Geila Lindsa. Spiegu lielmeistars

SpiegulielmeistarsLGeilafb2

Čārlzs Džejs Taiss bija spiegu spiegs, leģendāra personība gan CIP, gan globālā mērogā. Taču viņš bija arī nodevējs, kas iztirgoja valsts noslēpumus. Pēc notiesāšanas viņu ieslodzīja visstingrākā režīma cietumā, kamerā, kuru īpaši uzraudzīja. Līdz kādā rītā atklājas kamera ir tukša, Taiss izbēdzis, neatstājot itin nekādas pēdas. Iespējams, šis incidents slēpj daudz lielāku, dziļāku un draudīgāku sazvērestību, nekā tikai pieredzējušā spiega pēdējo izrāvienu brīvībā… kont2007

indexarhīvs     yandex     mega

Georgijs Kubļickis. Trīs Ņujorkas rudeņi

TrisNujorkasrudeniGKublickisfb2

Georgijs Kublickis ka laikraksta «Ļiteraturnaja gazeta» speciālkorespondents trīs rudeņus strādāja Ņujorkā. No tā radies arī grāmatas nosaukums. Pēc būtības tā ir rakstnieka reportāža par Ņujorku. Personīgos novērojumus autors papildina ar amerikāņu stāstījumiem, kā viņiem pašiem šķiet dzīve šajā pilsētā. Lasītājs atradīs grāmatā skices, kas attēlo amerikāņu politiskos tikumus un azarta cīņu par vietu Baltajā namā 1960. un 19G4. gada vēlēšanu kampaņas laikā. Daudzas lappuses veltītas prezidentam Džonam Kenedijam. Grāmata iepazīstina lasītāju arī ar savdabīgo atmosfēru, kas valda ANO štāba mītnē, kura atrodas Istriveras krastā. Lasītājs atradīs arī interesantus faktus par krievu emigrantiem Amerikā — Kerenski, vlasoviešiem un citiem. Liela grāmatas da]a veltīta dzīvei Ņujorkas ielās, ņujorkiešu ikdienai, viņu parašām, attieksmei pret reliģiju, viņu izpriecām. īsi sakot, šī grāmata paplašina mūsu, sevišķi jaunās paaudzes priekšstatus par vienu no lielākajām un pretrunām bagātākajām kapitālistiskās pasaules pilsētām.

indexarhīvs     yandex    mega

Vadims Koževņikovs. Vairogs un zobens

VairogsunzobensVKozenikovsfb2

Padomju izlūks Aleksandrs Belovs, kurš 1940 gadā kopā ar savu draugu Heinrihu Švarckopfu izbraucis no Rīgas uz Vāciju kā vācietis-repatriants Johans Veiss, ilgstoši darbojoties Vācijā, ieguvis drošu un noteiktu stāvokli Abvērā, un 1944 gadā ar kapeiņa pakāpi tiek norīkots SD dienestā Berlīnē. Īpašu uzdevumu oficierim Veisam ir piekļuve slepeniem un vērtīgiem dokumentiem, kuru saturu viņš dara zināmu padomju izlūkošanas dienestam.

indexarhīvs     yandex    mega

Ovīdijs Gorčakovs. Izsaucam uguni uz sevi. Gulbja dziesma

IzsaucamuguniuzseviGulbjadziesmaOGorcakovsfb2

«Izsaucam uguni uz sevi» un «Gulbja dziesma» ir dokumentāli stāsti par Lielā Tēvijas kara varoni padomju izlūku Annu Morzovu. Pirmajā stāstā parādīta padomju — poļu — čehoslovaku pagrīdes darbība, kuru vadīja komjauniete Anna Morozova. «Izsaucam uguni uz sevi» jau vairākkārt izdots krievu valodā, un miljoniem padomju cilvēku no šī stāsta, kā arī no tāda paša nosaukuma daudzsēriju filmas uzzināja pār Annas Morozovas un viņas drosmīgo draugu — poļu un čehu — varoņdarbiem. Otrais stāsts — «Gulbja dziesma» atklāj vēl nezināmu lappusi Annas Morozovas un viņas cīņas biedru — kara izlūku dzīvē. Ārkārtīgi grūtajos apstākļos ar nepieredzētu vīrišķību viņi veica izlūkošanu ienaidnieka teritorijā — Hitlera galvenās mītnes rajonā.

indexarhīvs    yandex    mega

Boriss Krumovs. Kādā alpu virsotnē

KadaAlpuvirsotneBKrumovsfb2

Romāns vēstī par kāda bulgāru izlūka darbību ārzemēs, kur viņš, it kā būtu pārbēdzējs, iesaistījies amerikāņu izlūkdienestā, bet īstenība darbojas Bulgārijas republikas labā. Šajā laikā viņš bieži vien nokļūst bīstamās situācijas, taču atjautība un ass prāts allaž izglābj viņu no bojā ejas.

indexarhīvs    yandex    mega

Jūlijs Aņņenkovs. Stūrmanītis nosprauž kursu

SturmanitisnosprauzkursuJAnnenkovsfb2

Grāmatā stāstīts par padomju jaunieti, kurš Lielā Tēvijas kara laikā apgūst izlūka meistarību un veic savu karavīra pienākumu, ģērbies gan esesieša, gan vācu flotes virsnieka formas tērpā, darbodamies okupētās Ukrainas teritorijā, Rumānijā un Vācijā, gan uz sauszemes, gan jūrā. Visai grāmatai cauri vijas krievu jaunekļa un vācu meitenes mīlestība, kas saglabāta par spīti gadiem ilgai atšķirtībai un skaudriem pārdzīvojumiem.

indexarhīvs    yandex     mega