Augusts Milts. Morāles struktūra

MoralesstrukturaAMiltsfb2

Morāles struktūra Ir mācību līdzeklis ētikā filozofijas specialitātes studentiem, kā arī visiem, kas studē marksistisko ētiku fakultatīvi. Tajā dots pārskats par galvenajiem morāles struktūras elementiem, par to savstarpējo hierarhiju, Ietekmēm, mijiedarbību. Autors skar arī vairākas aktuālas mūsdienu ētikas problēmas, kas saistītas ar morāles kā sistēmas vietu sabiedrībā, kā arī tās atsevišķu elementu attīstības likumsakarībām.

indexarhīvs     yandex     mega