Pauls Jongi Čo. Ceturtā Dimensija

Pasaulē vislielākās un visātrāk.auogšas draudzes mācītājs,  grāmatu autors un plaši pazīstams sludinātājs, atklāj atbildētas lūgšanas, draudzes pieaugšanas un personīgā brieduma garīgos noslēpumus. Lasot Ceturto Dimensiju, es atklāju šīs dinamiskās lūgšanas dimensijas īstenību, kas nāk caur dziedināšanas iztēlošanos. šis atceļojošais mācītājs, šis ciešanās saistītais tēvs pasvītroja oriģinālajā manuskriptā rindu pēc rindas. Spēju tikai cerēt un lūgt, lai šī grāmata, kas nonākusi daudzu kristiešu un arī neticīgo -rokās, tos ievestu pārsteidzošajās garīgajās patiesībās, kas ietvertas šajās lappusēs. Šī grāmata ir veltīta daudziem ļaudīm, kas meklē un cīnās, lai savās dzīvēs atrastu ticības celli. Ceturtā dimensija, pirmais sējums

Index  yandex  mega

Modris Slava. Latviešu senā reliģija

Latviešu tauta vēsturisku apstākļu dēļ ir unikāla tauta, kas savās dzīlēs ir samērā labi saglabājusi pirmskristīgā laika reliģiju. Šī reliģija izpaužas tautas dziesmās – dainās kā arī gadskārtas svināmajās dienās un godos, ornamentos, arī pašā latviešu valodā un tautas psiholoģiskajās rakstura iezīmēs. (no ārpuslaika Viedas skata punkta)

Index   mega  yandex

Ernests Stabiņš. Ar viņu vārdiem (Reliģiskais sektantisms bez maskas)

Šī grāmata jums palīdzēs uzzināt patiesību par dažādu sektu — baptistu, adventistu, Jehovas liecinieku u. c. — izcelšanos un to darbību Latvijā, parādīs, cik nepievilcīga ir reliģiska sektantisma seja bez sludinātāju liekulīgo frāžu maskas. Daudzie arhīva materiāli, pašu sektu dokumenti, kas bagātīgi izmantoti grāmatā, devuši autoram iespēju atmaskot dažādo sektu vadoņu avantūristisko darbību galvenokārt ar viņu pašu vārdiem.

Index   mega   yandex

Jāzeps Lavreckiss. Kardināli iet uz elli

Viens no mūsdienu klerikālisma balstiem ir Vatikāns. Kardinālu — šo katoļu baznīcas augstmaņu purpura mantijas sedz politiskas dēkas, netīrus finansu darījumus un daudzus skandālus, kuros iejaukti ievērojami katoļu baznīcas darbinieki. Vatikānā trako kaislības — dzīšanās pēc varas un mantas. Katoļu augsto amatpersonu rīcība skaidri parāda visai pasaulei, kam viņi kalpo, kā intereses viņi sargā. Baznīcas tēviem netīk atklāti runāt par saviem darbiem, tomēr presē bieži iekļūst fakti, kas ļauj ieskatīties «svētā krēsla» noslēpumos.

Index   mega   yandex

Vincas Mikolaitis-Putins. Altāru ēnā

Šķiet, visā pasaules literatūrā neatradīsim daudz tādu romānu, kuros būtu atsegta katoļu mācītāju intīmā dzīve, tiktu tēlots dziļš psiholoģisks konflikts starp veselīgu cilvēka dabu un konfesijas žņaugiem, starp dzejnieka talantu un garīdznieka pienākumiem. Tomēr romāns «Altāru ēnā» vērtīgs ne tikai ar to, ka tas paceļ priekškaru, atsegdams stingri noslēgto un garīdzniecības slēpto mācītāju dzīves novadu. Tas saista lasītāju ar psiholoģisko dziļumu, sirsnību, dramatisko spriegumu, lai gan romāns rakstīts no ideālistiskām pozīcijām.

Index   mega   yandex

Viljams Pols Jangs. Būda. Pārdomas katrai gada dienai

Iespaidīgais stāsts ar nosaukumu  “Būda ” aizkustināja miljoniem lasītāju sirdis visā pasaulē un kļuva par ievērojamu notikumu grāmatu izdošanas vēsturē. Jaunā grāmata  “Būda.  Pārdomas katrai gada dienai” dod iespēju savdabīgā, nepieredzētā veidā vēlreiz apmeklēt “būdu” kopā ar Maku un viņa īpašajiem draugiem – Tēti, Saraju  un Jēzu. Šī  365 dienu lūgsna ietver nozīmīgus citātus no romāna “Būda ”  līdz ar asredzīgām, vērīgu pārdomu piesātinātām lūgšanām,  kuras uzrakstījis Viljams Pols Jangs. To mērķis ir iedvesmot,  uzmundrināt un sniegt garīgu pacēlumu  ikvienai  gada dienai. “Ļauj  man pieskarties tavām  acīm…”

indexarhīvs    yandex    mega