Imants Vilks. Zinātniskā ētika jeb Domājošā cilvēka ceļš

ZinatniskaetikajebdomajosacilvekacelsIVilksfb2

Šīs grāmatas autors aicina lasītāju ielūkoties mūsdienu eksakto zinātņu pārstāvju pārdomās un izsaka domu, ka dažos cilvēces esības jautājumos ir iespējams un, vēl vairāk, ir nepieciešams vienots viedoklis. Šā viedokļa pamatā ir doma, ka mūsu esība un attīstība ir labāka par bojāeju. Mums ir novecojuši, no dzīves atpalikuši likumi, kurus to rakstītāji paši neievēro, mums ir reliģija, kuru tās sludinātāji nereti paši ignorē, mums māca ētiku, kas nebalstās uz īstenību un kurai tādēļ grūti noticēt. Mēs esam palikuši bez orientieriem cilvēka dzīves pamatjautājumos – kas ir cilvēka vērtību, iekšējās pasaules veidošanas un ārējās pasaules izpratnes un mūsu rīcības pamatā.

indexarhīvs    yandex      mega

Джон Колеман. Комитет 300

Комитет300КолеманДжfb2

Предлагаемая вниманию читателей книга беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную деятельность откровенно враждебных Человечеству сил, преследующих собственные цели, одной из тактических задач которых является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля, известной многим под названием «новый мировой порядок». В книге на основе богатейшего фактического материала вскрываются организационно-социумная структура исполнителей этого глобального замысла, механизмы управления обществом и способы воздействия на индивидуальное и коллективное сознание людей, масштабы манипуляции людьми, методы агрессивной информационно-пропагандистской деятельности, размах которой не снился даже ведомству Геббельса, перечислены наиболее явные преступления, совершенные таинственным и незваным мировым правительством.

indexarhīvs    yandex    mega

Džeks Kenfīlds; Marks Hensens. Kā cāļa zupa dvēselei

KacalazupadveseleiDkenfildsMhensensfb2

Psiholoģiski stāstiņi. Palīdzība sev. iedvesma. Grāmata “Kā cāļa zupa dvēselei” iedvesmo lasītāju un palīdz atcerēties vissvarīgāko dzīve — mīlestību, saskarsmi un pateicību. Barbara de Angelisa. Šai grāmatā divi Amerikas vispopulārākie oratori apkopojuši visdažādākos cilvēku dzīvesstāstus, iecienītus sjžetus kas dziļi aizkustinājuši sirdivisā pasaulē. Autori dod cerību un iedvesmu. Viņu rūpīgi izraudzītie piemēri parāda cilvēka neierobežotās iespējas un izgaismo to taku, kuru visi ejam. 1996

indexarhīvs     yandex     mega

Marks Cicerons. Par valsti

ParvalstiMTCiceronsfb2

Izcilais romiešu orators, valstsvīrs un domātājs Marks Tullijs Cicerons (106-43 p.m.ē.) dzimis Arpīnā. Romā viņš ieguva labu izglītību retorikā, filosofijā un jurisprudencē, dažus gadus papildināja zināšanas pie ievērojamiem Grieķijas filosofiem. Cicerons ieņēma vairākus augstus valsts amatus. 63. gadā p.m.ē., būdams konsuls, atmaskoja pret republikānisko pārvaldi vērsto Katilīnas sazvērestību. 43. gadā p.m.ē. viņu nogalināja politiskie pretinieki. Cicerons uzskatāms par ievērojamāko eklektikas pārstāvi romiešu literatūrā. Viņa nozīmīgākais devums ir grieķu filosofijas jēdzienu iedzīvināšana latīņu valodā, kā arī grieķu politisko un ētisko teoriju pielāgošana Senās Romas valsts situācijai. Traktātu Par valsti Cicerons sarakstījis filosofisku dialogu formā. To dalībnieki iztirzā jautājumus par ideālu valsti, taisnīgumu, valdnieka tikumību, cilvēka pienākumu un likteni.

indexarhīvs    yandex     mega

Horhe Luiss Borhess. Stāsti

borhesstasti

Tiona, Ukbara, Orbis Tertius ; “Dona Kihota” autors ; Drupu apļi ; Babilonijas loterija ; Bābeles bibliotēka ; Sazaroto taku dārzs ; Zobena forma ; Nodevēja un varoņa tēma ; Nāve un magnētadata ; Apslēptais brīnums ; Trīs versijas par Jūdu ; Trejādais Jūda ; Beigas ; Feniksa sekta ; Dienvidi ; Nemirstīgais ; Teologi ; Emma Cunca ; Asteriona nams. ; Averroesa meklējumi ; nāves piemeklēts paša labirintā ; Divi ķēniņi un divi labirinti ; Gaidīšana ; Alefs ; Divdesmit piektais augusts ; Zilie Tīģeri ; Paracelza roze ; Šekspīra atmiņa ; Borhesa evaņģēlijs  2007

indexarhīvs    yandex     mega

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kriminālkodekss

LPSRlikums-

Pēdējo 20 gadu laikā Latvijā ir izkropļota arī tieslietu sistēma, tai skaitā krimināltiesību. Labs piemērs kādai tai jābūt ir LPSR kriminālkodekss. Kā vienu piemēru var minēt kriminālpantus par dienesta viltošanu, kas Padomju kriminālkodeksā ir skaidri un nepārprotami definēts, bet “atjaunotās”  Latvijas kriminālkodeksā aprakstīts divdomīgi un nesaprotami, kas plašām neliešu masām dod iespēju brīvi un nesodīti radīt patiesībsai neatbilstošus dokumentus. LPSR laikā liela daļa pašreizējo LR ierēdņu pēc šī panta pamatoti būtu ielikti aiz restēm un, ja kādam vēl maz  rūp Latvija, tad to agri vai vēlu nāksies darīt ar pašreiz patvaļībā izlaisto latviešu ierēdniecību.

166. pants. Dienesta viltojums. Par apzināti nepatiesu ziņu ierakstīšanu dokumentos, nepatiesa dokumenta sastādīšanu, dokumenta viltošanu, kā arī par apzināti nepatiesu vai viltotu dokumentu izsniegšanu, ko izdarījusi amatpersona mantkārīgā nolūkā vai aiz citādām personiskām tieksmēm (dienesta viltojums),  soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam, vai ar atbrīvošanu no amata.

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kriminālkodekss
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:
Fb2: indexarhīvs     yandex        mega

mediafire