Duglass Marijs. Eiropas dīvainā nāve.

Imigrācija. Identitāte. Islāms

sadaļa “imigrācijas politika” sadaļa “demogrāfija” sadaļa “imigrācija”

“No šogad izlasītajām grāmatām par politiku šī mani satrauca visvairāk. Stāsta struktūras pamatā liekot savos ceļojumos uz Eiropas nozīmīgākajiem centriem personīgi pieredzēto, Marijs vēstī par nekontrolēto imigrāciju, neizdevušos multikulturālismu, sistēmisku neticību pašiem sev, kulturālu pašnāvību un negodīgiem, liekulīgiem politiķiem.

Autors ir precīzs, lūkojas uz norisēm ar asu skatienu un izpratni, savā atklātībā kļūstot pat postošs.”

“Spēcīga un aizraujoša (…) Marijs ir īpaši iespaidīgs, aprakstot Rietumu liberālo elišu neirotisko vainas sajūtu (…) Varat nepiekrist autoram, taču nenožēlosiet, ka esat izlasījuši šo grāmatu.”

“Pārliecinošs kopsavilkums par to, kā trīsdesmit vai pat vairāk gadus Rietumeiropas elites izlikās neredzam integrācijas neizdošanos un islāmisma izplešanos.”

Eiropas noriets, imigrācija, kultūru sadursme,Lielbritānija, īnoks Pauels, “Asins upju runa” Tonijs Blērs,”gastarbaiteri”, dekolonizācija, musulmaņu migrantu-izvarotāju bandas, imigrācijas atbalstītāju mīti:

1) ekonomiskie ieguvumi,

2) sabiedrības novecošanās,

3) “bagātinošā” daudzveidība,

4) imigrācija kā neapturams process, Itālija, Lampedūza, cilvēku kontrabanda, Ziemeļāfrika, Mare Nostrum, Frontex, pasaule bez robežām, Grieķija, Lezbas sala,

Vācija, Angela Merkele, 2015. gada krīze, Dublinas konvencija, Wirshaffen das!, #RefugiesWelcome, multikulturālisms, disidenti, pamatkultūra, islāma glorificēšana, “islamofobija”, “Lielā aizvietošana”, “Svēto nometne”, Žans Raspajs, “Sātaniskās vārsmas”, Rušdijs, fatva, Nīderlande, Pims Forteins, Teo van Gogs, Ajāna Hirsi Ali, musulmaņu antisemītisms, Oriana Falači, dāņu karikatūru krīze, Charlie Hebdo, Lī Rigbijs, islāmistu terors, eiropiešu unikālā vaina, “Nacionālā fronte”, Geschichtsmüde, Eiropas eksistenciālais nogurums, Eiropas vērtības, Molenbēka, realitātes noliegums, “Angļu aizsardzības līga” Tomijs Robinsons,”Pegida”, šariats,

Gērts Vilderss, rasisma birka, “Zviedrijas demokrāti”, no-go rajoni, Jirgens Hābermāss, kristietības pagrimums, laikmetīgā māksla, Mišels Velbeks, “Alternatīva Vācijai”, Kalē migrantu nometne, Muhameds – populārākais jaundzimušo vārds Lielbritānijā…

Index  Yandex  Mega

Vitauts Petkevičs. Biedru grupa

Populārs lietuviešu prozaiķa (dz. /1930) jaunais romāns stāsta par to partijas un padomju darbinieku paaudzi, kura izauga un norūdījās kara laikā un pēckara gados. Aujors pievēršas varoņu raksturu analīzei, biogrāfijām, kurās tik daudz sarežģītu pavērsienu, aplūko tipiskus un tajā pašā laikā dramatiskus konfliktus un cilvēku likteņus. Dzīves smagumu nav izturējusi galvenā varoņa Tada Karosa sirds. Viņa bērēs biedri kavējas atmiņās par pārdzīvoto.

Index  Yandex  Mega

Belaščenko Toms. ASV: 200 gadu — 200 karu.

Imperiālisms – Notikumi Fakti Dokumenti.

“Jūs esat nācija, kas kūda citas tautas. Jums ir nepārredzama vēlēšanās kaitēt cik vien iespējams katram, kas ļaujas, ka viņu izlieto jūsu labā. Nāks stunda, kad uz Zemes novietos divas tāfeles. Uz vienas būs rakstīts: „Cilvēki“, uz otras: “Angļi“.” (Viktors Igo.)

«Mēs esam radījuši sabiedrību,» rakstīja pazīstamais amerikāņu politiskais darbinieks V. Fulbraits, «kuras galvenā nodarbošanās ir vardarbība. Visnopietnākos draudus mūsu valstij rada nevis ārējs spēks, bet gan mūsu iekšējais militārisms. Veidojas nomācošs iespaids, ka mēs Amerikā esam pieraduši pie kariem. Nu jau daudzus gadus mēs vai nu karojam, vai esam gatavi nekavējoties sākt karu jebkurā pasaules reģionā. Karš un karavīri ir k|uvuši par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaju, bet vardarbība — par vissvarīgāko produktu mūsu valstī.»

Autors, izmantojot ārzemju dokumentālos un preses materiālus atklāj ASV imperiālisma asiņaino dabu, parāda, ka visa tās vēsture visciešākām saitēm ir saistīta ar kariem, ar demokrātijas un nacionālās atbrīvošanās kustības apspiešanu, ar brīvību mīlošo tautu paverdzināšanu. Grāmata paredzēta masu lasītājam.

Index  Yandex  Mega

Dokumenti stāsta: Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas / Sast. V. Bērziņš.

Krājumā apkopoti dokumenti — valdības sēžu protokoli, sarakste ar ārvalstu (ASV, Anglijas, Francijas, Vācijas) valdībām, uzsaukumi Latvijas iedzīvotājiem, dažādi ziņojumi u. tml. —, kas attiecas uz laikposmu no 1917. līdz 1921. gadam un atspoguļo toreizējo Latvijas iekšpolitisko un ārpolitisko situāciju. Dokumenti liecina, ka Latvija atradās ārvalstu teritoriālo un politisko interešu krustpunktā, un A. Niedras, K. Ulmaņa u. c, buržuāzisko politiķu darbība bija vērsta uz to, lai pārvarētu strādniecības orientāciju uz Padomju Krieviju un dibinātu suverenu Latvijas valsti savienība ar Antanli. Dokumenti plaši komentēti. Daļa dokumentu atklātība paradās pirmo reizi.

Vēsturniekiem, mācibspēkiem un studentiem, visiem, kuri interesējas par Latvijas vēsturi.

Index  Yandex  Mega

Georgijs Poļskojs. Viltoto banknošu bruņinieki

1982.gada jūlijā Francijas banka izlaida 200 franku banknoti. Pēc varas iestāžu domām, tai vajadzēja iezīmēt jaunu laikmetu cīņā pret naudas viltotājiem. Šis naudas zīmes, preses pārstāvjiem lielīgi paziņoja viens no bankas vicedirektoriem, neesot iespējams viltot. Bet pagāja pavisam īss laika sprīdis un, lūk, parādījās ziņa, ka pat vienkāršie francūži vairās ņemt šīs kupīras, dodami priekšroku mazākas vērtības banknotēm.

Kas tad bija noticis? Žurnāls “Nouvel Homme” 1983. gada maija beigās publicēja sensacionālu rakstu, kas atklāja noslēpumu, kāpēc šī 200 franku banknote nav populāra. Tikai dažus mēnešus pēc jauno banknošu iespiešanas un laišanas apgrozībā kopsummā par divdesmit miljoniem franku tām pievienojās viltotās par… desmit miljoniem!

Index   Yandex   Mega

Gerhards Feikss. Parīzes lielā auss: Francijas policija: vēsture un šodiena

Grāmatā ievietoti apraksti par Francijas policijas un Parīzes prefektūras vēsturi un darbību; pastāstīts par lielākajām krimināllietām, to vidū par Matas Hari dzīvi un nāvi, gleznas «Mona Līza» nolaupīšanu, artilērijas kapteiņa Dreifusa lietu u.c. Autors atklāj buržuāziskās policijas rīcības reakcionāro būtību, tās cīņu pret progresa spēkiem, ar konkrētiem piemēriem parāda, kā buržuāziskajā zemē tiek samītas cilvēka tiesības.

Index   Yandex   Mega

Vagans Gevorgjans, Organizētā noziedzība Amerikas Savienotajās Valstīs

Noziedzība kapitālistiskajā pasaulē izriet no pašas šīs iekārtas būtības, iekārtas, kas pamatojas uz personisko īpašumu un sociālo nevienlīdzību. Noziegumu skaita un daudzveidības ziņā neapšaubāms līderis ir Amerikas Savienotās Valstis. Juridisko zinātņu kandidāta V. Gevorgjana grāmatā parādīta noziedzības vispārējā aina Šajā zemē un spilgti aplūkota organizētās noziedzības — amerikāņu mafijas — loma, mafijas sakļaušanās ar legālo biznesu un tās ietekme uz politisko atmosfēru valstī. Izmantojot plašu faktu materiālu, autors apraksta mafijas darbības veidus un organizatorisko struktūru, tās labi noregulēto vardarbības, uzpirkšanas un iebaidīšanas mehānismu. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam.

Juridisko zinātņu kandidāta V. Gevorgjana grāmatā parādīta noziedzības vispārējā aina Amerikas Savienotajās Valstis un sīki aplūkota organizētās noziedzības — amerikāņu mafijas — loma, parādīta mafijas sakļaušanās ar legālo biznesu un tās Ietekme uz politisko atmosfēru valsti.

Index   Yandex   Mega

Gunārs Birkmanis. Cilvēki tumsā

Šodienas Latvijas norišu izskaidrojumus meklējam gan mūsu nesenajā pagātnē – no Trešās atmodas sākumiem, gan vairāk nekā pusgadsimta senos vēsturiskajos pagriezienos – sākot no krievu okupācijas. Tos nesenos glabā arī mūsu, šodienas jauniešu, atmiņas, bet pusgadsimtu vecos – meklējam un rodam vēstures grāmatu apcerējumos, galvenokārt tikai skaitļu un faktu izklāstos. Emocijas un noskaņojumus, izjūtas un ilgas, kas valdīja latviešu tautā toreiz – tas mums ir tikai aptuvens minējums.

Gunāra Birkmaņa grāmata «Cilvēki tumsā» ir vēstījums par vēsturiskajiem 40. gadu notikumiem Lati’ijā. Šīs grāmatas tematika turpina pirmo stāstu krājumu «Dzīve krievu laikos», atspoguļojot latviešu literatūrā maz un vienpusīgi tēloto vēsturisko laiku. Autors pieder tai paaudzei, kas to visu skatīja un pārdzīvoja pusaudža un jaunieša gados. Paša vērots, noklausīts un saprasts tikai krietni vien vēlāk, tas viss pamazām, sākot no 1969. gada līdz 1997. gadam, pārtopot mākslinieciskos tēlos un ainās, ir veidojies par literāru daiļdarbu. Grāmatu veido piecas sižetiski veidotas daļas, kurās darbība aizsākas 30. gados kādā Zemgales novada pagastā un turpinās līdz 40. gadu beigām, akcentējot vēsturiskās norises laukos.

Tas nav dokumentāls vai autobiogrāfisks atstāsts. Literārs daiļdarbs nav vienādojams ar vēstures apcerējumiem. Paša autora pasaules skatījums, atmiņas, citu nostāsti ir veidojuši šo darbu. Vēsturiskās norises Latvijā – 30. gadu komunistu slepenā darbība, pārmaiņas 1940. gadā pagastu un pilsētu pašpāirvaldē, jaunā padomju kārtība, 1941. gada izvešanas, pēckara partizānu gaitas un pēckara dzīve laukos jeb krievu laiku sākums – tas ir vēsturiskais fons, uz kura psiholoģiski dziļi veidoti gan svešinieku pakalpiņu – Ilgas, Viļa, Leona Salnu tēli, gan patiesu Latvijas patriotu Laimoņa Ķubaras, Stāla, Kalnpura, Studenta un citu tēli. Spilgti un dzīvi veidoti atbrīvotāju un laimes nesēju tēli.

Ko latvieši domāja, izjuta, darīja toreiz, kā pretojās, kā pielāgojās apstākļiem – šīs liecības šodienas jauniešu paaudze vistiešāk var atrast šajā darbā.

Vai tas šodien ir svarīgi – atcerēties vāji zināmo un nu jau pusaizmirsto pagātni? – Tas ir un būs nozīmīgi tik ilgi. kamēr vien to glabās latviešu atmiņa. Latviešu vēsturnieks Uldis Ģērmanis pamato:

“Ja sabiedrība izvairās noskaidrot savu pagātni, tad tā paliek maza bērna garīgā līmenī uz visu mūžu. Ja nezina, kas noticis agrāk, nevar novērtēt to, kas notiek tagad. “

Lai Gunāra Birkmaņa grāmata «Cilvēki tumsā» ir skaidrojums šodienai!

Kristīne Modnika

Index   Yandex   Mega

Donalds Tramps un Tonijs Švarcs. Tramps. Bizness kā māksla

Ja vēlaties gūt panākumus laikā, kad ekonomikā valda sastingums, jums noteikti jāiepazīstas ar pasaulslavenā miljardiera Donalda Trampa pieredzi. Viņš savas uzņēmēja gaitas uzsāka brīdī, kad Ņujorka piedzīvoja smagu krīzi. Atšķirībā no daudziem Tramps saskatīja iespējas tur, kur citi redzēja tikai problēmas. Kad Ņujorkas ietekmīgākie uzņēmēji, sūkstīdamies par ekonomisko situāciju, slēdza uzņēmumus, Tramps jau pelnīja pirmos miljonus.

Grāmatā Donalds Tramps atklāj savu veiksmes formulu, kas ļāvusi viņam kļūt par vienu no ietekmīgākajiem nekustamo īpašumu magnātiem. Trampa darījumu pasaule, gluži tāpat kā viņa dzīve, ir aizraujoša un pilna negaidītiem pavērsieniem. Tas ļaus šo grāmatu baudīt kā visaizraujošāko romānu. Apgāds Zvaigzne ABC 2018

Index   mega   yandex

Indriķis Latvietis. Bailes 2. Vara

Tās vairs nav “Bailes”. Tā ir “Vara”. Vaira Vīģe-Treiberga, Baiba Bubesa, Aleksandrs Miklass, Arturs Laimiņš, Nellija Jarve, Raimonds Vājonis, Jānis Mīzītis, Juta Sviķe, Ingus Vērziņš, Sanita Āboliņa, Nils Kušakovs, Edgars Pinkēvičs. Divpadsmit cilvēku no dažādiem varas, naudas un ietekmes gaiteņiem nonākuši grūtā situācijā. Katram tā ir sava.

Pirmo pārbiedējis negaidīts drauds. Otra var zaudēt amatu un ļoti vēlas to saglabāt. Trešais jau pazaudējis reputāciju un par katru cenu grib revanšēties. Ceturtais stāv personiskā politiskā kraha priekšā. Piektā jūtas izmantota. Sestajam bezspēcībā un izmisumā gribas raudāt. Septītais nevar atļauties nepalikt savā amatā. Astotā pirmoreiz mūžā sākusi šaubīties. Devīto primitīvi šantažē. Desmitā plosās niknumā. Vienpadsmitajam steidzami “jāpieņem mēri”. Divpadsmitais baidās, ka kāds viņam atņems viņa dzīves laimi.

Visi viņi ir varas teātra personāži, un visi viņi iedomājas, ka ir patstāvīgi un ļoti svarīgi. Taču izrādās, ka ikviena dzīvi un darbības nosaka ne tikai pagātnes noslēpumi, tagadnes vājības un nākotnes cerības, bet arī gandrīz visvareni režisori un scenāristi. “Kam pieder pagātne, tas valda pār nākotni,” savulaik teica traģiski bojāgājušais akadēmiķis Indulis Ronis, un šīs grāmatas varoņi par to pārliecinās. Latvijas valsts pastāvēšana ir tikai dažus soļus no bezdibeņa, bet vieni no viņiem ir apņēmības pilni spert lielu soli uz priekšu, kamēr citiem var vienkārši nākties to darīt. Ne visi no viņiem izdzīvos līdz romāna pēdējām lappusēm. Apgāds 2018

Index   mega   yandex