirbulis un kaņepes zvirbulis precas ; Kā zvirbulis uz siltam zemēm gājis ūpja valoda ; Sikspārnis zvēru un putnu karā ; Odi un zirgs ; Zirneklis un muša ; Lielā muša ; Vecīša cimdiņš ; Kā mājlopi nākusi pie cilvēkiem ; Mājas lopi ceļ ēku ; Mājas lopi padzen laupītājus ; Pasaka par suni, kaķi, pīli, adatu, olu un dzirna ; Suns, kaķis un gailis ; Zirga lielība ; Zirgs un vērsis ; Vecais un jaunais zirgs ; Zosu dziesma ; Zosis miežos ; Kakis suņa parādnieks ; Brīvības grāmata ; Suns atmaksā skopajam saimniekam suns un zaķi suns ar āzi ; Suns ar aitu ; Āzis un auns ; Ēzelis un kaza ; Vecenīte un kaziņa ; Briesmīgā kaza ; Runcis, gailis un lapsa ; Kā gailis kāpostiņus vārda ; Varde un gailis ; Gailis un pīle ; Garā pupa ; Gailītis un vistiņa ; Gailītis un vistiņa iet riekstot ; Zelta oliņa ; Raiba vistiņa un raiba oliņa gudrā vistiņa gailis un kungs lielais gailis runcis pievar zvērus kaķis, ērglis un cūka ; Kāpēc kakis mazgā muti pēc brokastīm ; Pacietīgais kaķis ; Kaķis, žurka un sermuuņš ; Kā runcis saimnieku pārmācījis ; Peles vainīgas ; Peles ienaidnieks ; Kāpēc pele bēg no kaķa ; Peles un kaķis ; Kaķis, pele un žurka ; Circenis, pele un kaķis ; Salms, ogle, pupa un zirnis ; Miezis un kviesis ; Upe un strauts ; Avots un mežs ; Osis ; Kāpēc apsei lapas dreb ozols un niedres ozols un beka ; tāss un sveķis ; Saule Mēness un krauklis par preciniekiem

Indexfb2   indexpdf   Mega  yandex

Literatūras hrestomātija 6. klasei 1985

Mācību grāmata. Latviešu tautas dziesmas ; Latviešu tautas pasakas ; No latviešu literatūras vēstures ; Ziņas par Jaunās strāvas darbību un jaunstrāvnieku centieniem  ; K Skalbe ; Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties ; E Veidenbaums ; Mosties, mosties reiz, svabadais gars ; Kā gulbji balti padebeši iet ; R Blaumanis ; Nāves ēnā ; Aspazija  ; Dzimtene ; Ziedoņa rīts ; J Akuraters ; Kalpa zēna vasara ; Ar kaujas saucieniem uz lūpām ; Rainis ; Zelta zirgs ; Lauztās priedes ; E Birznieks-Upītis ; Druviņi ; Džamaledins un ērglis ; V Plūdonis ; Tīreļa noslēpums ; K Paustovskls ; Groziņš ar egļu čiekuriem  Zaglīgais runcis ; A Elksne  ; Dziesma dzimtenei  Skaties uz gaismas pusi ; A Lindgrēna ; Mēs Sālsvārnas salas vasarnieki

Indexfb2 indexpdf   Mega  yandex

Vladimirs Kaņivecs. Zēns un brīnumputns

Garstāsts. Ukraiņu padomju rakstnieka stāsts par latviešu zēnu Mintiņu, kurš ar saviem vecākiem dzīvo Sušenskā. Te izciest trimdas gadus ierodas Vladimirs Iļjičs Ļeņins, vēlāk arī Nadežda Krupskaja un viņas māmuļa. Mazais puisēns sadraudzējas ar trimdiniekiem un, kad viņi pārceļas uz dzīvi kaimiņos, kļūst tur par pastāvīgu apmeklētāju. Reiz Nadeždas Konstantinovnas māte — Elizabetes māmuļa izstāsta pasaku par zēnu un brīnumputnu. Šī pasaka pavada zēnu visās tā gaitās un palīdz dzīvot ar ticību labākai nākotnei.

Index   Mega  yandex