Josifs Staļins. Sociālisma ekonomiskas problēmas PSR savienībā

socialismaattistibas-problemas

Ekonomiskas diskusijas.  (1952)

Saturs ; Piezīmes ekonomiskajos jautājumos, kas saistīti ar 1951. gada novembra diskusiju ; 1. Jautājums par ekonomisko likumu raksturu sociālisma apstākļos ; 2. Jautājums par preču ražošanu sociālisma apstākļos ; 3. Jautājums par vērtības likumu sociālisma apstākļos ; 4. Jautājums par pretstata iznīcināšanu starp pilsētu un laukiem, starp garīgo un fizisko darbu, kā arī jautājums par atšķirību likvidēšanu starp tiem ; 5. Jautājums par vienotā pasaules tirgus sairšanu un pasaules kapitālistiskās sistēmas krīzes padziļināšanos ; 6. Jautājums par to, vai kari starp kapitālistiskajām zemēm ir neizbēgami ; 7. Jautājums par mūsdienu kapitālisma un sociālisma ekonomiskajiem pamatlikumiem ; 8. Citi jautājumi ; 9. Politiskās ekonomijas marksistiskās mācības grāmatas starptautiskā nozīme ; 10. Kā uzlabot politiskās ekonomijas mācības grāmatas projektu ; Atbilde biedram Notkinam, Aleksandram Iļjičam ; Par biedra L.D. Jarošenko kļūdām ; I. Biedra Jarošenko galvenā kļūda ; II. Citas biedra Jarošenko kļūdas ; Atbilde biedriem A.V. Saņinai un V.G. Venžeram ; 1. Jautājums par sociālisma ekonomisko likumu raksturu ; 2. Jautājums par pasākumiem kolchozu īpašuma pacelšanai līdz visas tautas īpašuma līmenim

Indexfb2  Fb2  megafb2

indexarhīvs     yandex       mega

Gundars Valdmanis. Starp dzirnakmeņiem

gundars-valdmanis-starp-dzirnakmeniem

Grāmata ir unikāls latviešu politiskās autobiogrāfijas darbs. Autors – bijušais Saeimas deputāts, apraksta notikumus, kuros ņēmis dalību un kam bijis liecinieks. Grāmata paver ne tikai Latvijas, bet arī globālās politikas aizkulises. Grāmatā ir minētas daudz sabiedrībā pazīstamas personas. Grāmata dod ieskatu arī specdienestu darbības mērogā un metodēs.

Doc: indexarhīvs    yandex     mega

Vladimirs Buzajevs, Aleksandrs Kuzmins. Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību saraksts

Latvijas-pilsoņu-un-nepilsoņu

Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību saraksts. Situācija uz 2013.gada oktobri. Acīmredzami, pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību ieviešanas vēsturi varētu sadalīt trijos periodos: lavīnveida pieaugums (1991.–1995.); nekonsekventi centieni samazināt atšķirību skaitu (1996. –2000.); dinamiskais līdzsvars (2001.–2013.). Kopumā no 62 atšķirību atcelšanas gadījumiem 38 gadījumos nepilsoņu tiesī¬bas tika paplašinātas līdz pilsoņu tiesībām, pārējos gadījumos pilsoņu ekskluzīvas tiesības tika atceltas vai zaudēja spēku. Salīdzinājumā ar atšķirību ieviešanas sākuma periodu

indexarhīvs    yandex     mega

Jānis Bērziņš(sastādītājs). WikiLeaks – Nošaut nedrīkst apžēlot

WikiLeaksNosautnedrikstapzelotJBerzinsfb2

Politika. Sastādītājs un Prologa autors Jānis Bērziņš. (WikiLeaks – organizācija). Mēs esam pieraduši lepoties, ka dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā. Mēs uzskatām, ka visi esam vienlīdzīgi un dzīvojam pēc likuma, kas visiem ir viens. Mēs esam pārliecināti, ka esam brīvi, un allaž lepojamies ar dāvātajām vai iekarotajām brīvībām gribas brīvību, sapulču brīvību un vārda brīvību. Pie tā esam pieraduši un ka gan ne, ja par to nepārtraukti atgādina Eiropas, Amerikas un ANO politiskie līderi. Un tikai pa retam šo lepnumu saēd šaubu tārpiņš. Varbūt tādēļ, ka vārda un preses brīvība bez pieejas informācijai, kas attiecas uz visu sabiedrību, zaudē jēgu.

indexarhīvs    yandex    mega

Эрнест Буйвид. Латвийский путь: Из Российской империи в СССР и ЕС

Латвийский путь Из Российской империи в СССР и ЕС(Э. Буйвид)

Легенды и действительность (Путевые заметки ). Сборник статей.  Вашему вниманию предлагается несколько десятков статей на самые различные темы, которые нам постоянно подкидывает жизнь. Здесь и наша запутанная история, успехи нашей экономики, наши и не наши заработки и пенсии, наше жильё и его хозяева, наше здоровье и наша медицина, уровень жизни, наши соседи – Литва, Эстония, Белоруссия, Россия и как мы выглядим на их фоне, и далёкие от нас США, Китай, Чили и что такое глобализация и «чилийское чудо», и многое другое. Всё это было написано за последние три – четыре года и опубликовано, в большинстве случаев, в крупнейшей и интереснейшей русской газете Латвии – «Вести сегодня». Все эти статьи – не фундаментальные исследования, а наша сегодняшняя и живая злоба дня. И все эти темы продолжают жить и развиваться, и, несомненно, последуют их продолжения. Следите за прессой.

indexarhīvs    yandex     mega

Эрнест Буйвид. Латвийский путь: к новому кризису.(Сборник статей)

ЛатвийскийпутьБуйвидfb2

Politika. Вторая книга Э.Г.Буйвида это популярным языком изложенное продолжение экономического анализа, начатого в первой книге. Просто и доходчиво автор излагает экономическую ситуацию в Латвии, сравнивая результаты работы в условиях социалистической и рыночной экономик.

indexarhīvs    yandex     mega