Izzināsim dumbrāju.

Aicinām iepazīties ar Ķemeru nacionālajam parkam raksturīgo mitrāju – dumbrāju un tajā sastopamajām augu un dzīvnieku sugām.

Rūpīgam vērotājam dumbrājs ir atklājumu pilna pasaule visos gadalaikos. Tā ir aizraujoša pavasarī un vasaras sākumā, kad dumbrājā saplaukst krāšņi pavasara ziedi un visur manāmi un saklausāmi meža putni. Arī vasarā, kad dumbrājs kļūst par ēnainu, dzīvības pārpilnu un noslēpumainu zaļu valstību. Un rudeņos, kad pamazām nodzeltē lakstaugi un uz kailo koku stumbriem izceļas sūnu un sēņu daudzveidība. Kā arī ziemā,kad  mitrās  ieplakas  un  aizsalušo  upi  pārklāj  sniegs,  kurā  iezīmējasdzīvnieku pēdu raksti.

Noteicējā  iekļautas  dumbrājam  raksturīgas sugas, īpašu uzmanību veltot tām, kas sastopamas  dabas  izziņas  takās  Vēršupītes  krastos Ķemeru nacionālajā parkā.

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Ezeru krastmalu augi un putni.

Izveidoti divi noteicēji par niedrājos dzīvojošām putnu sugām un ezeru krastmalu augiem. Krastmalu augu noteicējs ir sagatavots projektā «Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā», Latvijas Dabas fonds 2016. gadā  par gada dzīvotni pasludinājis  niedrājus. Lai gan tā ir nozīmīga  dzīves vieta putniem,  bezmugurkaulniekiem un zivīm, tomēr  augu daudzveidība niedrājos parasti  ir maza. Niedre ir ļoti agresīvs augs,  kas ilgi saglabā dīgtspēju – tāpēc,  nokļuvusi augšanai labvēlīgā  teritorijā, pilnībā izspiež citus augus  un nereti veido monodominantas  audzes. Tajās atradīsim tikai dažas  augu sugas – meldrus, grīšļus vai  kādas citas mazprasīgas sugas.  Vietās, kur niedres neveido blīvas  audzes, ezeru krastmalās un piekraste  joslās sastopama gana liela sugu  daudzveidība. Ezeru krasti var būt  dažādi, tāpēc šajā ezeru krastmalu  augu pārskatā augi sagrupēti 2  grupās:  1. Augi ezeru krastmalās ar  minerālgrunti. 2. Slīkšņainu un purvainu ezeru  krastmalu augi. Kā 3. grupa izdalīta Ezeru  ūdensaugi, kurā ietilpst biežāk  sastopamie virsūdens un peldlapu  ūdensaugi. Šajā ezeru krastmalu augu pārskatā  iekļautas 40 biežāk sastopamās  sugas, uzrādītas pazīmes, ar ko tās  atšķiras no citām līdzīgām, ja tādas  ir. Jāpiebilst, ka ūdensaugu sugu ir  ļoti daudz un to iepazīšanai  nepieciešams atsevišķs noteicējs.

Putnu  noteicējā  iekļauti  tikai  paši  tipiskākie  niedrājos  dzīvojošie  putni.  Sugas,  kas  ligzdo  niedrāju  –  krūmāju  pārejas  joslā  (piemēram,  niedru  stērste,  ceru  ķauķis),  kā  arī  sugas,  kas  niedrājos  tikai  barojas  (piemēram,  zilzīlīte),  šeit  nav apskatītas.  Tāpat nav  ietvertas  pīles  (brūnkaklis,  cekulpīle,  meža  pīle)  un  paugurknābja  gulbis,  kas  reizēm  ligzdo vecu  niedrāju  malās  vai  nelielos  slīkšņu  fragmentos. Foto autore: Valda Baroniņa

indexarhīvs / yandex / mega / 4shared

 

Edgars Grāfs. Veldzējoša pelde ar krokodiliem

Grāmatu sērija Safari stāsti. Sērijā «Tik un tā; Ceļojumu klubs» Edgara Grāfa grāmata «Veldzējoša pelde ar krokodiliem» aizved mūs uz Āfrikas safari, kas svahilu valoda nozīmē «ceļojums». Vienpadsmit stāsti gan lieliski izklaidē, gan sniedz vielu pārdomām par cilvēku savstarpējām attiecībām un to, kāda ir cilvēka vieta dzīvās dabas vidū. Safari maršruts ved uz dabas paradīzi Okavango, pa Maras stepi līdz Kenijas piekrastei, ļauj ielūkoties Ngorongoro krātera brīnumainajā pasaulē, iepazīt Sahāras smiltājus un Āfrikas sniegoto jumtu – Kilimandžāro. Autoram izdevies katrā situācijā saskatīt īpašo, vienreizējo, atdzīvināt tās noskaņu un likt raksturiem no jauna dzīvot aizraujošās grāmatas lappusēs.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Dzidra Rinkule-Zemzare. Trakulīgais Tūtiņš

trakuligais-tutinsd-rinkule-zemzare

Cilvēks gandrīz vienmēr atrod iespēju izdzīvot, jo viņam ir prāts un valoda. Dzīvniekam bieži vien jāpaliek bez palīdzības grūtā brīdī, jo viņa valoda ne katram sadzirdama. Vai gan tad būtu tik daudz pamestu, nelaimīgu suņu un kaķu? Taču iejūtīgi cilvēki, kas spēj saprast dzīvnieku izturēšanos, saņem ari pretī iejutību un uzticēšanos.

Par šīm attiecībām un par dzīvnieku apbrīnojamo attapību varam lasīt Dz. Rinkules-Zemzares stāstos.

Tirgus Dižmuris ; Ullas bērns ; Skaistule Bella ; Akvāriju kaķis ; Attapīgā Drosmiņa lielais loms ; Resnuļu konkursa laureāts ; Audžumāte Incīte ; Miegamice Brencis ; Kas tie par zvēriem — «krisojedi»? ; Trakulīgais Tūtiņš ; Melnā apļa zvaigznājs ; Tikai suns ; Pelēcītis ; Aukle Piks ; Dabas pētnieka stūrgalvīgais skolnieks ; Jautrais Muhtars un Pūciņš ; Tūdaliņ — tagadiņ! ; Stārķu pansionāts ; Cūciņa cimdā ; Kranča putniņi ; Dārgais ; Labais mājas gars ; Korro punkts ; Don’t smoke! ;  Baltā lamiņa ; Zaķīša brīvlaišana ;  Kā pasakā

indexarhīvs / yandex / mega

 

Jūlijs Aldersons. Zooloģija jautājumos un atbildēs

zoologijajautajumosunatbildes

Šajā nelielajā grāmatiņā aizraujošā jautājumu un atbilžu formā izskaidroti visi tie zooloģijas jēdzieni, ar kuriem pamatskolēnam nākas saskarties, apgūstot bioloģijas kursu. Špikerī ir īsa informācija par augiem, sēnēm, baktērijām un citām dzīvajām būtnēm, par kurām skolēni ir mācījušies iepriekšējās klasēs, un arī par ekoloģiju. Grāmatiņa, kas palīdz atkārtot mācību vielu un ātri sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem, paredzēta galvenokārt pamatskolēniem, taču tā var labi noderēt arī vidusskolēniem.zvabc

indexarhīvs / yandex / mega

 

Andrejs Bitovs. Liegums

Stāsti: Lielais balons ; Aptiekas sala ; Durvis ; Dārzs ; Pēnelope ; Tik ilga bērnība ; Liegums

Krievu padomju rakstnieka Andreja Bitova galvenais tēlojuma objekts ir mūsdienu pilsētas jaunais cilvēks, kua iziet savdabīgu sīkstuma, dzīvotspējas un tikumiskās noturības pārbaudi. Rakstnieka stāstos viss ir nozīmīgs, svarīgs, vajadzīgs, viss saista uzmanību, satrauc iztēli, liek domāt. Krājumā sakopoti stāsti «Lielais balons», «Aptiekas sala», «Durvis», «Dārzs», «Pēnelope», «Tik ilga bērnība» un kinostāsts «Liegums», pēc kura uzņemta filma «Ceturtdien un vairāk nekad»

Index   Mega  yandex 

Maruta Kusiņa. Sēņosim!

img001

Šī kabatas formāta grāmata  ir praktiski izmantojama ikvienam sēņotājam. Lieliskie attēli palīdz noteikt, vai sēne droši liekama grozā. Grāmatas bonuss – sēņu ēdienu receptes un ieteikumi, kā tās labāk sagatavojamas ziemai. . Pdf formāts

indexarhīvs / yandex / mega

 

Helmūts un Renāte Grīnerti. Sēnes

img001

Iepazīsim sēnes dabā! 386. krāsainas fotogrāfijas. Grāmatā aprakstītas Latvijā sastopamo sēņu sugas. Daudzas no tām klasificētas kā neēdamas, lai gan, piemēram, cūceni vienmēr esam uzskatījuši par ēdamu sēni, kuru gan ir jāvāra. Tai pašā laikā daudzas no sugām, kuras parasti neliekam grozā, izrādās, ir ēdamas. Neskatoties uz dažām šāda veida pretrunām, grāmata sniedz bagātīgu izziņas materiālu sēņotājam. Pdf formāts.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Latvijas sēņotāja ceļvedis

latvijassenotajacelvedis

“Latvijas sēņotāja ceļvedis” nav domāts kā sēņu noteicējs. Tajā ietverti 50 pazīstamāko un biežāk sastopamo ēdamo un indīgo sēņu apraksti un zīmējumi. Tā ir tikai neliela daļa no visas tās cepurīšu sēņu daudzveidības, kas sastopama Latvijā. Latvijā līdz šim ir zināmas vairāk nekā 1000 t. s. cepurīšu sēņu sugu. Tātad šajā “ceļvedī” sastopama tikai 1/20 no šīs bagātības. “Ceļvedis” domāts sēņotājiem, lai iepazītos ar parastākajām un biežāk sastopamajām cepurīšu sēņu sugām.+sēņu ēdienu receptes Foto: A. Eglītis, A. Meiers, akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”. Sēņu apraksti: Edgars Vimba. Sēņu zīmējumu autors: Dmitrijs Paramonovs. © 2007 Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”

indexarhīvs / yandex / mega

 

Еriks Naits. Lesija atgriežas mājās

Lesi atgriezas majas(E.Naits)

Šo nu jau vairākām paaudzēm visā pasaulē labi zināmo romānu par suņa un zēna ciešo draudzību un sirsnīgo pieķeršanos britu rakstnieks Eriks Naits (1897–1943) sarakstīja 1940. gadā. Tas ieguva plašu popularitāti un lasītāju mīlestību un jau 1943. gadā piedzīvoja pirmo ekranizāciju.
Romāna darbība norisinās Anglijā 20. gadsimta 30. gados, pasaules ekonomiskās krīzes laikā. Divpadsmitgadīgā Džo uzticamā pavadone Lesija ir godalgots suns. Taču, kad Džo tēvs zaudē darbu, ģimenei nākas Lesiju pārdot. Trīs reizes tā aizbēg no sava jaunā īpašnieka un pārnāk pie Džo, līdz tiek aizvesta uz nomaļu Skotijas reģionu – pārāk tālu, lai kāds suns spētu atgriezties Jorkšīrā vien pats saviem spēkiem. Bet Lesija nav kurš katrs suns… Lai atgrieztos pie sava saimnieka, drošsirdīgajai Lesijai jāpārvar daudz bīstamu šķēršļu gandrīz tūkstoš jūdžu garā ceļā. Taču viņu nespēj apturēt nekas…

index   yandex    mega