Aleksandrs Muranovs. Neparasto un bargo dabas paradību pasaule

Neparasto un bargo dabas paradibu pasaule(A.Muranovs)

Palīglīdzeklis skolēniem. Grāmatā stāstīts par dabas parādībām un procesiem, kas noris plašajā gaisa valstībā un brīnumaino ūdeņu pasaulē, — par virpuļiem, mirāžām, plūdiem, dīvainām elektriskajām parādībām, reti novērojamiem nokrišņiem u. c. Grāmatas mērķis Ir Iepazīstināt Jaunos lasītājus ar neparasto parādību būtību no zinātniskā un antireliģiskā viedokļa.

indexarhīvs / yandex / mega

Vsevolods Beļkovičs. Sergejs Kleinenbergs. Aleksejs Jablokovs. Okeāna mīkla

Okeana mikla

Vaļi un delfīni, to dzīves veids un bioloģiskās īpatnības tiešām ir okeāna lielā mīkla. Tā nodarbina matemātiķus un psihologus, inženierus un valodniekus, raķešu konstruktorus un zemūdens speciālistus. Un, lūk, kuģi, kurus klāj delfīna ādai līdzīgs apvalks, brauc divreiz ātrāk. Nav tālu tas laiks, kad ra- diotehniķi konstruēs tikpat precīzu lokatoru, kāds ir delfīnam: drīz mēs droši vien iemācīsimies tikpat labi sajust jūras smaržas, kā to prot vaļi… Pētot vaļveidīgos, zinātne un tehnika ir kļuvusi bagātāka ar daudziem atklājumiem un izgudrojumiem. Zinātnieki neatlaidīgi turpina savu darbu. Grāmatas «Okeāna mīkla» autori pēta ne tikai jūras zīdītāju bioloģiju, bet arī to evolūciju, zoo- psiholoģiju un bioniku. Daudz laika viņi ve^tī arī zinātnes sasniegumu popularizēšanai.

indexarhīvs / yandex / mega

Anatolijs Tolstovs. Palīgs lauku sētā

Paligs lauku seta(A.Tolstovs)

Grāmata sniedz praktiskus padomus piemājas zemes kopējam un mājlopu turētājam. īsi apskatīta sakņaugu audzēšana, augļu dārzu kopšana, dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku un putnu turēšana. Paredzēta plašani lasītāju lokam, Kas nepieciešams, lai labi augtu kartupeļi, kāposti, burkāni, gurķi, sīpoli un citi dārzeņi? Kas un kā audzējams augļu dārzā? Kuras šķirnes vairāk piemērotas un ražīgākas? Kā augus pasargāt no kaitēkļiem un slimībām? Atbildes atradīsiet šajā grāmatā. Un ne tikai par to, ko audzēt dārzā, bet arī par to, kā aprūpējama piemājas ferma. Padomi sniegti govju un cūku turēšanā, aitu, kazu, putnu, trušu kopšanā un ēdināšanā, kā arī pasargāšanā no saslimšanas.

indexarhīvs / yandex / mega

Bruss Liptons. Ticības Bioloģija – šūnu pasaules noslēpumi

TicibasbiologijaBLiptonsfb2

Gadu desmitiem tika pieņemts, ka cilvēka smadzenes un DNS ietekmē itin visu, kas saistīts ar personību. Brūsa Liptona sensacionālais darbs sacēla īstu vētru zinātnieku aprindās: tas pierādīja, ka ārējā vide spēj ietekmēt cilvēka šūnu rīcību un fizioloģiju, ieslēdzot un izslēdzot gēnus. Viņa pētījumi kļuva par pamatu vienai no mūsdienu svarīgākajām pētniecības jomām, proti, epiģenētikas zinātnei. Grāmatā “Ticības bioloģija” aprakstīti molekulārie ceļi, kas savieno prātu ar ķermeni, ļaujot mūsu domām un uzskatiem ietekmēt ķermeņa funkcijas un procesus. Šis izdevums sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem ne vien par dzīvības rašanos, bet arī tās fizioloģiskajiem procesiem un vietu mūsdienu pasaulē. 2011

indexarhīvs / yandex / mega