Ērihs Maria Remarks. Triumfa arka

triumfaarkaERemarhsfb2

Romānā ,,Triumfa arka” (1946) Remarks rāda vācu bēgļu dzīvi un vispārējo politisko stāvokli Francijā otrā pasaules kara priekšvakarā. Vācu emigrants Raviks ir Remarka pozitīvais varonis. Tas ir cilvēks ar cildenu dvēseli, stipru gribu, vīrišķīgs un neatlaidīgs. Spīdzināšana un koncentrācijas nometne nav nonāvējusi viņā gribu dzīvot. Izbēdzis no nometnes, viņš cīnījies pret fašismu Spānijā. Parīzē viņam jādzīvo ar svešu vārdu. Mediķi veikalnieki ekspluatē Ravika talantu un izmanto viņa kļūmīgo stāvokli; viņi ceļ savu popularitāti un vairo bagātību ar šī ķirurga prasmīgajām rokām, bet viņam pašam atmet tikai grašus. Taču Raviks parāda ne tikai ārkārtīgu izturību, aizstāvot savas tiesības dzīvot un strādāt iemīļoto darbu. Viņš šajos drausmīgajos apstākļos saglabā labsirdību un iejūtību, mīlestību pret cilvēkiem un vēlēšanos viņiem palīdzēt.

indexarhīvs    yandex    mega

Ērihs Maria Remarks. Džema

StacijapieapvarsnaEMRemarksfb2

Romāna “Džema” titulvarone ir sieviete, kura ļaujas instinktu un dvēseles trauksmei, neņemot vērā Rietumu civilizācijas šaurās robežas un normas. Džema nevairās nonākt ne beduīnu, ne kreolu sabiedrībā; gan tuksneša vēja elpa, gan negaisa brāzmas sabalsojas ar viņas brīvā gara meklējumiem. Eksotiskie motīvi savdabīgi bagātina Remarka darbiem raksturīgo romantisko gaisotni.

indexarhīvs     yandex    mega

Ērihs Maria Remarks. Stacija pie apvāršņa

StacijapieapvarsnaEMRemarksfb2

Romāna “Stacija pie apvāršņa” galvenā varoņa Kaja domas un jūtas ir veltītas ne tikai sacensību trasei vien – viņš ir nonācis dzīves krustcelēs. Vai joprojām strauji traukties uz priekšu, vai apvaldīt jaunības neprātīgo skrējienu? Vai turpināt ceļu kopā ar kādu līdzgaitnieci? Rakstnieka tēlotās trīs sievietes – Moda, Liliāna, Barbara – ir tik dažādas.

indexarhīvs   yandex    mega