Raiders Hegards. Montesumas meita

Montesumas meita(R.Hegards)

Romāns veltīts vienam no pašiem dramatiskākajiem momentiem Meksikas vēsturē — tās seno iedzīvotāju acteku cīņai ar spāņu iekarotājiem — konkistadoriem Ernando Kortesa vadībā. Uz bagāta dokumentāla, vēsturiska un etnogrāfiska materiāla pamata rakstniekam izdevies parādīt acteku sadzīvi un kultūru, viņu pilsētas un zemi.

indexarhīvs    yandex    mega

Raiders Hegards. Ķēniņa Zālamana raktuves

Kenina Zalamana raktuves(R.Hegerds)

Romāna darbība notiek Dienvidāfrikā. Rakstnieka iztēli rosinājis un romānam vielu devis neprātīgais dimantu un zelta drudzis, ko bija izraisījusi dimantu lauku atklāšana Dienvidāfrikā. «Ķēniņa Zālamana raktuvēs» R. Hegards arī ievijis paša vērojumus Dienvidāfrikā, kur rakstnieks dzīvojis vairākus gadus un iepazinies ar vietējo cilšu paražām un ticējumiem.

indexarhīvs    yandex    mega

Raiders Hegards. Daiļā Margareta

dailamargaretahegards

Romānā attēlota vēsturiskā situācija Anglijā un Spānijā 15. gs. beigās, kad notika izšķirošā cīņa starp absolūto monarhiju un feodāļu varu, kad Spānijā Ferdinanda un Isabellas valdīšanas laikā «neticīgos» un «ķecerus» nežēlīgi vajāja inkvizīcija. Autors nosoda tolaik izplatītos rasu un reliģiskos aizspriedumus.  Iepazīstoties ar romāna spilgti ieskicēto varoņu aizraujošajiem piedzīvojumiem, lasītājs izjūt tēlotā laikmeta atmosfēru, gūst priekšstatu par sadzīvi un tikumiem viduslaiku Anglijā un Spānijā.

indexarhīvs    yandex     mega

Raiders Hegards. Alans Kvotermeins

alanskvotermenshegard

Lasītāju vērtējumam nododam romānu «Alans Kvotermeins», kas tiek uzskatīts par romāna «Ķēniņa Zālamana raktuves» turpinājumu. Arī šī romāna darbība notiek Dienvidāfrikā, un arī te pilnā mērā izpaužas autora prasme savīt asu un saspringtu sižetu, meistariski veidot literāro varoņu tēlus. Visspilgtākais no tiem ir Alans Kvotermeins, vecs mednieks, saukts Makumazāns, kura stāstījumā mēs iepazīstamies ar romāna notikumu gaitu. Ar lielām simpātijām un dzīvu iztēli veidoti romāna varoņi, kas kopā ar Alanu Kvotermeinu dodas tālā un bīstamā ceļojumā uz Kenijas kalnu, lai meklētu kādu balto rasi, kas pēc dažām liecībām mitinoties kalnos… Romānam savdabīgu burvību piešķir vecā mednieka Alana Kvotermeina, šī vienkāršā, simpātiskā un daudz pieredzējušā vīra, raksturīgais stāstījuma veids, viņa humoristiskā un labsirdīgā dzīves uztvere. Grāmatas izdevēji būs gandarīti, ja mūsu mazie un lielie lasītāji no tās gūs kaut mazumu tās dzīves gudrības, ko dod bagāta, godīgi nodzīvota mūža pieredze.

indexarhīvs     yandex     mega