Lūle Vīlma. Dzīves mācība. 1. grāmata: Debesis cilvēkā.

1DebesiscilvekaLVilmafb2 (1)

1. grāmata: Debesis cilvēkā.

Igauņu ārstes un dziednieces Lūles Vīlmas darbi plašu ievērību guvuši ne tikai viņas dzimtenē, bet ari sākuši ceļu pie Eiropas tautu lasītājiem – pašlaik izdoti krievu, angļu un somu valodā. “Debesis cilvēkā” ir dzīves mācības pirmā grāmata, kas palīdz sasniegt jaunu apziņas pakāpi tiem, kuri vainu nemeklē citos cilvēkos, bet, izvērtējot savas kļūdas, spēj no sirds piedot un mīlēt. Šajā darbā radošs lasītājs ne tikai atradīs informāciju, kā paša spēkiem atbrīvoties no fiziskām kaitēm, bet arī sapratis, kā atrisināt sasāpējušas problēmas, rast dvēseles mieru un līdzsvaru starp materiālo un garīgo pasauli. Darba izklāsts apzināti veidots viegli saprotams un vienkāšs.

indexarhīvs    yandex     mega

Lūle Vīlma. Dzīves mācība. 2. grāmata Piedodu sev I daļa Doties tālāk.

2Piedodusev1dLVilmafb2

2. grāmata Piedodu sev I daļa Doties tālāk.

Šis grāmatas radošs lasītājs viegli sapratīs, ka sarežģītās dzives situācijās, slimībās un neveiksmes nav vainas un vainīgo, ir kļūdas. Turklāt kļūdās visi. Prakse liecina, ka cilvēki, kas savas kļūdas dedzīgi noliedz, vienmēr sevī uzņēmuši spēcīgu vainas izjūtu. Vini nesaprot, ka neviens tos ne pie kā nevaino. Godīgs cilvēks savas kļūdas atzīst. Un izeja nav paššaustišana, bet svētīgais piedošanas darbs, atbrīvojot vainas izjūtu, bailes un dusmas. To izprotot un apgūstot, dzīve iemirdzas pavisam citās, daudz košākās krāsās. Grāmatas izklāsts apzināti veidots vienkāršā valodā.

indexarhīvs    yandex     mega

Lūle Vīlma. Dzīves mācība. 4. grāmata. Piedodu sev. Cerību siltums.

4PiedodusevCeribusiltumsLVilmafb2

4. grāmata Piedodu sev. Cerību siltums.

Arī šajā darbā autore turpina skaidrot stresu valodu palīdz rast cēloņos dažādām slimībām un problēmām. Pirmo reizi viņa runā, piemēram, par skumju, kauna, nevēlēšanās, pazemojuma u.c. enerģijām, kā arī par to, kā cilvēki stresus spēj apspiest, nomākt līdz stāvoklim, kad tos vairs nejūt. Tāpat kā iepriekš, viņa tos reducē uz baiļu, vainas izjūtas un dusmu pamatstresiem, mācot ar tiem sarunāties kā ar skolotājiem un atbrīvot no dvēseles cietuma. Piedošanas mācība izrādīsies vienkārša un pieņemama tiem, kas savas kļūdas spēj atzīt, bet to noraidīs skeptiķi, kas vainīgos meklē citos cilvēkos vai ārējos apstākļos.

indexarhīvs    yandex     mega

Lūle Vīlma. Dzīves mācība. 7. grāmata: Piedodu sev. Saskaņas pilnība.

7PiedodusevSaskanupilnibaLVilmafb2

7. grāmata: Piedodu sev. Saskaņas pilnība.

Nav sliktu cilvēku un nav labu cilvēku, ir cilvēki. Un ikviens var kļūt par Cilvēku. Šo iespēju sniedz zināšanas. Zināšanas dod mācība. Zināšanas, kas dvēselē rada atbildes trīsas, sniedz sirds gudrību. Tomēr iekaltas gudrības liecina tikai par saprāta esamību. Patiesā sirdsgudrība ļauj cilvēcei izdzīvot. Neticīgs cilvēks ir cilvēks bez nākotnes. Nākotne pieder brīvam cilvēkam. Visspēcīgāk cilvēku gūstā tur viņa stresi.

indexarhīvs    yandex     mega