Kornēlija Funke. Spoku mednieki nāves briesmās

SpokumedniekinavesbriesmasKFunkefb2

Spoku mednieks Toms Tomskis ir briesmās! Sākumā šķiet, ka ar Hedvigas Kimmelzaftes un Hugo palīdzību Toms bez problēmām iegūs Trešo Spoku Mednieku Diplomu. Taču spokveida parādības mazajā Morveijeras ciemā kļūst aizvien draudīgākas: mājas pamazām grimst dubļos, trūdu smaka saindē gaisu un miglā atskan apdullinošs kliedziens. Kad Toms satiekas ar Divpadsmito sūtni, viņu sāk mākt briesmīgas aizdomas

indexarhīvs    yandex   mega

Kornēlija Funke. Spoku mednieki uguns karstumā

SpokumedniekiugunskarstumaKFunkefb2

No viesnīcas “Pludmales pērle” gaisa ceļas biezi dūmi. Bīstami un neapreķinami ugunsspoki apdraud viesus! Taču drīz vien ierodas spoku mednieku komanda. Ar Hedvigas Kimmelzaftes pretspoku līdzekļu palīdzību mednieki gluži viegli tiek gala ar dažiem nekaitīgiem ugunsspokiem. Tomēr lielākās briesmas ir vel priekša tikšanas ar BRINEZI, Briesmīgo Neuzvaramo Zibensspoku.

indexarhīvs     yandex            mega