Vils Ļipatovs Dēls, vīrs, znots… (Igors Savovičs)

Šis romāns, tāpat kā V. Ļipatova (1927—1979) iepriekšējie darbi, varētu būt aktuāls un asi polemisks. Galvenais varonis trīsdesmit gadus vecais Igors Savovičs pārstāv to pēckara paaudzi, kas stājas vadošos posteņos dažādās tautsaimniecības nozarēs un kam nepieciešama liela patstāvība un atbildības sajūta. Romānā cieši savijušās darba un ģimenes attiecības, risināti to radītie konflikti. Darbība notiek PSRS, kādā Sibīrijas pilsētā.

Index   Mega   Yandex

Vjačeslavs Kondratjevs. Pasērst pēc ievainojuma

Stāsti: Seļižarovas lielceļš ; Ovsjaņņikovas grava ; Saša ; Pasērst pēc ievainojuma ; Uzvaras diena Černovā

Vēl pēda zemes, vēl daļa frontes notikumu izrauta no aizmirstības: ar savu kara gadu pieredzi literatūrā ienāca bijušais vada komandieris leitnants Vjačeslavs Kondratjevs, kura stāsti uzreiz piesaistīja lasītāju uzmanību. Kara ikdiena, cilvēki, kas pārvar grūtības pienākuma vārdā, kas pārbaudījumu brīžos nepazaudē cilvēcību un seko sirdsapziņas balsij, — tāds ir V. Kondratjeva stāstu saturs. Tikai pēda frontes zemes, bet tā pauž cilvēka vienotību ar savu tautu, šīs jutās piemīt arī V. Kondratjeva visjaunākajiem varoņiem — stāstos «Saša», «Pasērst pēc ievainojuma» un citos.

Index  mega  yandex 

Mihails Koršunovs. Grupa EL-16

Stāsts. Krievu rakstnieka stāsts par mūsdienu jauniešiem, dzelzceļnieku profesionāli tehniskās skolas audzēkņiem — nākamajiem elektrolokomotīves vadītājiem, par jauniešu profesijas izvēli, viņu attieksmi pret darbu, godīgumu, draudzību, mīlestību. Stāsta centrā — divu brāļu likteņi. Viens no viņiem, aizstāvot savas profesijas godu, iet bojā, otrs cenšas iet viņa pēdās — kļūt par elektrolokomotīves vadītāju.

Index  mega  yandex

Kara viesuļos.

 Stāsti: V. Koževņikovs. Marts-aprīlis. Tulkojis J. Laganovskis ; B. Poļevojs.Tarakula redute. Tulkojusi A. Bauga ; K. Simonovs. Mazulīte. Tulkojusi S. Kaņepe ; A. Rodimcevs. Mašeņka no Peļuslazda. Tulkojusi A. Apse ; V. Koževņikovs. Māja bez numura. Tulkojis J. Laganovskis ; G. Berezko. Kapteiņa Dorohina ģimene. Tulkojusi S. Kaņepe ; N. Tihonovs. Māte. Tulkojusi A. Bauga ; B. Poļevojs. Gvardes ierindnieks. Tulkojusi A. Bauga ; K. Simonovs. Nemirstīgais uzvārds. Tulkojusi S. Kaņepe ; G. Berezko. Vēstule. Tulkojusi S. Kaņepe ; K. Simonovs. Trešais adjutants. Tulkojusi S. Kaņepe ; V. Koževņikovs. Meitene, kas gāja pa priekšu. Tulkojis J. Laganovskis ; B. Poļevojs. Matveja Kuzmina pēdējā diena. Tulkojusi A. Bauga ; N. Tihonovs. Meitene. Tulkojusi A. Bauga ; N. Tihonovs. Rokas. Tulkojusi A. Bauga ; N. Tihоnоvs. Divkauja. Tulkojusi A. Bauga ; B. Poļevojs. Mēs — padomju cilvēki. Tulkojusi A. Bauga ; B. Poļevojs. Pulka karogs. Tulkojusi A. Bauga .

Index   mega   yandex

Maksims Gorkijs. Pasakas par Itāliju:

Streiks ; Parmas bērni ; Dienvidu saule ; Tunelis ; Kāzas ; Propagandists ; Māte ; Kroplis ; Nodevēja māte ; Zvejnieka novēlējumi ; Kā Džovanni kļuva par sociālistu ; Saruna ; Džovanni Tuba ; Sirmgalvis Ceko ; Naktī ; Jaunā Itālija ; Ienaids ; Pepe

…modināt cilvēkā tieksmi pēc spilgtas, skaistas, garīgi bagātas dzīves un ierosināt cīnīties par šādu dzīvi — ir radītas «Pasakas par Itāliju».

Index   mega   yandex

Mihails Jevgrafa d. Saltikovs-Sčedrins. Šolaiku idille

viens no pēdējiem izcilā satīriķa sacerējumiem. Savus literāros tēlus ščedrins vienmēr smēla no dzīves, tāpēc arī tie ir tik konkrēti. Politiskās tēmas aktualitāte un cenzūras noteikumi spieda rakstīt visai piesardzīgi, maskēt domu izteiksmi, lietot līdzības, vārdu sakot, rakstīt tā sauktajā Ezopa valodā. Mūsdienu lasītājam vajag paturēt vērā to laika posmu, ko rakstnieks notēlojis.

Index   mega   yandex

Panass Mirnijs. Staigule

Romāns no tautas dzīves. Romāna galvenā varone Kriste ir traģisks tēls. Meitene uzaug trūcīgā zemnieka — bijušā dzimtcilvēka ģimenē. Viņas tēvs iet boja ziemas salā, māte nomirst žēlabās. Kriste ir daiļa, apdāvināta, godīga un čakla. Taču viņas liktenis ir ļauns. Bagātnieks Supruns ar viltu izdzen Kristi no mājas. Meitene nonāk pilsēta, kur sākas rūgtā un zaimu pilnā kungu kalpones dzīve. Piekrāptu un apkaunotu liekulīgā saimniece Kristi izmet uz ielas. Slidenais ceļš ved arvien lejup, Kriste kļūst staigule. Tāpat kā tēvs, viņa ziemas naktī nosalst žogmalē pie savas kādreizējās mājas.

Index   mega   yandex