Antans Baranausks. Anīkšu sils

A. Baranauska 342 vārsmu garais dzejojums «Anikšu sils», kas mūsdienu izpratnē ļoti tuvs poēmas žanram, ir spilgts un, pats galvenais, mūsdienās kļuvis sevišķi aktuāls dabas dzejas paraugs ne tikai lietuvju, bet visu tautu literatūras mērogā. Poēmas varonis ir Lietuvas mežs ar pakalniem, slīkšņām, upēm, strautiņiem, akmeņiem, ap kuriem vijas senas teikas un nostāsti, ar savu koku, sūnu, sēņu, ar zvēru un putnu bagātību.

Pareizi uztverta un attēlota cilvēku rijīgā un mantkārīgā daba: rādīts, ka estētiskās vērtības arvien vairāk pakļaujas naudas varai un ka arī mežs kļūst par spekulācijas un iedzīvošanās objektu. Tiek iecelti mežkungi, kam jārūpējas par sila kopšanu un saudzēšanu, bet kas paši ar saviem kalpiem kļūst par niknākajiem dabas krāšņuma postītājiem.

No lietuviešu valodas atdzejojis Paulis Kalva Mākslinieks Indulis Zvaguzis

Апtaпаs Ваrаnаusкаs. Anykščiu šilelis LVI 1960

Indexfb2 Indexpdf  Megafb2 Megapdf  yandexfb2  yandexpdf

Latvijas dzīvnieku pasaule

  • Bioloģijas zinātņu doktora Zanda Spura redakcijā
  • Mūsdienās jau kļuvis pilnīgi skaidrs, kādus draudus cilvēces eksistencei rada biosfēras piesārņošana un tās līdzsvara izjaukšana.
  • Fauna jeb dzīvnieku pasaule ir viena no biosfēras pamatsastāvdaļām. Par to uzskatāmi liecina tas, ka praktiski visur — mežos, dārzos, pļavās, tīrumos, purvos, ezeros, upēs, augsnē, pat gaisā — sastopami dzīvnieki, bieži vien ļoti lielā daudzumā.
  • Bet dzīvnieki nav vienkārši biosfēras mehāniska sastāvdaļa, tie piedalās biosfēras veidošanā, tās līdzsvara uzturēšanā.
  • izdevniecība «Liesma» Rīga 1974 – 2 rbļ. 20 кар.

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf indexdoch megadoch yandexdoch

Sastādītājs: Juris Robežnieks. Kas jazina makšķerniekam

  • Uzziņas un Latvijas PSR makšķerēšanas noteikumi. interesanti un aizraujoši uzrakstīta grāmatiņa par to, kad un kā jāmakšķerē.
  • Tekstu autori: Ruduļu Juris, Olafs Majors, Imants Kalums, Ivans Oja, Adrians Abeltiņš
  • Fotogrāfiju Autori: Jānis Stikuts, Imants Kalums, Juris Kuprijanovs, Jānis Talbergs, Raimonds Rencis, Māris Kundziņš, Juris Kalniņš, Leonards Birzmalis, Jānis Zolts, Indulis Spuldzenieks
  • Rīga Latvijas KP CK izdevniecība 1982

 Index  Mega  yandex

Kirils Partika

Kirils Partika. Epicentrs

Viņam nācies izdzīvot zemes ellē, Mēra pārņemtā Zonā, kur lielākā daļa cilvēku nomiruši no nezināmas slimības, bet dzīvnieki un augi pārvērtušies par briesmoņiem. Viņš – bijušais izlūkdienesta virsnieks. Taču briesmas un naids izolētajā perimetrā padarīja viņu par vientuļu vilku vārdā Pelēkais. Viņam gandrīz nav draugu, bet ir pārāk daudz ienaidnieku. Lai izdzīvotu, viņš ir spiests spēlēt dubultspēli, provocēt asiņainus kautiņus, cīnīties ar cilvēkiem un saniknotās dabas ļaunajiem spēkiem. Viņš pats nepamanīja, kā izvedojot noslēpumainu saikni Zona viņu savienojusi ar Epicentru, no kura izplatījusies katastrofa. Pelēkais – atslēga draudīgo noslēpumu atšķetināšanai gan Zonā, gan ārpus tās.

 Index yandex mega Zlibrary

Kirils Partika Šerhans

Stāsts ievietots kā nodaļa iecerētajā un uzsāktajā romānā Epicentrs-2 Evolūcija. Lai gan nekādi nesaistās ne ar grāmatas personāžiem ne arī saturu. Iespējams autoram bijusi doma to iesaistīt romāna tālako notikumu attīstībā, par ko varam tikai minēt…

Index yandex mega  Zlibrary

Kirils Partika. Zemieši.

Aizraujošs fantastisks stāsts par kāda Altaira augsti attīstītas civilizācijas pārstāvja saskarsmi ar dīvaino un pusmežonīgo rasi, kura sevi dēvē par zemiešiem.

Index yandex mega  Zlibrary

Žozefs Kesels. Lauva

Žozefs Kesels (1898 – 1979) — franču rakstnieks, Franču Akadēmijas loceklis, savos darbos apvieno asu sižetu un dramatiskas situācijas ar īpatnēju pasaules skatījumu un lielu literāru meistarību. Viņš ir daudz ceļojis, rakstījis arī plašas reportāžas, tāpēc piedzīvojumi un pārdzīvojumi viņa darbos apveltīti ar lielu dzīves īstenības izjūtu un ticamību.

Index  mega  yandex

Sastādītājs Uldis Plotnieks. Ūdeņi aicina

U. Plotnieks. Ūdeņi aicina ; B. Liepnieks. Nakts pie foreļupes  ; A. Grigulis. Gadās arī tā ; P. Bauģis. Sapali   ; A. Auziņš. Rudens rīts pie upes  ; J. Robežnieks. Viena eksperimentu diena  ; B. Saulītis. Lielās raudas  ; H. Heislers. Kā es Juzi par makšķernieku taisīju ; O. Mauriņš. Ieguvumi un zaudējumi  ; V. Grenkovs. Kā es nekļuvu par bļitkotāju  ; B. Saulītis.  Likums paliek likums ; A. Auziņš. Bagātais loms ; E. Majors. Makšķernieku kalendārs  ; G. Ozols. Kombinētā makšķere  ; G. Ozols. Kukaiņi — zivju ēsma jebkurā gada laikā

Index  yandex  mega

Zigurds Konstants. Lejup pa Gauju

Gaujas krāšņā daba vienmēr saistījusi tūristus. Daudzi ceļotāji izraugās maršrutus pa Gaujas krastiem, tās tuvāko un tālāko apkārtni. Tomēr vislabāk šo skaisto Latvijas upi var iepazīt, ceļojot ar laivām. Odenssporta mīļotāji var organizēt nelielus braucienus atsevišķos Gaujas posmos vai arī veikt ceļojumu visā upes tecējumā — no Vidzemes Centrālās augstienes līdz Gaujas ietekai jūrā.

Index  yandex  mega

Autoru kolektīvs. Pa Latgales ezeriem un upēm

Katrs ir dzirdējis par skaisto zilo ezeru zemi — Latgali. Šo slavu tai devusi galvenokārt paugurainā dienvidaustrumdaļa — Latgales augstiene. Tieši tās gleznainās ezeru virknes, augstajos pauguros viļņojošās kolhozu un padomju saimniecību zilās linu druvas, dzeltenie rudzu lauki un baltās bērzu birzes savaldzina visus, kas kaut reizi bijuši šajā krāšņajā Latvijas augstienē.

Tiem, kas mīl gandrīz nepārskatāmus, bieži spēcīgi viļņojošu ūdeņu plašumus, ieteicams doties uz Rāznas ezeru. Skaistu, salām bagātu ezeru cienītājiem vislabāk apceļot Ezernieku un Dagdas apkārtni. Nebūs vīlušies arī tie, kas izvēlēsies Ludzas apkārtnes ezerus vai brauks pa līēoto, vietām ļoti straujo, vietām rāmo Dubnu, Rēzekni u. c. upēm. Vēl apmierinātāki būs tie, kuri paņēmuši līdz ari makšķerēšanas piederumus, jo lomi visur ir krietni. Saule, ūdens un kustības svaigā gaisā norūdīs turpmākām ražīgām darba gaitām, bet krāšņo dabu un viesmīlīgos cilvēkus neaizmirsīsiet ilgi jo ilgi.

Index  yandex  mega

Antons Rekšņa, Velta Veldze, Gunta Kalniete, Jānis Zālītis. U-Ū…U-ū… Cilvēks un domesticētais vilks

nežēlība un vardarbība mūsdienu sabiedrībā sit augstu vilni. Tā neizpaužas tikai pret dzīvnieku pasauli, bet arī pret līdzcilvēku, bieži pat vistuvāko. Kā vardarbība nebūs izplatīta, ja to biznesa interesēs kultivē presē un televīzijā, nedomājot par sekām! Profilakse pret vardarbību jāsāk jau ar to laiku, kad mazais cilvēks sāk sevi apzināties; ja to nedara, tad reizēm jāsastopas ar prātam neaptveramu nežēlību, ko pusaudži pastrādā ari Latvijā. Rūpes un prieks par savu draugu sunīti ieaudzinās bērnā mīlestību pret visu dzīvo, ari pret savu rotaļu biedru, skolas biedru, bet vēlāk dzīvē arī pret citiem līdzcilvēkiem. Pieaugušajiem vienīgi jārūpējas, lai iegādātais dzīvnieciņš, kad tas apnicis, netiktu aizmests kā nedzīva rotaļlieta un nekļūtu par vienu no tiem nelaimīgajiem radījumiem, kas arī mūsdienās klīst apkārt izbadējušies un novārguši; tikai dažiem no tiem paveicas nokļūt dzīvnieku aizsardzības organizāciju pārstāvju rokās. Nordik, 2006

Index   mega   yandex

Laura Kļaviņa, Māris Kļaviņš. Indes ap mums: toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamati

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamatiem – toksisko vielu un kaitīgo faktoru iedarbības pamatprincipiem un veidiem. Aplūkoti galvenie toksikoloģijas jautājumi: vielu toksiskuma noteikšanas principi, toksisko vielu metabolisma īpatnības cilvēku, dzīvnieku un augu organismos, toksisko vielu bioakumulācija. Aplūkotas dabiskas un antropogēnas izcelsmes nozīmīgākās piesārņojošās vielas, to īpašības un risinājumi šo vielu iedarbības un piesārņojuma mazināšanai, kā arī ķīmisko vielu likumdošanas un vielu iedarbības riska analīzes pamatprincipi. Grāmata paredzēta universitāšu ķīmijas, bioloģijas, medicīnas un vides zinātnes studentiem, vides aizsardzības jomā strādājošajiem un arī interesentiem.

Index  yandex  mega

Bioloģijas rokasgrāmata

2. pārstrādātais izdevums. Sastādītājs Vilnis Egle

Grāmata uzrakstīta saskaņā ar bioloģijas programmu augstskolu reflektantiem. Tā galvenokārt paredzēta 9.—11. klašu skolēniem un reflektantiem, bet to var izmantot arī visi citi interesenti, kas vēlas iepazīties ar bioloģijas pamatjautājumiem un kursa strukturu.

Index  yandex  mega