Īans Tregilliss. Rūgtās sēklas

1.Rugtas seklas(I.Tregilliss)

Asinszāles triptihs: Pirmā grāmata
Ir otrā pasaules kara sākums, un britu slepeno aģentu Reiboldu Māršu vajā atmiņas par &aut ko savādu, ko redzējis savas Spāņu pilso­ņu kara misijas laikā: vācieti ar galvā ieurbtiem vadiem, kas skatījusies uz viņu tā, it kā būtu pazīstami.
Kad nacisti sāk sūtīt misijās cilvēkus ar nedabiskām spējām — sievieti, kas spēj kļūt neredzama, vīrieti, kas spēj staigāt caur sienām un sievieti, ko Māršs redzēja Spānijā un kas, izmantojot savas zināša­nas par nākotni, var sagrozīt tagadni — Māršs ir tas vīrs, kam jāstājas viņiem pretī. Reibolds būs spiests vērsties pie tumšajiem spēkiem, lai atvairītu gaidāmo iebrukumu. Taču darījumiem ar okultajiem spē­kiem ikreiz ir noteikta cena. Un šī cena ir jāmaksā ar asinīm.
Iana Tregillisa „Rūgtās sēklas” ir nervus stindzinošs meistar­darbs — stāsts par gluži kā mūsējo, bet pilnīgi citādu divdesmito gadsimtu.
Šis darbs ir fikcija. Visas personas, organizācijas un notikumi, kas aprakstīti šai romana, ir autora iztēles auglis vai izmantotas fiktīvi.prometejs 2014

indexarhīvs / yandex / mega

 

Īans Tregilliss. Visaukstākais kaŗš

2.Visaukstakais kars(I. Tregilliss)

Asinszāles triptihs: Otrā grāmata
Jau divdesmit gadus kopš Otrā pasaules kara angļu burvji ir vienīgais Britu impērijas glābiņš no Padomju Savienības — lielvaras, kuras teritorija sniedzas no Klusā līdz Atlantijas okeānam. Katra burvja nāve ir kā trieciens britu nacionālajai aizsardzībai.
Tikmēr kāds brālis un māsa, kas nežēlīga nacistu eksperimenta rezultātā ir ieguvuši pārcilvēciskas spējas, izbēg no dziļi aiz dzelzs priekškara noslēptas slepenas bāzes un dodas uz Angliju.
Jo tajā dzīvo bijušais spiegs Reibolds Māršs. Un Grētai, vājprātīgajai gaišreģei, attiecībā uz viņu ir savi plāni.
Tiekot atkal ierautam Asinszāles pasaulē, Māršs atklāj, ka, beidzoties karam, Lielbritānijas tumšajiem darbiem netika pielikts punkts. Un, kamēr viņš cenšas aizsargāt karalieni un valsti, vissmagākā ciņa viņam ir jāizclna pašam ar sevi.
Prometejs, 2014

indexarhīvs / yandex / mega

 

Īans Tregilliss. Nepieciešamais ļaunums

3.Nepieciesamais launums(I.Tregilliss)

Asinszāles triptihs: Trešā grāmata
„Tregilliss demonstrējis izcilu meistarību, savā unikālajā darbā sakausēdams kopā tik daudz žanrus, līdz radījis kaut ko burvīgi atšķirīgu no jebkā cita, kas mūsdienās izdots.” Fantasy Faction
Divdesmitā gadsimta vēsturi ir veidojis slepens konflikts starp tehnoloģiju un maģiju. Kad ķertam nacistu zinātniekam izdevās izgudrot veidu, kā vienkāršos cilvēkos iedēstīt pārcilvēciskas spējas — staigāt caur sienām, pārtapt liesmā un redzēt nākotni —, viņa pētījumi kļuva par vērtīgu Trešā reiha un vēlāk arī Padomju Savienības armijas īpašumu. Vienīgi Lielbritānijas burvji, izmantojot melno maģiju, ir veiksmīgi stājušies pretī draudiem, ko radīja pārcilvēku armijas.
Taču jau desmitgadēm ilgi ar šo konfliktu ir manipulējusi Grēta, ārprātīgā gaišreģe. Viņas ilgi vērptais plāns beidzot ir realizējies. Un līdz ar to arī daudz lielākas briesmas, nekā pasaule jebkad piedzīvojusi. Tagad britu Slepenā izlūkdienesta virsniekam Reiboldam Māršām ir jākeras pie pēdējā salmiņa un jāmaina vēstures gaita, lai viņa tautai un mīļajiem dotu cerību izdzīvot. promet2014

indexarhīvs / yandex / mega