Sogjals Rinpoče. Tibetas dzīvo un mirušo grāmata

TibetasdzivounmirushogramataSogjalsRinpochefb2

Viņa Svētība Dalailama Sogjals Rinpoče dzimis Tibetā un kopš bērnības vietējo meistaru vadībā dziļi iepazinis turienes garīgās mācības. Vēlāk Anglijā guvis arī Rietumu izglītību. Par viņa dzīves aicinājumu kļuvusi budisma mācības izplatīšana Rietumos. Nodibinājis un garīgi vada Rigpu – budistu centru un grupu tīklu visā pasaulē. Milzīga nozīme ir viņa prasmei runāt par katram cilvēkam tuvo dzīvības un nāves jautājumu un panākt, lai arī Rietumu pasaules ģimenēs, slimnīcās, aprūpes namos šis jautājums tiktu risināts atklāti, iejūtīgi, radoši. Nāve un miršana ir Tibetas budisma un modernās zinātnes saskares punkts. Es uzskatu, ka abām šīm jomām būtu lielā mērā jāsadarbojas, lai ļaudis sasniegtu dziļāku izpratnes līmeni un gūtu lielāku praktisko labumu. Sogjals Rinpoče ir sevišķi piemērots, lai sekmētu šo sadarbību; dzimis un uzaudzis Tibetā saskaņā ar tās tradīcijām, viņš ir saņēmis mācības no vairākiem ievērojamiem lamām. Ieguvis arī mūsdienīgu izglītību un, daudzus gadus dzīvodams un strādādams par skolotāju Rietumos, labi iepazinis Rietumu domāšanu. Šī grāmata lasītājiem ne vien sniedz teorētisku skaidrojumu par nāvi un miršanu, bet arī piedāvā praktiskus paņēmienus, kā to izprast un sagatavot sevi un citus mierīgam un piepildītam ceļam.

indexarhīvs     yandex    mega

Ričards Bahs. Tilts pāri mūžībai

tiltspari-muzibai

Tas ir skaists pilota Ričarda un aktrises Leslijas mīlas stāsts. Romānā dzīve savdabīgi savijas ar fantāziju, atklājot, cik gan patiesībā trausla ir robeža starp eksistenci uz šīs zemes un citām realitātes dimensijām, starp patieso un iedomāto, starp dzīvību un nāvi. No angļu valodas tulkojusi Daina Borovska.

indexarhīvs     yandex     mega

Lobsangs Rampa. Tu esi mūžīgs

TuesimuzigsLRampafb2

Šī grāmata domāta cilvēkiem, kas interesējas par metafiziku – lietām, par kurām būtībā interesēties vajadzētu ikvienam.ja jūs izlasīsiet šo grāmatu, tas jums katrā ziņā nāks par labu. Bet, ja jūs to arī kārtīgi izstudēsiet un mēģināsiet tajā ietvertās mācības īstenot dzīvē, labums būs vēl lielāks.

indexarhīvs     yandex     mega

Masaru Emoto. Ūdens apslēptā dzīve

UdensapsleptadziveMEmotofb2

Grāmatā “Ūdens apslēptā dzīve” starptautiski atzītais japāņu zinātnieks Masaru Emoto turpina atklāt ūdens noslēpumus. Viņš māca, kā, cienot un novērtējot ūdeni, varam atjaunot mūsu planētu un stāties pretim šī laikmeta pārbaudījumiem. Ūdenim ir atmiņa, tas ms sevī mūsu domas un lūgšanas. Jūs eksistējat kā ūdens, un jūsu lūgšanas nonāk pārējā pasaulē neatkarīgi no tā, kur atrodaties.

indexarhīvs    yandex     mega

Andris Buiķis; Lia Guļevska. Vai tas esi tu vai kāds cits

VaitasesituvaikadscitsABuikisLGulevskafb2

Katrai grāmatai tāpat kā katrai izrādei, filmai, vai valstij, ir savs uzdevums. Grāmata ir iedvesmu. Gan tās autoriem, gan lasītājiem. Iedvesma (iespējams, no vārda “dvesma”) ir kaut kas vairāk no Dieva. Tā ir kā dvēsele, ko izsakām ar vārdiem, bet vārdi nāk no dvēseles. Kad grāmata ir sarakstīta, Dievs jau ir paredzējis, kas šo grāmatu lasīs. Es domāju, ka manu, Lias Gujevskas un Andra Buiķa draugu un domubiedru ir tik, cik viņu Latvijā ir. Šī grāmata ir domāta viņiem, bet ne tikai viņiem vien. Sajā grāmatā, tāpat kā jebkurā citā, viens teikums kādu uzrunās, citu atstās vienaldzīgu. Kad Jēzus Kristus sludināja Gallijā, piecdesmit procenti cilvēku gribēja Viņu piesist krustā, četrdesmit trīs procenti par Viņu īpaši neinteresējās, bet trim procentiem Viņš bija ļoti svarīgs. Tā arī sabiedrībā, kā vienmēr esmu teicis, gluži kā pienā, ir tie četri pieci procenti, kas interesējas par krējumu.

indexarhīvs     yandex     mega

Aina Cebura. Veiksmes simboli un zīmes

Veiksmessimboliunzimesfb2

Grāmatā raksturoti simboli veiksmes, laimes, mīlestības, harmonijas, pārpilnības u.c. enerģijas piesaistīšanai, kā ari neveiksmju atvairīšanai. Simbolikas pazīšana palīdzēs pareizi piemeklēt amuletus un talismanus, kuri sekmēs vēlmju īstenošanos un pozitīvas pārmaiņas dzīvē. Simbolikas zināšana palīdzēs pareizi piemeklēt tādus amuletus un talismanus, kuri piemēroti tieši jums un kuru pareiza lietošana sekmēs vēlmju Istenošanos un pozitīvas pārmaiņas jūsu dzīvē.

indexarhīvs     yandex     mega

K. Aleksandrs Simpkins un Annelina Simpkinsa. Vienkāršais Daoisms

VienkarsaisdaoismsKASimpkinsifb2

Ceļvedis, kā dzīvot līdzsvarā. Autori apvieno pamatīgas akadēmiskas zināšanas ar praktiskā pieredzē gūtu informāciju un nemaldīgu intuīciju, un tieši tas piesaista lasītāju uzmanību visvairāk. Grāmatā “Vienkāršais daoisms” atradīsit: • viegli uztveramu daoisma skaidrojumu un ieteikumus, kā izmantot tā labākos aspektus ikdienas dzīvē; •vienkāršus norādījumus par metodēm, kā padarīt savu dzīvi pilnīgāku — meditāciju, elpošanu, cigunu un daiči; •informatīvu izklāstu par daoisma pamatjēdzieniem, ieskaitot vuvei (nedarīšana), iņ un jan un de (spēks, tikums, dzīvība).

indexarhīvs     yandex     mega

Lobsangs Rampa. Viņpus vienas desmitdaļas

VinpusvienasdesmitdalasLRampafb2

ievērojamais Tibetas lama T. Lobsangs Rampa šajā grāmatā atbild uz daudziem lasītāju jautājumiem un dod padomus, kā rūpēties par savu fizisko un garīgo dzīvi, lai tagadējā eksistencē sagatavotu, sevi dzīvei astrālajā pasaulē. Cilvēks ir tikai viena apziņas desmitdaļa, pārējās deviņas desmitdaļas ir saistītas ar zemapziņu.

indexarhīvs     yandex     mega

Elizabete Klēra Profeta. Violetā liesma

VioletaliesmaEKPropetafb2

Violetā liesma – ir kas vairāk, par violeto gaismu. Tā ir neredzama, garīga enerģija, kas izpaužas, kā violetā krāsa tiem, kuri attīstījuši sevī garīgo redzi. Pagājušajos gadsimtos, zināšanas par violeto liesmu tika dotas, tikai nedaudziem izredzētajiem, kuri pierādīja, ka ir cienīgi, tās saņemt. Austrumu un Rietumu adepti, kopš seniem laikiem, izmantojuši violeto liesmu, lai paātrinātu garīgās attīstības procesu, taču plašām masām, šīs, agrāk apslēptās zināšanas, tikai atklātas, tikai divdesmitajā gadsimtā. dziedina ķermeni, prātu un dvēseli

indexarhīvs    yandex    mega