Jānis Baltvilks. Sīksolīte un Lamzaks

siksoliteunlamzaks

Sīksolīte un Lamzaks ir Jāņa Baltvilka septītais dzejoju krājums bērniem. Daudzās latviešu ģimenēs un skolās ir labi pazīstami un iemīļoti iepriekšējie seši krājumi: “Meža malas zaļais knauķis” (1979), “Skrejvabole pieliek soli” (1981), “Stērstes sniegā” (1984), “Kā zīlīte pie loga” (1987), “Zāle visu dienu zaja” (1990), ‘Krūmu krāmu jēru jūra” (1993),

indexarhīvs   yandex   mega