Anna Strautniece. Severīna

“Lai notiek kas notikdams – man ir īsta, dzīva māja, pat ja tajā ir ķirmis; īsta, dzīva uguns, pat ja tā atstāj kvēpus un sodrējus; īsts, dzīvs putns, pat ja tas reizēm ieknābj; īsti, dzīvi sapņi… pat ja tie nepiepildās. Vai tad par to nav vērts cīnīties?” Tā sev un lasitājam saka šī saistošā stāsta galvenais varonis Hermanis -iesākumā parasts mūsdienu jaunietis. Gluži negaidot Hermanis iegūst mantojumā nekustamo īpašumu – vecu dzīvokli, kuram līdzi, kā vēlāk atklājas, nāk arī „kustamie īpašumi”. Tas pilnībā izmaina jaunekļa dzīvi. Bet pašu lielāko pārsteigumu sagādā atbilde uz jautājumu – kas ir Severīna? Neparasts, aizkustinošs stāsts jauniešiem, kas liek aizdomāties par patiesām dzīves vērtībām.

Index   Mega   Yandex

Eduards Salenieks. Roberts Zalāns

Romāns. Liels sapnis ir Robertam Zalānam – latviešu rakstnieka Eduarda Salenieka autobiogrāfiskā romāna varonim. Viņš grib kļūt tāds pats kā Lomonosovs vai Mikluho-Maklajs, bet viņam nākas ganīt svešas aitas, nēsāt ūdeni… Neizsīkstošā energija un dzīves mīlestība palīdzēja nabadzīga zemnieka dēlam pārciest trūkumu un nelaimes, iegūt izglītību…

Index  mega  yandex

Dzūdija Blūma. Tīģeracīte

Šī grāmata stāsta par meitenes pārdzīvojumiem pēc tēva nāves… Deivijas tēvs pēkšņi gājis bojā, un ģimene uz laiku dodas projām. Deivijai nākas pielāgoties jaunajiem apstākļiem un pārvarēt vientulību un ilgas pēc tēva. Jaunajā vietā viņa sastop draugu, kurš izprot meiteni un palīdz tai justies labāk.

Index  mega  yandex

Jānis Baltvilks. Zeme – maizes devējiņa

«gribu visu zināt». Maizīte. Maize vajadzīga mums visiem — gan tiem, kas paši kopj zemi, gan tiem, kas ceļ mājas un tiltus, izgatavo mašīnas, šuj apģērbus, audzina bērnus, raksta grāmatas, brauc jūrā, ārstē slimos.

Mēs, protams, nedzīvojam tāpēc, lai ēstu. Un tomēr, lai mēs varētu dzīvot un veikt katrs savu darbu, mums visiem ir jāpaēd. Bez pārtikas neiztikt.

Index  yandex  mega