Karels Čapeks. Triloģija. Komponista Foltīna dzīve un daiļrade.

Trilogija Komponista Foltina dzive un dailrade(K.Capeks)

Divi romāni. Pirmā nosaukums: Triloģija – kurā ietilpst : Hordubals, Meteors un Parastā dzīve.
Triloģijas pirmā daļa. Romāna «Hordubals» sižets, bijis patiess notikums par zemnieka Jirži Hardubeja nogalināšanu Barbovas ciemā Mijkačovas tuvumā. Hardubejs, atgriezies no Amerikas, kur braucis peļņā, bija atklājis, ka viņa sieva Polana sagājusies ar algādzi Vasili Manjaku, ar kuru saderinājusi savu vienpadsmit gadus veco meitu Mafiju. Hardubejs padzinis algādzi, bet tas pēc tam iekļuvis naktī mājā un ar Polanas palīdzību nokāvis saimnieku. Slepkavas bija iedūruši viņam sirdī grozu pinamo īlenu. Čapeks romānā saglabājis šīs krimināllietas faktisko līniju. ««Hordubalā» es mēģināju nodemonstrēt, cik dažāds var izskatīties cilvēka liktenis un paši cilvēki, kad tos aplūko no dažādiem viedokļiem, un cik izkropļotu un varmācīgu konstrukciju mēs radām, pūlēdamies retrospektīvi atjaunot īstenību.»
Triloģijas otrā daļa.«Meteors» Čapeka pasāktā cilvēka apziņas ceļa pētīšana notiek vēl metodiskāk nekā «Hordubalā». «Šinī stāstā es biju nolēmis parādīt, kā vienu un to pašu notikušo faktu izdodas rekonstruēt pa dažādiem ceļiem, pa kuriem var doties mūsu pasaules apzināšanās, jo pats sīkākais īstenības fragments ir jau kaut kas milzīgs: tas atrodas dažādu ceļu krustojumā, un to var atklāt no diametrāli pretējām pusēm.»
Otrais romāns saucas Komponista Foltīna dzīve un daiļrade.
Triloģija: http://yadi.sk/d/DseetZOXKb5n9
Komponista Foltīna dzīve un daiļrade: http://yadi.sk/d/7gjRfaHXKb5fW
Viss vienā grāmatā: http://yadi.sk/d/q0fAzTstKb5kB