Lēne Koberbela. Kauninātājzīme(2)

kauninatajzime

Kauninātājzīmē turpinās Kauninātājas meitā aizsāktais stāsts par neparasto meiteni Dinu un viņas mammu. Toneru ģimene aizbēgusi kalnos. Taču atriebes kārais Drakans ar savu Pūķa karaspēku sagrābj aizvien lielāku varu, un nav vietas, ķur Kauninātāja ar bērniem būtu drošībā. Dāvinām un Dinai skaudri jācīnās, katram savādāk: Dāvinām ar zobenu, Dinai ar bīstamajām, no mammas mantotajām kauninātājas spējām.

indexarhīvs    yandex      mega

Lēne Koberbela. Čūskas dāvana(3)

cuskas-davana

Čūskas dāvanā lasāms par romānos Kauninātājas meita un Kauninātājzīme iepazīto varoņu turpmākajām gaitām. Melnmeistars spēj likt cilvēkam ieraudzīt to, kā nemaz nav, un redzēt citādi, nekā ir īstenībā. Viņš spēj simtreiz mainīt izskatu un piespiest niknāko ienaidnieku sniegt roku sev kā brālim. Toties Kauninātāja redz patiesību un liek to saskatīt citiem. Vai viņas meita Dina spēs izšķirt maldus un īstenību? zvabc

indexarhīvs    yandex     mega