Roberts Mūks. Dvēsele – tilts starp rietumu un Austrumu reliģijām

dveseltilt

Lekciju kurss. Filozofija. Autora redakcijā. Rietumu psiholoģija līdz šim ir koncentrējusies uz prāta, resp., uz apzinīgā “es” izpēti, iepriekš pieņemot, ka prāts vai apziņa sastāda cilvēka būtisko komponentu, kas viņu atšķir no visas pārējās pasaules. “Zaudēt prātu” nozīmē nonākt augam vai dzīvniekam līdzīgā kondīcijā.

fb2: indexarhīvs     yandex     mega

Roberts Mūks. Dieva pērtiķa zīmē

dievapertikazime

Domas par “pasaules galu”. Vārdi “pasaules gals” norāda nevis uz absolūtu galu, bet tikai uz kādas noteiktas pasaules vai zināmas lietu kārtības izbeigšanos. Protams, tā kā šeit ir runa par Rietumu civilizācijas pašreizējās formas tuvošanos galam, tad nav grūti saprast, ka tie cilvēki, kas šo civilizāciju identificē ar civilizāciju kā tādu, iedomājas, ka itin “viss iet uz beigām”. Taču faktiski mēs tuvojamies noteikta laikmeta vai vēsturiska cikla galam, kas savukārt var atbilst zināma kosmiska cikla noslēgumam.

indexarhīvs     yandex    mega

Roberts Mūks. Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā

latvjuvelis

Roberts Mūks ir rets putns starp filozofiem tai ziņā, ka raksta skaidrā latviešu valodā. Dziļās un šobrīd Latvijā īsti neapjaustās gudrības pasaules reliģiju vēsturē viņš klāsta loģiskā pēctecībā un lasītājam saprotami. Tā, lai Austrumu dažādās sistēmas, to atšķirības un kopējā pārveidojumi konkretizētos pat profānu prātos.

indexarhīvs    yandex     mega

Roberts Mūks. Mīts un iztēle

mitsuniztele

Roberta Muka eseju krājums “Mīts un iztēle” ietver sevī aktuālas modernās filozofijas, psiholoģijas un literatūras teorijas problēmas. Augsts teorētiskais līmenis šeit lieliski kombinējas ar saistošu un populāru problēmu izklāstu, tādēļ grāmata ieteicama ne tikai speciālistiem, studentiem un skolotājiem, bet arī visiem, kam interesē cilvēka eksistences pamatjautājumi.

indexarhīvs      yandex      mega

Roberts Mūks. Paradīzes mīts

paradizesmits

Visu dzīvo un nedzīvo būtņu vidū cilvēks, šķiet, ir vienīgais radījums, kam nepietiek ar to, kas viņš ir. Tikai cilvēkā iemājo neapslāpējamā faustiskā dziņa atklāt arvien jaunus kontinentus ne tikai “ārpasaulē”, bet ari sevī pašā, savas personīgās esnies apslēptajos slāņos, eventuāli nonākot pie atziņas, ka viņš glabā sevī visa neizmērojamā makrokosma noslēpumus.

indexarhīvs       yandex      mega

Roberts Mūks. Reliģija un misticisms

religijaunmisticisms

«Reliģija un misticisms» ir saistošā, populārā valodā uzrakstīts zinātnisks apcerējums par cilvēku mūžseno vēlmi izzināt neizzināmo, par šķēršļiem, kuri jāpārvar šī izziņas procesa gaitā, kā arī par maldiem un šķietamās patiesības meklējumiem. Autors izseko dažādu reliģiju rašanās cēloņiem un attīstības posmiem un objektīvi vērtē to pozitīvo, kā ari negatīvo lomu personības izveidē.

indexarhīvs     yandex     mega