Pasakas par dzīvniekiem. 1964

Zemnieks un lācis ; Vīrs uzvar lāci un lapsu ; Vīra karš ar zvēriem ; Cilvēks uzvar dzīvniekus ; Kā vecais abru taisītājs maizē iedzīvojās ; Zemnieks aizbaida vilku ; Vilks un gani ; Vīrs un arājs ; Vīra gudrība ; Puisis un vilks ; Vilks mēro cilvēka stiprumu ; Zemnieks, lapsa un dzērve ; Lapsa un runcis ; Lapsa cep vaboli ; Lapsa un bišu strops ; Lapsa un ķiršu ogas ; Lapsa un krūze ; Lapsa un lietus ; Lapsa un ķēve ; Lapsa un vērsis ; Lapsa ar pīpi ; Lapsas gudrība ; Zvēri tiesā lapsu ; Lapsas viltība ; Lauva un lapsa ; Lapsa dziedē slimo lauvu ; Lapsa pieviļ lauvu ; Lapsa un lacis ; Kas māk, tam nāk ; Kā zvēri grēkus sūdzēt gāja ; Ka runcis meža zvērus aizbaidījis ; Debess sagruva ; Zvēri bēgdami iekrīt bedrē ; Lapsa un pīles ; Lapsa un vārna ; Lapsa un gailis ; Lapsa mača gaili dziedat lapsa pieviļ zvērus lapsa un zaķis kukulītis gudriniece lapsa lapsa un precinieks lapsa mācās laisties lapsa kūmiņš un vanags ka lapsa ar vēzi skrieties gāja lapsa un dzērve ka zostēviņš lapsu piekrāpis lapsa sludina draudzību lapsa, gailis un rubenis lapsa un meita lapsas ragutiņas lapsa iet ubagot kā zaķis lapsu pievīla lapsa, strazds un vārna ka lapsas bērni sķiras lapsa un vilks lapsa gādā vilkam asti lapsa māca vilku medīt lapsa – vilka kalpone: ; Lapsa —lāča kalpone ; Kā vilks kažoku gādājis ; Kāpēc vilks ar lapsu naidā ; Lapsas smadzenes ; Lapsa māca vilku zvejot ; Vilks par zvejnieku ; Sistais nesisto nes ; Lapsas gavēņa diena ; Lapsa ar vilku akā ; Vilks mācās ragaviņas taisīt ; Lapsa ar vilku sacenšas skaitīšana ; Puisis, vilki un lapsa ; Aklais vilks ; Vilks saņem pērienu ; Klausi, ko māte saka ; Vilks un stirnēni ; Vilks medībās ; Vilks un runcis ; Vilks un vāvere ; Vilks un dzērve ; Ka suns vilku pievīlis ; Suns par vilka kurpnieku ; Kā pakans vilkam kažoku suvis ; Kā suns ar vilku naidā sanākusi ; Vilks un suns ; Vilks nes cūku ; Vilks un teļi ; Vilks nes āzi ; Vilks spriež tiesu ; Jaunais vilks un auns ; Auns pārmāca vilku ; Ods un vilks ; Vilks un zirgs ; Kā izsalkušam vilkam gājis ; Aitu gans un vilks ; Vilks pilda līgumu ; Kā vilki jālūdzas ; Koklētājs un vilks ; Lāča pateicība ; Lāči atmaksā saimniekam ; Ka lācis izglābis cilvēku no nāves ; Lācis un velns ; Zirgs un lācis ; Lācis un pele ; Lācis prec peli ; Kādēļ zaķim pārkosta lūpa ; Bailīgais zaķis ; Zaķis un vardes ; Kas bailīgāks par zaķi ; Kāpēc zaķim garas ausis ; Kādēļ zaķim īsa ļipa aitu gans un zaķītis zvēri rok aku zaķis pieviļ lauvu suns un zaķis zaķa precības viltīgais zaķis zaķis bēg no lietus ka zaķis gāja medībās gudrais zaķis sala derības ar zaķi zaķis un lapsa zaķis un ezis kurmis un ezis ezītis ; Zalkšu zāle ; Vardes un stārķis ; Rīgas varde un uepājas varde ; Lielīgā varde ; Vardes krējuma podā ; Varde dod padomu ; Pele un zvirbulis ; Pele un skudra ; Skudra un sisenis ; Gliemezis zivs un cūka ; Putniņš, pele un desa ; Putni uzvar zvērus ; Lielais zvērs ; Ceplītis un lacis ; Paceplītis un dzeguze ; Dzenis ; Sīlis krāj barību ; Slokas apģērbs balodim mugurā ka svētelis dzērvi precēja pūce ; Lētticīgā p ūce pūce un vanags ; Vislabākais dziedātājs ka vārna gribēja kļūt balta vārna un gulbis vārnas dala cāli vārna un žagata kā vārna alu darījusi vārna un cīrulītis vārna un vēzis vārna un krauklis vārnas ; Vīra lidojums ar meža zosīm ; Žagata ; Zvirbulis ; Zvirbulis un kaņepes zvirbulis precas ; Kā zvirbulis uz siltam zemēm gājis ūpja valoda ; Sikspārnis zvēru un putnu karā ; Odi un zirgs ; Zirneklis un muša ; Lielā muša ; Vecīša cimdiņš ; Kā mājlopi nākusi pie cilvēkiem ; Mājas lopi ceļ ēku ; Mājas lopi padzen laupītājus ; Pasaka par suni, kaķi, pīli, adatu, olu un dzirna ; Suns, kaķis un gailis ; Zirga lielība ; Zirgs un vērsis ; Vecais un jaunais zirgs ; Zosu dziesma ; Zosis miežos ; Kakis suņa parādnieks ; Brīvības grāmata ; Suns atmaksā skopajam saimniekam suns un zaķi suns ar āzi ; Suns ar aitu ; Āzis un auns ; Ēzelis un kaza ; Vecenīte un kaziņa ; Briesmīgā kaza ; Runcis, gailis un lapsa ; Kā gailis kāpostiņus vārda ; Varde un gailis ; Gailis un pīle ; Garā pupa ; Gailītis un vistiņa ; Gailītis un vistiņa iet riekstot ; Zelta oliņa ; Raiba vistiņa un raiba oliņa gudrā vistiņa gailis un kungs lielais gailis runcis pievar zvērus kaķis, ērglis un cūka ; Kāpēc kakis mazgā muti pēc brokastīm ; Pacietīgais kaķis ; Kaķis, žurka un sermuuņš ; Kā runcis saimnieku pārmācījis ; Peles vainīgas ; Peles ienaidnieks ; Kāpēc pele bēg no kaķa ; Peles un kaķis ; Kaķis, pele un žurka ; Circenis, pele un kaķis ; Salms, ogle, pupa un zirnis ; Miezis un kviesis ; Upe un strauts ; Avots un mežs ; Osis ; Kāpēc apsei lapas dreb ozols un niedres ozols un beka ; tāss un sveķis ; Saule Mēness un krauklis par preciniekiem

Indexfb2   indexpdf   Mega  yandex

Kārlis Skalbe. Kopoti raksti Piektais sējums – Pasakas, Stāsti un tēlojumi

Pasakas (1924—1937) : Māras koks ; Raganas māja ; Pasaka par pelīti ; Dvēseļu mežs ; Nogrimušā baznīca ; Brāļi — gulētāji ; Kalna gars un milzis ; Brīnuma vācelīte ; Ziemsvētki mežā ; Ūdens māte ; Muļķa laime  ; Kad koki runāja ; Milzis Bužabārda ; Pēdējais prieks ; Malēja ; Zaļā jaunava ; Bērns, kam liesmas gāja līdz ; Garā pupa ; Dzelzu puika ; Sāpju ceļš ; Sarkanā puķe ; Pasaka par ēnu ; Burvja sirds   ; Ceļš uz pavasari ; Pārvēršanās ; Kalns, kas dziedāja

Stāsti un tēlojumi (1902—1909) : Skaņas iz tālumiem ; Skolotājs Ābeltiņš ; Pīlītes   ; Nabags ; Aizkaltis, aizlūzis koks ; Rozes smaržo    ; Sirmās dvēseles ; Dzīvība ; Jaunība ; Letarģija ; Mazgātāja ; Krupis ; Aizklātā dāma  ; Miesnieks

 Index  Yandex  Mega

Irina Karnauhova. Krievu spēkavīri

Biļinas: Priekšvārds ; Ievadījums  ; Voļga Vseslavjevičs ; Mikula Seļaņinovičs ; Spēkavīrs Svjatogors ; Aļoša Popovičs un Tugarins Zmejevičs ; Par Dobriņu Ņikitiču un Zmeju Goriniču ; Dobriņa Ņikitičs izjājienā ; Kā par spēkavīru kļuva Iļja no Muromas ; Iļjas Muromieša pirmā kauja; Iļja Muromietis un Solovejs-laupītājs ; Kā Iļja no Svjatogora zobenu dabūja  ; Iļja atbrīvo Cargradu no Idoloņas ; Pie spēkavīriem robežu apsardzes vietā ; Iļjas Muromieša treji izjājieni ; Kā Iļja ar kņazu Vladimiru saķildojās ; Iļja Muromietis un cars Kaļins ; Par daiļo Vasiļisu Mikulišnu ; Solovejs Budimirovičs ; Sadko zemūdens valstī ; Kā Michailo Kazarinovs no tataru gūsta jaunavu izglāba  ; Vecais Daņilo un jaunais Michailo ; Par kņazu Romanu un diviem karaļdēliem  

Spēkavīri — latviskots krievu biļinu varoņu — богатыри — nosaukums. Tie ir tautas teiksmām apvīti stipri, gudri, drošsirdīgi vīri, kvēli savas dzimtenes aizstāvji.

Fb2: Index   mega   yandex

Pdf: Index   mega  

Pasaku Pasaule. 32 tautu pasakas

Sieva par simts govīm. Afrikāņu pasaka  ; Zaķis. Afrikāņu pasaka ; Muļķa vīrs un gudrā sieva. Afrikāņu pasaka ; Dievu izredzētā Sabulana. Afrikāņu pasaka ; Baiames sapulce. Austrāliešu pasaka ; Septiņas Meameju māsas. Austrāliešu pasaka ; Asins zieds. Austrāliešu pasaka ; Miroņa līgava. Dienvidamerikas indiāņu pasaka ; Ūdens plūdi un nozagtā uguns. Dienvidamerikas indiāņu pasaka ; Kolibrija mīlas stāsts. Dienvidamerikas indiāņu pasaka ; Zvaigzne. Dienvidamerikas indiāņu pasaka ; Dvīņi. Meksikāniešu pasaka ; Но-Tai. Japāņu pasaka ; Ošidori. Japāņu pasaka ; Džu-roku-sakura. Japāņu pasaka ; Neizpaustais noslēpums. Japaņu pasaka ; Pūķu princese. Ķiniešu pasaka ; Govju gans un vērpēja. Ķīniešu pasaka ; Laimes un nelaimes bērns. Ķiniešu pasaka ; Mazais Ienākums un Lielais Pienākums. Ķīniešu pasaka ; Daudz kāro, maz tiek. Ķīniešu pasaka ; Skopais zemnieks. Ķiniešu pasaka ; Dzeltenās upes gari. Ķīniešu pasaka ; Nežēlīgais vīrs. Ķiniešu pasaka ; Devīgākais cilvēks pasaulē. Tibetiešu pasaka ; Vīriešu naidniece. Tibetiešu pasaka ; Labais karalis Hatams. Tibetiešu pasaka ; Vērši par lieciniekiem. Tibetiešu pasaka ; Princese Mirča. Indiešu pasaka ; Bhānu un viņa sieva. Indiešu pasaka ; Tava sieva ir laba. Indiešu pasaka ; Peles grauž dzelzi. Indiešu pasaka ; Radžputs Dūšīgais. Indiešu pasaka ; Goda vīrs Bharataka. Indiešu pasaka ; Bharataka domā. Indiešu pasaka ; Koka jaunava. Turku pasaka ; Dervišs un sasistais pods. Turku pasaka ; Zeme prasa savu tiesu. Kaukāziešu pasaka ; Pelnrušķis. Kaukāziešu pasaka ; Kā kerkendieši gāja malku cirst. Kaukāziešu pasaka ; Muļķa auhieši. Kaukāziešu pasaka ; Par mullu Nāsretdīnu. Kaukāziešu pasaka ; Trīs vedeklas. Grieķu pasaka ; Skaistākā sieviete pasaulē. Albāņu pasaka ; Nabaga vīrs un skaistais dārzs. Serbu pasaka ; Divi zagļi. Čigānu pasaka ; Kā radās vijole. Čigānu pasaka ; Laimes zieds. Čigānu pasaka ; Princese varde. Krievu pasaka ; Dvēseļu ilgas pēc dzimtenes. Šveiciešu pasaka ; Mūsu mīļās Dievmātes dejotājs. Franču pasaka ; Daila un nezvērs. Franču pasaka ; Vienroce. Franču pasaka ; Nolādētās lakstīgalas. Vācu pasaka ; Puika kokā. Varcu pasaka ; Lielmāte Juta. Varcu pasaka ; Karaliene pie loga. Angļu pasaka ; Kādēļ tu klusēji? Angļu pasaka ; Baltais puika. Grenlandiešu pasaka ; Ceļojums ap zemeslodi. Grenlandiešu pasaka ; Zagļu meistars. Norvēģu pasaka ; Mirklis debesīs. Dāņu pasaka ; Rūķīšu cepure. Dāņu pasaka ; Pacietīgā sieva. Dāņu pasaka ; Mācītājs mucā. Dāņu pasaka ; Gailis, dzirnutiņas un sirsoņu spiets. Zviedru pasaka ; Aizliegtais skūpsts. Somu pasaka ; Velnu pils. Somu pasaka ; Galva. Somu pasaka ; Pērkona dūkas. Igauņu pasaka ; Kā muižnieks nokļuva debesīs. Igauņu pasaka ; Mēness darvotājs. Igauņu pasaka ; Nāve ābelē. Leišu pasaka ; Naudas dzirnaviņas. Leišu pasaka ; Pasaku draugs. Leišu pasaka ; Vienacīte, Divacīte, Trijacīte. Latviešu pasaka

Index   mega   yandex

Gulbju karaliene. Lietuviešu tautas pasakas

Izdeva Liesma 1966.g. Zemnieks, lapsa un vilks    ; Kā lapsa vilkam kažoku šuva  ; Vilks un lapsa ; Lapsas ragaviņas ; Kā zaķis ar vilku tiesājās    ; Lapsa, vilks un zaķis  ; Lapsa un krūze  ; Suns par ādmini ; Stārķis un dzērve ; Vēzis un vārna ; Runcis un zaķis ; Kaķis un gailis ; Debesis gāžas ; Zvēri sūdz grēkus ; Vērša būda ; Gailis, suns un lapsa ; Suņa un vilka draudzība    ; Kaza un vilks ; Kā vilks sadomāja maizi cept  ; Kārklu grīstes telēns ; Vīrs, lācis un lapsa ; Vilks un skroderis ; Kā klaušinieks lāci mācījis vijoli spēlēt ;  Kaza — pa pusei plūkāta, pa pusei plucināta   ; Ezis un kungs ; Kā gailītis kunga muižu grāva ; Aņute ; Egle — zalkšu karaliene ; Kā puisis velnus uz elli dzina ; Sigute ; Govs par vērpēju ; Čužuks ; Deviņi bāliņi un viena māsa ; Bārenis un raganas ; Trīs brāji ; Bārenīte Elenīte un viņas brālītis aventiņš    ; Liktenis  ; Gulbju karaliene ; Zeltmatītis un Zeltzvaigznīte ; Pasaka par trim māsām ; Zalktis un divas māsas ; Zirņu bradātājs ; Divpadsmit brāļu — divpadsmit melnu kraukļu  ; Princese un Saules meita ; Apburtā meitene un pūķis ; Pērkons un kunigaikša meita ; Par diviem brāļiem, kas bija līdzīgi viens otram  ; Muļķītis ; Lidojošais kuģis ; Dzīvnieku valoda ; Dzelzs vilks ; Jauneklis un čūska ; Divas dejotājas ; Lāča būdiņa ; Bārenīte un īkšķīši ; Pelnrušķis ; Pats ; Vecis un velns ; Lietus un vējš ; Vīrs un velns ; Namdaris uzvar raganu, Pērkonu un velnu   ; Sieva velnam uz ragiem ; Nabagais un alkatīgais ; Nāve par kūmu ; Negantā sieva ; Puisis un velns ; Trīs brāļi ; Vaska ķēvīte un biešu ratiņi ; Melis ; Kā reiz vecītis ar vecenīti bija saķīvējušies Kā zemnieks pie kunga brokastīs gāja   ; Divi mēji ; Zaķu gans  ; Vēzis par dziedātāju ; Kad jauns biju ; Kā trīs brāļi vepri kāva ; Bārenis un milzis ; Par milzi — kalēja dēlu ; Mantrausis un muļķis ; Gudrā meita ; Trīs laimes ; Gudrais zemnieks ; Gans un mācītājs ; Kāpēc man nekā nav? ; Plikpēteris ; Knipis ; Kā puisis ar kungu norēķinājās ; Gudrā atraitne ; Kas jauns dzimtajā pusē?  ; Dieva pavārs ; Apsveikums ; Zoss dalīšana ; Atrastā manta ; Tamužines un Imbares velnēni ; Par trim ratniekiem ; Akmens par liecinieku ; Kurš bija vislielākais? ; Slinkā sieva ; Liekēdis dēls ; Par viltīgo sulaini ; Liesmiņa un dzirkstelīte ; Bērnu pasaka  ; Svilgaivītis un suņuburkšķis ; Lēcas  ; Pūķis ; Kā laumas nabaga sievas bērnu šūpoja  ; Laumas par vērpējām ; Papardes zieds ; Kāpēc saule spīd dienā, bet mēness naktī ; Aklais osis ; Jons un kungs  ; Putnu karalis ; Ķesteris par svēto Jurģi ; Kāpēc dzeguze bērnus neperē  ; Cīrulis un krupis ; Strīds par trim klaipiem ; Sikspārnis, dadzis un tilbīte ; Kādēļ kurmis pa ceļu nestaigā  ; Vardes un saule ; Vilks par bajāru

indexarhīvs  /   yandex  /  mega

Lielbritānijas salu tautu pasakas un teikas.

ANGĻU PASAKAS Meldrenīca ; Džeks Henafords ; Trīs galvas avotā ; Zivs un gredzens ; Kankarīte ; Naskā Mollija ; Pauninieks Džons ; Binori ; Džeks Milžu uzvarētājs ; Džeks un garā pupa ; Ne šis, ne tas, it nekas ; Divas princeses ; ĪRU PASAKAS UN TEIKAS ; Baltā forele ; Nokgraftonas teika ‘; Olu čaulu brūvējums ; Džemijs Frīls un jaunā lēdija ; Dūdinieks un paks ; Dvēseles krātiņos ; Nomas diena ; Milža kāpnes ‘; Nokmenijas teika ; Stāsts par Konu Edu vai par Erna ezera zelta āboliem ; Kungs un kalps ; VELSIEŠU PASAKAS UN TEIKAS ; Gvarvins-a-Trots ; Līgava no Linivanvahas ; Vērši un afanks ; Svētais Kadogs un karalis Arturs ; Zēns, kurš atgriezās no Elfu zemes ; Artura atdusas vieta ; Mārča ausis ; Bērns gados ; Keduladers un viņa kāzas ; Pvila un Rīanonas kāzas ; Priderija piedzimšana ; Leu un Blodida ; Kā Tristans ieguva Isoltu ; Britanijas trīs mocības ; SKOTU PASAKAS UN TEIKAS ; Roņu Makkodrums ;  Tomass Rīmētājs ; Keilas dūdinieks ; Lods, fermera dēls ; Zilā cepure ; Tams Lins ; Enguss Makdonalds ; Danvegenas burvju karogs ; Alipas karaļa bērni ; Faienu leģendas ievads ; Fina ceļojums uz Lohlanu ; Daiermeda nāve .

Sastādījusi un no angļu valodas tulkojusi Anna Bauga

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Ansis Lerhis—Puškaitis. Latviešu teikas un pasakas

VII daļa 2. sējums

Ir 1902. gada 5. janvaris — viens no darbīgākajiem un ražīgākajiem latviešu folkloras krājējiem un kārtotājiem Ansis Lerhis—Puškaitis pabeidz darbu pie sava apjomīga vākuma — Latviešu tautas teikas un pasakas. Un tobrīd Ansis Lerhis—Puškaitis  vel nezina, ka šis pēdējās, VII daļas 2. sējuma manuskripts, kas visa apjomīgā darba kārtošanas laikā kļuvis par svarīgāko, par pamatu visām iepriekšējām daļām. visdažādu nepārvaramu šķēršļu dēļ gaidīs savu izdošanu gandrīz veselu gadsimtu, nokļūstot pie lasītāja tikai 2001. gadā…

“Mūsdienu pasaku grāmatās esam pieraduši redzēt pasakas – skaistas un nogludinātās — teikumi gluži kā daiļliteratūrā ir vienmēr pareizi blīvēti, katrai pasakai ir savs sākums un nobeigums utt. Taču tie, kam gadījies klausīties laba teicēja stāstījumā vai pašiem stāstīt pasaku, būs ievērojuši, ka dzīvais stāstījums ir pavisam citādāks. Atkarībā no situācijas stāstītājs katru reizi savu stāstījumu maina, reizēm kļūdās, kaut ko aizmirst, sajauc vai piedomā klāt. Uz papīra nav iespējams precīzi atzīmēt runas tempa izmaiņas, teicēja mīmiku un žestus. Tekstu pierakstot, tas tiek it kā “pārtulkots’ no runas valodas rakstu valodā. Tiek atmests vai “uzlabots” viss, kas liekas pārāk “prasts”, “nelatvisks”, “neaudzinošs”,”briesmīgs” un “politiski nepareizs”. Anša Lerha—Puškaiša krājums ļauj iepazīt daudz mazāk rediģētus Folkloras pierakstus.

Protams, šis publicējums no zinātniskā viedokļa ir kompromiss. Saprotot, ka musdienu lasītājs nevēlēsies iegādāties neko lieku, no grāmatas “izņemta” gandrīz visa zinātniski pētnieciskā daļa. Ceram, ka tieši šādā formā izdevums vislabāk piesaistīs ne vien pasaku un senu stāstu cienītājus, bet rosinās arī jaunas pētnieciskas aktivitātes.

Teorijas nāk un iet. bet neviena no tām nespēj pilnībā izskaidrot, kāpēc cilvēkiem ir vajadzīgas pasakas un teikas, kāpēc tās tiek lasītas un stāstītas arī mūsdienu — tehnikas un masu mediju — pasaulē.”

Dr.filol. Guntis Pakalns

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

profesors Pēteris Šmits. Latviešu tautas pasakas un teikas

“Prof. P. Šmits ir apkopojis latviešu pasakas un teikas 15 sējumos, kuri pirmoreiz izdoti 1925. -1937. g. grāmatu veidā. Pirmā grāmata satur Ievadu 130 lpp. apjomā, kur sniegti visi nepieciešamie paskaidrojumi. Grāmatās sniegta arī pasaku klasifikācija pēc tipiem. Šī projekta ietvaros, līdz 1998. gada beigām, paredzēts ievadīt datorā visu 15 grāmatu pilnu saturu. Ievadot datorā teksts tiek saglabāts oriģinālrakstībā. Katrai apakštēmai viena latviešu literārajā valodā rakstītā pasaka ir dota kā pamatpasaka un pārējās atspoguļotas kā varianti.”

Teksts nav sadalīts grāmatu veidā, bet saglabāts, lejuplādējot visu saitu  http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas ar programmu WinHTTrack Website Copier, kā html faili. Lasāms ar jebkuru interneta pārlūkprogrammu, bezsaitē.

1.Atarhivējam zip arhīvu; 2. Atveram mapi; 3. Spiežam failu index; 4. Izvēlamies; 5. Lasām bez interneta pieslēguma t.i. bezsaitē.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared