Oskars Vailds. Lorda Artūra Sevila noziegums un citi stāsti

LordaArturaSevilanoziegumsuncitistastiOVaildsfb2

1.Lorda Artūra Sevila noziegums ; 2.Sfinksa bez noslēpuma ; 3.Kentervilas spoks ; 4. Miljonārs ubags  Viena no raksturīgākajām Oskara Vailda īpašībām — spēja nopietnajā saskatīt jocīgo un jocīgajā — nopietno. Vailda paradoksālie izteicieni ir amizants nopietnā un nenopietnā sajaukums, kurā parasti it kā dominē nenopietnais. Taču Vailds nebūt nav nenopietns. Tieši otrādi, slēpdamies aiz šīm šķieta­majām nenopietnībām, Vailds vienā teikumā allaž pasaka vairāk rūgtu un nopietnu patiesību nekā dažs labs veselā traktātā.

indexarhīvs / yandex / mega

Oskars Vailds. Doriana Greja ģīmetne

DorianaGrejagimetneOVaildsfb2

Vienīgais O. Vailda publicētais romāns. Pirmoreiz publicēts 1890 gadā.  Publikācija Anglijas sabiedrībā izraisīja skandālu. Visa anglijas kritika novērtēja šo romānu kā amorālu, bet daži kritiķi pieprasīja tā aizliegšanu un autora tiesāšanu un sodīšanu. Vaildam inkriminēja sabiedriskās morāles aizskaršanu. Parastie lasītāji uzņēma ar sajūsmu. Pēc žanra – filosofisks romāns uzrakstīts dekadentisma stilā. Interesanti, ka sižets sasaucas ar leģendu par Faustu. Dorianā Grejā – romāna galvenajā varonī jaušamas Fausta rakstura iezīmes. Mefistofeļa lomā ir lords Henrijs, tieši viņš visā romāna darbības laikā valdzina Dorianu ar hedonisma idejām pārvēršot nevainīgo un talantīgo jaunieti samaitātā briesmonī. Margaritas lomā ir Sibilla Veina bet jaunais Valentīns – Džeimss Veins. Dorians saņem mūžīgo jaunību tāpat kā Fausts.(Hedonisms (grieķu: hēdonē – bauda) – ētikas virziens, kas atzīst baudu par cilvēka darbības pamatmotīvu, galveno virzītājspēku, uzvedības kritēriju.)

indexarhīvs   yandex     mega