Klaivs Steiplzs Lūiss. Nārnijas hronikas-1 Burvja māsasdēls

Narnijashronika1burvjamasasdelsKSLuissfb2

Bērnu fantastika. Lielais piedzīvojums sākas, kad Digorijs un Pollija nejauši nokļūst tēvoča Endrju slepenajā kabinetā. Viltīgais tēvocis pierunā Polliju pieskarties burvju gredzenam, un meitene pagaist  no šīs pasaules. Digorijs ir satriekts un  apņemas doties uz Citu Pasauli meiteni sameklēt netikai atrod Polliju, bet arī kopā ar viņu  noklausās Aslana dziesmā kas rada  brinumaino, saules pielieto nārnijas zemi ar tās kokiem, ziediem lekno zāli un dzīvniekiem. Nārnijas hronikas. grāmatas lasīšanas secībā: Burvja masasdels /1955/, Lauva, ragana un drēbju skapis /1950/, Zirgs un tā zēns /1954/, Kaspijas princis /1951/, “Rīta ceļinieka” brauciens /1952/, Sudraba krēsls /1953/, Pēdējā cīņa /1956/.

indexarhīvs    yandex    mega

Klaivs Steiplzs Lūiss. Nārnijas hronikas-2 Lauva , ragana un drēbju skapis

Narnijashronika2LauvaraganaundrebjuskapisKSLuissfb2

Bērnu fantastika. Lūisa asprātība un izdoma, viņa spēja apvienot savā stāstījumā piedzīvojumus ar asiem pārdzīvojumiem un bagātīgu fantāziju ir radījusi lielisku stāstu sēriju, kas kļuvusi par vienu no iemīļotākajām grāmatām daudzām lasītāju paaudzēm. Sērijas pēdējā grāmata «Pēdējā cīņa» 1956. gadā ieguva Kārnegija medaļu. Ikviena no šīm septiņām grāmatām ir atsevišķs, pabeigts stāstījums, taču visi notikumi risinās brīnumainajā zemē Nārnijā. Cēlā lauvas Aslana vadībā bērni mācās saprast, ka ļaunumu un nodevību var uzveikt tikai ar drosmi, uzticību un milzīgu uzupurēšanos.

indexarhīvs    yandex     mega

Klaivs Steiplzs Lūiss. Nārnijas hronikas-3. Zirgs un viņa zēns

Narnijashronika3ZirgsunvinazensKSLuissfb2

Bērnu fantastika. Šasta uzzinājis no noslēpumaina svešinieka ka patiesībā nav nabadzīgā zvejnieka Āršiša īstais dēls. Runājošā zirga Bri pierunāts bēg no nežēlīgās Kalormenas zemes. kopā ar Brī viņš dodas uz ziemeļiem uz Nārniju kur gaiss tik smaržpilns un dabisks… kad laimīgi šķērsots skarbais tuksnesis Šasta cenšas iztēloties kas viņu sagaida priekšā sasniedzot mērķi. Nākotne rādās tik nepārskatāma riskanta, vientulīga… un brīva.

indexarhīvs    yandex     mega

Klaivs Steiplzs Lūiss. Nārnijas hronikas-4. Princis Kaspians

Narnijashronika4PrincisKaspiansKSLuissfb2

Bērnu fantastika. Pevensiju bērni dzelzceļstacijā sadrūmuši gaidīja vilcienu, kam būtu viņi jāaizved uz skolu, kad Lūsiju pēkšņi kāds paraustīja, nākamais to sajuta Edmunds un pēc tam Pīters un Sjūzena. Stacija vienā mirklī izgaisa, un viņi atradās aizaugušā mežā, netālu no jūras, savas agrākās pils Kēras Paravelas tuvumā. Viņi bija atgriezušies maģiskajā Nārnijas zemē, kur tik brīnišķīgi vadījuši laiku, būdami karaļi un karalienes. (Atcerieties, kā tas attēlots grāmatā «Lauva, Ragana un drēbju skapis»!) Tomēr kaut kas likās galīgi nelāgs. Slavas apvītā pils gulēja drupās, un visa apkārtne šķita dīvaini tukša un klusa. Negaidīti ierodoties Rūķim, viņi uzzināja, kāds bēdīgs liktenis piemeklējis Nārniju. Patlaban šajā zemē plosījās pilsoņu karš. Drosmīgais princis Kaspians, aptvēris sava tēvoča, karaļa Miraza, ļaunos nodomus, pūlējās atgūt troni (kas pēc taisnības piederēja viņam) un atbrīvot vajātos dzīvniekus, rūķus un meža garus. Taču princim Kaspianam bija vajadzīga lielāka palīdzība, un Aslana vadībā bērni pieņēma izaicinājumu un nolēma glābt Nārniju un sen zudušos brīvības un laimes laikus.

indexarhīvs    yandex    mega

Klaivs Steiplzs Lūiss. Nārnijas hronikas-5. Rītausmas ceļinieka brauciens

Narnijashronika5RitausmasceliniekabrauciensKSLuissfb2

Bērnu fantastika. Rītausmas ceļinieka brauciens ar staltu kuģi “Rītausmas ceļinieks” dodas braucienā uz Austrumu salām, lai meklētu karaļa Kaspiana tēva septiņus pazudušos draugus Un cik brīnumains un atklājumu pilns ir šis brauciens! Viņi sastop ne vien pūķi, jūras čūsku, baru neredzamu cilvēku un burvi, bet arī pašu lielo Aslanu, kas dod viņiem kādu ļoti īpašu solījumu.

indexarhīvs    yandex     mega

Klaivs Steiplzs Lūiss. Nārnijas hronikas-6. Sudraba krēsls

Narnijashronika6SudrabakreslsKSLuissfb2

Bērnu fantastika. Džila šajā garlaicīgajā rudens ceturksnī pretīgajā skolā jutās īpaši nožēlojami. Kad Jūstess mēģināja viņu mierināt ar stāstiem par apburto pasaku zemi, ko viņš apmeklējis pagājušajās brīvdienās, bērni nolēma, ka vienīgā cerība ir bēgt un šo maģisko zemi atrast. Tā, sakopojuši visu gribasspēku, Džila un Jūstess ienira lauru koku skupsnā un atdarīja skolas dārza akmens mūrī iebūvētās durvis. Ar to, kā viņi izkļuva no skolas teritorijas, no Anglijas, no visas mūsu pasaules un ietika Tajā Vietā, sākas viens no vissatraucošākajiem un sarežģītākajiem piedzīvojumiem, kāds jebkad noticis Nārnijā. Jo Aslans uzdod bērniem atrast Riliānu, karaļa Kaspiana mīļoto dēlu, kas pazudis pēc tam, kad devies ceļojumā, lai sameklētu savas mātes slepkavu. Lai palīdzētu Džilaiunjūstesamviņiemuzticētajā meklēšanā un glābšanā Nārnijas pazemes slāņos, Aslans dāvā viņiem četras zīmes, kuras meklētājiem jāievēro. Viņiem jāsteidzas, jo Kaspians ir vecs, taču steigā bērni trīs būtiski svarīgo zīmju kārtību aizmirst. Šķiet, ka laiks un nejaušības no sākta gala sazvērējušies pret viņiem.

indexarhīvs    yandex     mega

Klaivs Steiplzs Lūiss. Nārnijas hronikas-7. Pēdējā cīņa

Narnijashronika7PedejacinaKSLuissfb2

Bērnu fantastika. Loks noslēdzas… Kad viltība un alkatība apvienojas ar lētticību un muļķību, tās kļūst par postošu spēku. Tieši tā notiek NĀRNiJĀ, kad nekrietnais pērtiķis Viltnieks pierunā ēzeli Āmurgalvu ietērpties lauvas ada un tēlot Aslanu. Abi kopā viņi tā sagroza prātus Nāmijas dzīvniekiem un punduriem, ka tie vairs neapjēdz ko darīt un kam ticēt. Šajā sajukuma brīdī valsti iebrūk nežēlīgie kalormeni. Vai Džila, Jūstess un citi Narnijas draugi spēs tai palīdzēt?

indexarhīvs    yandex     mega