Jaroslavs Hašeks. Cīņa par dvēselēm

cinapardveselem

Reliģijas kritika. Ateistiskas satīras un humoreskas: Pārsteidzošais svētā Everharda brīnums ; Kā velni izlaupīja svētā Tomasa klosteri ; Dzīvības akmens ; Kā Jong Sengs kļuva par kristīgo ; Katastrofa raktuvēs ; Kā mans draugs Klucka gleznoja svēto Apolēnu ; Beckovas klosterī ; Notikums Cagankurenā ; Dzīvnieki un brīnumi ; Ciņa par dvēselēm ; Patera Jordana pīpe ; Arestanta Šeibas dumpis ; Pans Gloacs, tautas tiesību aizstāvis ; Kņazienes lentenis ; Žēlsirdīgie zamarieši ; Piemiņas svece ; Meža vīns, zemeņu vīns ; Dieva godība ; Sādžā pie Rabas upes ; Kā mēs ar ticības mācības skolotāju gribējām kristīt nēģerēnus ; Ziemsvētku vakars patversmē ; Pirms pārbaudījuma ; Pirmklasnieks Kadraba un viņa pirmais kontroldarbs  ; Grēksūdzes noslēpums ; Ticības mācības stundā ; Zīmīgais sapnis ; Zatoras kanonija ; Halute ; Pamācība  ; Idile peklē ; Kā Juraida kļuva par ateistu ; Patera Ondržeja grēks ; Morālisks stāsts ; Debesu pasaka ; Nelokāmais katolis Saflera tēvs vēlēšanu dienā  ; Par svēto Hildulfu ; Sātana nāve ; Peklē ; Svētā Juro gals ; Dzīvnieki un svētie ; Pops un mulla ; Mēļais pērkons ; Nabagmājas idile ; Jāblečnas ciema bullis ; Gavēnis labošanas namā ; Alkas ; Kāda popa traģēdija ; Jēzus Kristus pulka popa Maļutas dienasgrāmata . ; Krusta gājiens ; Par misionāriem ; Svētā Ildefonsas Martina ausis ; Jaroslava Hašeka dvēsele stāsta, kā viņa nomirusi

indexarhīvs    yandex     mega

Jaroslavs Hašeks. Sabiedriska cilvēka likstas

SabiedriskacilvekalikstasJHasheksfb2

Šī lasītāju uzmanībai ieteiktā grāmata ir sarakstīta ārkārtīgi asprātīgi, un, pateicoties materiāla atlasei, mākslinieciskajai vērtībai, noformējumam un papīra kvalitātei, tā pieskaitāma pie lielākajiem pasaules literatūras pieminekļiem. Ceru, ka aiz saviem cildenajiem mērķiem, spožā izteiksmes veida un stilistiskajiem daiļumiem tā iemantos nedalītu atsaucību un atzinību.

Humors un satīra: Trīs vīri ar haizivi  ; Sādžā pie Rabas upes  ; Šķiru starpība  ; Sivēna Ksavera dzīves stāsts  ; Babama arheoloģiskie atklājumi  ; Uzkāpšana Mozerna smailē  ; Kā mēs ar ticības mācību skolotāju gribējām kristīt Āfri­kas nēģerēnus  ; Mīklains gadījums ar pieminekli  ; Profesors Zihers dodas pēc mamuta  ; Stāsts par čigāniem ; Zagļa Šeibas dēka  ; Pārtikas nodevu iekasētāja Hoholkas kunga romāns    ; Solījums  ; Skaistā Zoška un Začaljanas ielejas lācis  ; Mīla Muras upes ielejā  ; Gļēvulis  ; Slepkavas meklēšana  ; Kalpones Annas jubileja  ; Finansu krīze  ; Kā pie mums varīja kartupeļu viru trūcīgiem bērniem   ; Ziemsvētku vakars patversmē  ; Pasaka par kāda godīga ministra traģisko galu      ; Agrārieša Kolodeja ugunsdzēsības ierīce   ; Psihiatriska mīkla  ; Sabiedriska cilvēka likstas  ; Derīgi padomi  ; Kas īsti jādara kārtīgam pilsonim?  ; Ticības mācību stundā  ; Dieva godība  ; Kur pavadīt vasaru?  ; Labdarība  ; Vecāku un bērnu savstarpējās attieksmes  ; Kinoloģijas institūta sākums un gals  ; Kā uzvesties mājās, uz ielas utt  ; Bārabērns un viņa noslēpumainā māte  ; Glābts ‘ ; Notikums Cagankurenā  ; Katastrofa raktuvēs  ; Ielas loterijas upuris  ; Dīvainie grāfa Hudrimudridesa piedzīvojumi  ; Dzīves gājums  ; Vācu astronomi  ; Kā Jong Sengs kļuva par kristīgo  ; Dzīvības akmens  ; Arestanta Seibas dumpis  ; Iedvesmojošs paraugs  ; Pa noziedznieka pēdām  ; Detektīvu skola  ; Pie valodu pētnieka  ; Lasītājs  ; Kaja Antonija Trosula liktenis  ; Kaubles kunga ziedojums vietējiem trūcīgajiem   ; Literāta ērkšķu ceļš  ; Par katoļu presi  ; Kas notiek, ja cilvēks izstājas no draudzes  ; Sociālā poēzija  ; Atbruņošanās konference   ; Nelokāmais katolis Saflera tēvs vēlēšanu dienā   ; Pirms otrā vēlēšanu gājiena Višehradā  ; Kad mums ievajadzējās drednautu  ; Šafraneka mantojums  ; Svētā Ildefonsas Martina ausis

indexarhīvs    yandex    mega

Jaroslavs Hašeks. Krietnā kareivja Šveika dēkas Pasaules karā 1 un 2 daļa

sveiks-1

Brašā čehu kareivja jautri un bēdīgi piedzīvojumi  Kopš 50. un 80. gadu izdevumiem latviešu lasītājiem viena no visinteresantākajām pēckara gados tulkotajām grāmatām ir bijis Jaroslava Hašeka romānu cikls par brašo kareivi Jozefu Šveiku, kurš pat visdrūmākajos apstākļos prot jokot, paironizēt, smiet par cilvēku vājībām, aprobežotību, aizspriedumainību un augstprātību.

indexarhīvs     yandex    mega

Jaroslavs Hašeks. Krietnā kareivja Šveika dēkas Pasaules karā 3 un 4 daļa

krietna kareivja sveika dekas 3,4haseks jaroslavs

Brašā čehu kareivja jautri un bēdīgi piedzīvojumi  Kopš 50. un 80. gadu izdevumiem latviešu lasītājiem viena no visinteresantākajām pēckara gados tulkotajām grāmatām ir bijis Jaroslava Hašeka romānu cikls par brašo kareivi Jozefu Šveiku, kurš pat visdrūmākajos apstākļos prot jokot, paironizēt, smiet par cilvēku vājībām, aprobežotību, aizspriedumainību un augstprātību.  Diemžēl visus pēckara gadus tika noklusēts, ka pēc J. Hašeka nāves romānu turpinājis viņa draugs rakstnieks K. Vaneks, kurš uzrakstījis vēl divas daļas. Tās abas 20.—30. gadu mijā tika publicētas žurnālā «Atpūta», un pēc šī tulkojuma ir sagatavots arī jaunais krietnā kareivja Šveika dēku, piedzīvojumu un pārdzīvojumu turpinājums.

indexarhīvs     yandex    mega

Karels Vaneks. Krietnais kareivis Šveiks krievu gūstā

KrietnaiskareivisShveikskrievugusta12KVaneksfb2

Brašā čehu kareivja jautri un bēdīgi piedzīvojumi  Kopš 50. un 80. gadu izdevumiem latviešu lasītājiem viena no visinteresantākajām pēckara gados tulkotajām grāmatām ir bijis Jaroslava Hašeka romānu cikls par brašo kareivi Jozefu Šveiku, kurš pat visdrūmākajos apstākļos prot jokot, paironizēt, smiet par cilvēku vājībām, aprobežotību, aizspriedumainību un augstprātību.  Diemžēl visus pēckara gadus tika noklusēts, ka pēc J. Hašeka nāves romānu turpinājis viņa draugs rakstnieks K. Vaneks, kurš uzrakstījis vēl divas daļas. Tās abas 20.—30. gadu mijā tika publicētas žurnālā «Atpūta», un pēc šī tulkojuma ir sagatavots arī jaunais krietnā kareivja Šveika dēku, piedzīvojumu un pārdzīvojumu turpinājums.

indexarhīvs     yandex       mega