Stīvens Lībs. Spēle galā

SpelegalaSLibsfb2

Sagrauta ekonomika. Kas mūs sagaida nākotnē? Šīs grāmatas nolūks ir sniegt lasītājiem kompetentu un uzticamu informāciju par svarīgākajām problēmām pasaulē. Tomēr tā tiek pārdota ar nosacījumu, ka autors un izdevēji nenodarbojas ar juridisko, finanšu vai citu profesionālu padomu sniegšanu. Likumi un to praktiskā pielietošana dažādās pasaules valstīs ir atšķirīga. Tādēļ, ja ir nepieciešama juristu vai citu ekspertu palīdzība, ir jāmeklē profesionāļi. Autors un izdevēji nekādi neatbild par sekām, kas varētu rasties, izmantojot grāmatā sniegto informāciju.

indexarhīvs    yandex          mega

Ēriks Berns. Spēles ko spēlē cilvēki

SpeleskospeelecilvekiEBernsfb2

Beidzot arī latviešu lasītājs ir sagaidījis grāmatu, kura pēc tās pirmā izdevuma 1964. gadā vairākus gadus pēc kārtas noturējās Amerikas bestselleru sarakstos. Arī pašreiz šī grāmata ir viena no visvairāk lasītajām psiholoģijas grāmatām pasaulē. Katru gadu iznāk tās atkārtoti izdevumi angļu valodā, tā ir tulkota vairāk nekā trīsdesmit pasaules tautu valodās. Atsauces uz šo darbu var atrast daudzos psiholoģijas un psihoanalīzes, psihoterapijas un psihiatrijas, pedagoģijas un menedžmenta izdevumos.

indexarhīvs    yandex    mega

Inta Freimane. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā

valodas-kultura

Latviešu literārajā valodā pieaug interese par valodas kultūru, it īpaši pēdējā laikā. Latviešu valodniecībā dažādos avotos ir iztirzāti atsevišķi teorētiski jautājumi un analizēti valodas prakses materiāli, taču pagaidām trūkst vispārinājumu, konceptuālas teorijas. Pašreiz ļoti maz iespējams uzzināt par latviešu nacionālās valodas un literārās valodas funkcionēšanas sfēru un komunikatīvo situāciju, arī par komunikatīvo (situatīvo) normu, kaut gan zināmi šādu elementu pētījumi (sakarā ar valodas līdzekļu lietojumu) latviešu valodniecībā ir. Autore nav izvirzījusi sev mērķi šo robu aizpildīt, taču, balstoties uz teorētiskiem pamatiem (normatīvajām gramatikām), vārdnīcām, dažādiem valodas prakses materiāliem, centusies veidot noteiktu analīzes sistēmu.

indexarhīvs    yandex    mega

Jānis Miezītis. Tas man jums jāpasaka

tas-man-jums-japasaka

Vai mēs varam iemācīt kādu pareizi dzīvot? Noteikti nē. Mēs taču paši nevaram būt droši, ka pareizi dzīvojam. Vai mēs varam kādam cilvēkam likt pieņemt savus ideālus, savas dzīves vērtības? Noteikti nē. Pārāk bieži tie, kas cenšas citus pamācīt, paši neievēro šīs pamācības. Savu dārgāko, nozīmīgāko mēs nesam paslēptu dziļi savā apziņā. Rādīt to citiem, tas nozīmē ļaut savu svētumu aplūkot neticīgām un ļaunām acīm. Un tomēr visi mēs, lai arī kādā gadsimtā nedzīvotu, lai arī kādos uzvalkos neģērbtos, dzīvojam vienu un to pašu dzīvi, meklējam vienu un to pašu patiesību, smejamies, raudam un ejam bojā no vieniem un tiem pašiem cēloņiem.

indexarhīvs    yandex    mega

Šērija Dillarda. Tavs intuīcijas spēks

TavsintuicijasspeksSDillardafb2

Kā attīstīt un izmantot savu dabisko intuīciju. Katrā cilvēkā mājo dabiskā ziņkāre, tā liek mums pacelt = apziņas plīvuru un atklāt vēl nezināmo, kas iedvesmo un intriģē. Tas ir tik vilinoši — uzzināt, kas slēpjas aiz mūsu ikdienišķās pieredzes, domām, emocijām un sajūtām. Tieši intuīcija ir ceļvedis plašajā beznosacījumu mīlestības un prāta pasaulē. Šerija Dillarda, profesionāla terapeite un medijs, ir atklājusi, ka intuīcija un garīgā izaugsme ir dabiski saistītas. Šī grāmata piedāvā personisku pieeju garīgajai attīstībai, aplūkojot četrus dažādus intuīcijas veidus un atklājot, kā attīstīt katra veida īpašās spējas. Šī grāmata ir paredzēta gan iesācējiem, gan pieredzējušiem medijiem un piedāvā vienkāršu, pakāpenisku plānu: • vispirms nosaki, vai esi fiziskais, mentālais, emocionālais vai garīgais intuitīvs; • tad uzzini vairāk par katra intuitīva veida dabu, personību, stiprajām pusēm un iespējamām grūtībām; • attīsti savas psihiskās spējas ar meditācijām un vingrinājumiem, kas paredzēti tavam īpašajam intuīcijas veidam. Visas grāmatas garumā autore dalās aizraujošos stāstos no savas profesionālās pieredzes, kas apliecina intuīcijas neticamo spēku un tās saikni ar garu pasauli, iekšējo gudrību un augstāko es.

indexarhīvs    yandex    mega

Džozefs Mērfijs. Tavs zemapziņas spēks

TavszemapzinasspeksZMerfijsfb2

Atzīstiet savas dvēseles spēku reālo eksistenci — un jūsu dzīvē tūlīt sāksies pārmaiņas. Zemapziņas dzīlēs mītošā gudrība jums vienmēr atklās visu, kas ir zināšanas vērts, ja vien spēsiet uztvert šādu mācību formu. Zemapziņa ir jaunu domu un ideju avots — varbūt jūsos snauž atklājējs vai izgudrotājs, varbūt savu radošo piepildījumu gaida rakstnieks. Zemapziņa sniegs informāciju par jūsu rakstura īstajām un būtiskākajām iezīmēm, par talantiem, kā tos vislabāk pilnveidot un izmantot, lai dzīvē ieņemtu to vietu, kas jums pienākas.

indexarhīvs     yandex    mega

Eduards Stanieks. Tikumi un netikumi

TikumiunnetikumiEStanieksfb2

Nav zināms kas, kur un kad cilvēku dzīves ceļos samainīja ceļazīmes. Vienai no šīm ceļazīmēm bija jārāda ceļš uz patiesību. Caur gadsimtiem uz šīs ceļazīmes ir redzams uzraksts – TIKUMS. Pēdējā gadsimtā uz šīs ceļazīmes, kurai bi ja jārāda ceļš uz patiesību, parādījās divi uzraksti – DISKUSIJA un DIALOGS. Šie divi jaunie uzraksti izveda cilvēkus tukšu valodu bezceļos un bezjēdzīgas runāšanas un rakstīšanas bezccļos. Tajos ir runa par to, kuram ir taisnība, un nevis par to, kas ir patiesība. Rev. Eduards Stanieks

indexarhīvs     yandex     mega

Deivids R.Hamiltons. Vai dzīve ir iepriekš izplānota? Kā pārvaldīt likteni un brīvo gribu

VaidziveirieprieksizplanotaDRHamiltonsfb2

Vai esat prātojuši, kādēļ viss jūsu dzīvē norit tieši šādi? Vai nākotne ir kā iecirsta akmenī? Bet varbūt jūs to radāt paši ar saviem lēmumiem? Vai cilvēka brīvā griba spēj ietekmēt likteni? Kur rūpju pārpilnā ikdienā smelties enerģiju un mieru? Šos un daudzus citus jautājumus cilvēki ir uzdevuši jau gadsimtiem ilgi. Savā jaunākajā grāmatā Deivids R. Hamiltons aplūko zinātniskus pierādījumus, kas palīdzēs rast uz tiem atbildes. Autors grāmatā ne vien izskaidro jaunākos zinātniskos pētījumus par laiku, hronobioloģiju, kvantu biolaukiem, epiģenētiku, dabas cikliem un daudziem citiem fenomeniem, bet arī atklāj, kā tie ietekmē mūsu ikdienu. Grāmatā sniegti lieliski padomi, kā stiprināt savu brīvo gribu, pārstāt cīnīties ar likteni un sākt pārvaldīt to. Autors sniedz padomus, kā radīt savas dzīves apstākļus un notikumus un izmantot likteņa spēkus savā labā.

indexarhīvs   yandex    mega

Ina Āsamā. Vai jūs protat uzvesties?

VaijusprotatuzvestiesIAsamafb2

Šai darbā autore izmantojusi sociālistisko valstu literatūru par uzvedību un sadzīves kultūru, kā arī grāmatas, kas jau agrāk izdotas igauņu valodā, un analoģiskus kapitālistisko valstu izdevumus, ievērojot komunistiskās morāles normas. Rakstot grāmatu, autore pamatojusies uz personisko pieredzi, kas gūta, lasot lekcijas par uzvedības jautājumiem. Āsamā pievērsusi uzmanību galvenokārt tiem trūkumiem uzvedībā, kas vēl bieži sastopami mūsu sabiedrībā. Varbūt dažkārt lasītājiem viens otrs norādījums liksies pārāk elementārs, taču pieredze rāda, ka arī visparastākie pieklājības noteikumi vēl daudziem jāapgūst.

indexarhīvs     yandex    mega