Ēriks Delpers. Zelta graudi

ZeltaGraudiEDeplersfb2

Reliģija.  Rakstu liecību, ko Jēzus Kristus garā man ir devis. Es redzēju garā un dzirdēju balsī Dieva vārdus visskaidrākajā veidā. Dieva Dēla atklāsme bija spējāka un stiprāka par zibeni un skaļāka par pērkona dārdienu. Dieva vārdi atklājās kā pārliecinoša Patiesība notikumu redzējumā un atziņā. Manis garā redzētais un grāmatā rakstītais ir skaidri palicis atmiņā, un es ar labpatiku pie tā kavējos. Ē. Delpers

indexarhīvs     yandex      mega

Ričards Smolijs. Aizliegtā ticība.

AizliegtaticibaRSmolijsfb2

Gnosticisms kristietības apslēptais mantojums. Kas bija gnostiķi? Ķeceri vai seni gudrie, kas zināja kristietības lielākos noslēpumus? Kā viņi radās? Kādēļ viņus apspieda tālaika baznīca? Un kādēļ viņu mācība ir aktuāla joprojām? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem Ričards Smolijs izsmeļoši atbild grāmatā “Aizliegtā ticība”. Tā ļauj iepazīt gnostiķu mantojumu no tā pirmsākumiem un ieved lasītāju noslēpumainā un ikdienas skatienam apslēptā ticības pasaulē, kurā savijas Nedž Hammādī pilsētā atrastie noslēpumainie kristiešu raksti, agrīnās gnostiķu brālības Senajā Romā un manihejieši Centrālāzijā. Reliģija Eiropā vienmēr ir attīstījusies roku rokā ar cīņu par laicīgo varu, tādēļ gnosticisma mantojums ir daudzšķautņains un atklājas līdz ar kataru uzplaukumu, inkvizīcijas cīņām, ebreju kabalas mācību, dominikāņiem, brīvmūrniekiem, teosofiem un pat Karla Junga darbiem. Dažādu reliģiju un konfesiju cīņas un nesaskaņas nereti aizēno patieso mācību par mīlestību un paļaušanos uz augstāko spēku. Grāmatas autors izveicīgi atklāj mūsdienu reliģiju ārišķības, ļaujot saskatīt un sajust īsteno ticību.

indexarhīvs     yandex     mega

Jānis Martinsons. Gudrības skola

gudrskol

Martinsons sarakstījis 27 grāmatas, no kurām ievērojamākas ir skolu, tiesību, valstu, baznīcu un filozofijas reformu projekti. Reformu projektos uzsvērta nepieciešamība ievērot Kristus mācību, lai rastos Dieva valsts, kas aizstātu esošās valstis. Šādus piecus svarīgus reformu projektus nav sarakstījis neviens cits.

indexarhīvs     yandex    mega

Juris Rubenis. Ievads kristīgajā Meditācijā

ievadskristmed

Meditācija, kas ir sastopama gandrīz visās reliģijās, ir viens no nozīmīgākajiem cilvēcei dāvātajiem instrumentiem sevis iepazīšanas ceļā. Meditācija ne tikai veicina cilvēka garīgo attīstību, palīdzot atgūt mieru, mērķtiecību un viengabalainību, bet arī dziedina cilvēka dvēseli un ķermeni. Juris Rubenis apskata kristietības mistisko tradīciju dialogā ar citām garīgajām tradīcijām. Autors dalās pārdomās un pieredzē par tā saucamo mantras (jeb formulas) meditāciju. Grāmatas pirmajā daļā lasītājs tiek saistoši iepazīstināts ne tikai ar īsu meditācijas vēsturi, bet arī ar meditāciju kā dvēseles mistisko ceļu. Savukārt otrajā grāmatas daļā varam izlasīt pavisam konkrētus, praktiskus padomus katram, kas vēlētos uzsākt meditācijas praksi. Rubenis veicis nozīmīgu ieguldījumu lūgšanas kontemplatīvās dimensijas atgūšanā mūsdienās. Viņš saprot, ka meditācija bagātina kristiešu izdzīvoto ticību, ka tā padziļina visas lūgšanu formas. Latvijas kristietība ir svētīta ar tādu skolotāju, kas sakņojas tradīcijā, taču ir radikāli atvērts jaunajam kā visi, kas ieguvuši patiesu kontemplatīvo pieredzi.”

indexarhīvs    yandex     mega