Staņislavs Lems. Ijona Klusā zvaigžņu ceļojumi.

IonaKlusazvaigznucelojumiSLemsfb2

Sērija Fantastikas Pasaulē./ Fantastisku stāstu krājums: Laika novilcinātājs-Divpadsmitais ceļojums ; Kurdeļa medības-Četrpadsmitais ceļojums ; Par dievticības sludināšanu uz citām planētām-Divdesmit otrais ceļojums ; Bžutieši-Divdesmit trešais ceļojums ; Indiotu planēta-Divdesmit ceturtais ceļojums ; Kosmiskie kartupeļi un citi-Divdesmit piektais ceļojums ;Korkorana elektrosmadzenes ; Dekantors un dvēsele ; Profesors Zazuls un viņa dubultnieks ; Laika mašīna

indexarhīvs / yandex / mega

sadalīts index

Staņislavs Lems. Pasaules gals pulksten astoņos vakarā

Pasaulesgalsplkst8vakaraSLemsfantstastukrajumsfb2

Dialogs ar nākotni ; Trīs elektrobruņinieki ; Urāna ausis ; Kā Ergs Pašrosis pieveica Bāliķi ; Karaļa Biskalāra bagātības ; Divi briesmekļi ; Baltā nāve ; Kā Mikromīlis un Gigaciāns izraisīja miglāju kliedēšanos ; Pasaka par skaitļojamo mašīnu, kas cīnījās ar pūķi ; Karaļa Hidropsa padomnieki ; Automatveja draugs; Karalis Globārs un gudrie ; Pasaka par karali Murdasu ; Trurla mašīna ; Lielais pēriens ; Mister Džons, vai jūs vispār eksistējat? ; Pasaules gals pulksten astoņos vakarā

indexarhīvs / yandex / mega

sadalīts pa stāstiem:1 yandex  2 mega

Staņislavs Lems. Magelāna mākonis

MagelanamakonisSLemsfb2

sērija Piedzīvojumi, Fantastika, Ceļojumi./ Risinādams sava galvenā varoņa — jauna ārsta, pirmās zvaigžņu ekspedīcijas dalībnieka dzīves gaitas, Lems cenšas uz nākotnes laikmeta fona atainot gan nopietnas sociālās, zinātniskas un filozofiskas problēmas, kuras, pēc viņa domam, nodarbinās cilvēci mūsu ēras ceturtā gadu tūkstoša sākuma, gan sīkas sadzīves detaļas, tā vērsdams romānā iezīmētos cilvēku tēlus mums tuvākus, saprotamākus, pilnasinigākus. Mākslinieciskajai izdomai, bez kuras nav iedomājams zinātniski fantastisks darbs, te talkā nāca modernas zinātnes sasniegumi un — vispirms — paša autora pasaules uzskats, kas pamatojas uz dialektiskā un vēsturiskā materiālisma tēzēm par sabiedrības attīstības likumiem. Tādēļ ari rakstnieka uzskicētā radošā darba strādnieku — zinātnieku, pētnieku, inženieru, mākslinieku komunistiskā sabiedrība nav tikai brīva fantāzijas lidojuma auglis.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/vmQEBWfB3RWXwa

http://yadi.sk/d/DmyHOW69MHi2L

Staņislavs Lems. Neuzvaramais

NeuzvaramaisS.Lemsfb2

Sērija Fantastikas Pasaulē./ otrās klases kreiseris, Zemes kosmosa kuģis ar nosaukumu “Neuzvaramais” nolaižas uz svešas planētas Regis-III kur neilgi pirms tam pazudis cits kosmosa kuģis – Kondors. Izrādās ka Kondora apkalpi iznīcinājušas nedzīvas saprātīgas būtnes, kuras evolucionējušas no ļoti sena kosmosa kuģa robotiem un kļuvušas miniatūras. Šīs miniatūrās mušiņas dažādi savienojoties spēj veidot mehānismus ar daudzveidīgām iespējām, tai skaitā radīt ārkārtīgi spēcīgu magnētisko lauku, kurš izdzēš programmas ne tikai no Zemes robotiem, bet arī jebkuru informāciju no bioloģisku objektu smadzenēm

lejuplādēt

https://yadi.sk/d/VNvVhMzB3RWZyv

http://yadi.sk/d/RAKWZvCjMHhLH

Staņislavs Lems. Solāris

SolarisSLemsfb2

Sērija Fantastikas Pasaulē./ Stāstā «Solāris» grupa zinātnieku, kas ieradušies no Zemes, cenšas nodibināt kontaktu ar planētas Solāris saprātīgo matēriju. Uz Solāris šī saprātīgā matērija ir okeāns — gigantisks augsti organizētas plazmas receklis. Okeāns spēj iedzīvināt materiālos tēlos spilgtākos iespaidus, kas glabājas cilvēka apziņā. S. Lems savā darbā centies parādīt, ar kādām neparedzētām grūtībām jāsastopas pētniekiem, saskaroties ar citu pasauļu saprātīgajām būtnēm.

lejuplādēt

https://yadi.sk/i/Vd5idvr-3RWevb

http://yadi.sk/d/A321ER3IMGhoH

Staņislavs Lems. Summa technologiae

SummatehnologiaeSLemsfb2

Grāmatas autors, latviešu lasītājiem labi pazīstamais poļu rakstnieks Staņislavs Lems («Solāris», «ijona Klusā zvaigžņu ceļojumi», «Neuzvaramais» u. c.) ar šo darbu debitē neparastā žanrā. Viņš sev izvirzījis un vērienīgi īsteno uzdevumu plašā sistēmiski kibernētiskā skatījumā ielūkoties cilvēces nākotnē. Pēc mūsdienu zinātnes un tehnikas līmeņa, kā arī pašreizējām attīstības tendencēm S. Lems mēģina apjaust civilizācijas augsmi nākamajos gadu simtos un tūkstošos. Rakstnieka apceres loks ir visai plašs: bioloģiskā un tehnoloģiskā evolūcija, citu pasauļu dzīvība un. saprātīgās būtnes, civilizāciju biotehniskā darbība, «kosmogoniskā konstruēšana» un ar šīm problēmām saistītie morāliskie jautājumi. Grāmata rosina uz pārdomām un diskusijām par ļoti nozīmīgām cilvēces turpmākās dzīves poblēmām.

indexarhīvs / yandex / mega