Ivans Turģeņevs. Muižnieku ligzda

Romāns. Galveno romāna varoni muižnieku Lavrecki, kuram daudz kopēja ar pašu Turģeņevu, audzinājusi cietsirdīga tante ārpilsētas muižā. Pieaudzis Lavreckis nokļūst Maskavā, kādas operas izrādes laikā satiek skaistu meiteni Varvaru, iepazīstas un iemīlas. Viņi apprecas un dodas uz Parīzi. Šeit Varvara kļūst par salona īpašnieci un romantiski, slepus no vīra, satiekas ar kādu no salona apmeklētājiem, bet par sievas neuzticību Lavreckis nejauši uzzina,  šķiras no sievas, un atgriežas savā muižnieku ligzdā. Šeit viņš satiek citu meiteni Lizu un atkal iemīlas. Izlasījis kādā preses izdevumā ka Varvara mirusi, bildina Lizu… Tomēr ziņa par Varvaras nāvi izrādās bijusi nepatiesa…

https://yadi.sk/i/ZDs8bwSs3QZXH5

https://yadi.sk/i/Ej6MRRay3RQMpn

Populārzinātnisku grāmatu sērija 1945 – 1958 gg:

Sergejs Mihailovičs Iļjašenko. Ātrāk par skaņu (Par reaktīviem dzinējiem)

https://yadi.sk/i/ShYWKcj03RRTwC

https://yadi.sk/i/98TimVuI3NNA8K

download

Tehnisko zinātņu kandidāts Aleksandrs Fjodorovs. Degošais gaiss

Akad. I. Bardina redakcijā

https://yadi.sk/i/nbqph6ZU3RRTy8

https://yadi.sk/i/Og4QGjWt3NNA9w

download

Boriss Mihailovičs Zavadovskis. Dzīvības procesu ķīmiskie regulatori (vitamīni un hormoni)

https://yadi.sk/i/Bx0z-RlE3RRTzK

https://yadi.sk/i/EY_N_dRW3NNAB3

download

Sergejs Osipovičs Maizels. Jaunie gaismas avoti

https://yadi.sk/i/r5ZENrkM3RRU2P

https://yadi.sk/i/itiqnlWd3NNAC9

download

Aleksandrs Fjodorovs. Kāpēc metāli rūs

Prof. S. Baļezina redakcija

https://yadi.sk/i/2QXGPv6I3RRU3m

https://yadi.sk/i/89EBj0OG3NNADG

download

 Tehnisko zinātņu kandidāts  Perelmanis Romans Grigorjevičs. Kodoldzinēji

https://yadi.sk/i/xy-7ddYQ3RRU4p

https://yadi.sk/i/Sqg_3NTA3NNAEN

download

Aleksandrs Isakovičs Kitaigorodskis. Kristāli

https://yadi.sk/i/Pg8w7AvF3RRU6L

https://yadi.sk/i/hF7PpofM3NNAH9

download

Beļakovs Mihails Vasilija d.. Laiks un tā paredzēšana

https://yadi.sk/i/K855OPOd3RRU82

https://yadi.sk/i/M91FVeeq3NNAQW

download

Jurijs Markovičs Kušnirs. Logs uz neredzamo pasauli (Elektronu mikroskops)

https://yadi.sk/i/1ObBjm933RRU9H

https://yadi.sk/i/m87IWS-93NNASa

download

Aleksandrs Leontjevičs Koļesņikovs. No kā sastāv Visums. (Mendeļejeva likums)

https://yadi.sk/i/ObAnyAUM3RRUAP

https://yadi.sk/i/eCAWEztO3NNAVR

download

Prof. Aleksandrs Anatolijevičs Mihailovs. Saules un Mēness aptumsumi

https://yadi.sk/i/8JbQz9bd3RRUCH

https://yadi.sk/i/2dB4e1pd3RRUDH

https://yadi.sk/i/6Wfj-Faf3NNAWn

download

https://yadi.sk/i/yBER1LXI3NNAYA

download

 Sergejs Kļementjevs. Vadīšana no attāluma

https://yadi.sk/i/9WFup0kn3RRUFB

https://yadi.sk/i/2309C0-K3NNAaU

download

Rostislavs Vladimirovičs Kuņickis. Vai pasaulei ir bijis sākums

https://yadi.sk/i/r_31lLSD3RRUGb

https://yadi.sk/i/Lfkli3Gb3NNAbc

download

Vsevolods Vladimirovičs Fedinskis un Igors Staņislavovičs Astapovičs. Visuma mazie ķermeņi

https://yadi.sk/i/bLAgapV53RRUJ3

https://yadi.sk/i/95Wece2X3NNAca

download

Georgijs Petrovičs Gorškovs. Zemestrīces

https://yadi.sk/i/nIlPBIxf3RRUKh

https://yadi.sk/i/vNDguFNt3NNAeY

download

 Prof. Venjamins Grigorjevičs Bogorovs. Zemūdens pasaule (Dzīve jūrā)

https://yadi.sk/i/jQ1TChGk3RRUNW

https://yadi.sk/i/CiaZL4dF3RRUMP

https://yadi.sk/i/RQ8VEPuj3NNAfo

download

https://yadi.sk/i/Fn-QjQbS3NNAgY

download

Prof. Aleksejs Igora d. Lebedinskis. Zvaigžņu pasaule

https://yadi.sk/i/2frOWHHl3RRUQ3

https://yadi.sk/i/sEYOHd9W3NNAhs

lejupladet

viss vienā:https://yadi.sk/d/OeBfmBnH3RRUSM

https://yadi.sk/d/UcArQPaY3MmDF7

viss vienā:  download

Aleksandrs Jakovļevs . Roalds Amundsens

Lasītājs saņem norvēģu polārpētnieka Roalda Amundsena dzīves stāstu. Viņš dzimis 1872. gadā nelie­lajā Borges pilsētiņā Norvēģijā un neatlaidīgā darbā kļuvis par vienu no visizcilākajiem 19. un 20. gs. polārpētniekiem. 30 gadu laikā, spītē­dams visām briesmām un pārvarē­dams milzu grūtības, Amundsens sa­sniedza tos mērķus, pēc kuriem visu zemju polārpētnieki bija tiekušies vairāk nekā 300 gadu: izbrauca pa ziemeļrietumu jūras ceļu gar Ame­rikas ziemeļu krastiem; pirmais sa­sniedza dienvidpolu; izbrauca pa ziemeļaustrumu jūras ceļu gar Eiropas un Āzijas ziemeļu krastiem un ilgi dreifēja Ziemeļu Ledus okeāna Iedos; devās Arktikas plašumos ar lidmašīnu un dirižabli, pārlidojot ziemeļpolu. Lielais polārpētnieks gāja bojā 1928. gada jūnijā, piedalī­damies Nobiles ekspedīcijas glāb­šanā.

Daži vārdi par šās saistošas grā­matas autoru. Aleksandrs Jakovļevs dzimis 1880, gadā krāsotāja ģimene. Pēc  pilsētas skolas beigšanas viņš strā­dāja par telegrāfistu un tai pašā laikā gatavojās eksāmeniem eksternātā. Ieguvis gatavības apliecību, Aleksandrs Jakovļevs 1907. gadā iestājās Pēterburgas universitātes Filoloģijas fakultātē. No otrā kursa viņu par revoluci­onāru darbību izsūtīja uz Sibīriju. Pēc soda izciešanas, nometināts Jekaterinodarā, Jakovļevs sāka darbo­ties par līdzstrādnieku laikrakstos «Kubaņas Kurjers» un «Dienvidu Rīts». Publicēt savus darbus Aleksandrs Jakovļevs sācis 1921. gadā. Viņš uz­rakstījis daudz romānu un stāstu. Ievērojamākie no tiem ir «Oktob­ris», «Ērkšķu vainags», «Vienkāršās sirds ceļi», «Pakāpieni», «Cilvēks un tuksnesis» un «Ugunis laukā». 1928. gadā Aleksandrs Jakovļevs piedalījās Nobiles glābšanas ekspe­dīcijā. Pēc tam viņš uzrakstīja stās­tus par ziemeļiem un grāmatu «Roalds Amundsens». Aleksandrs Jakovļevs miris 1953. gadā.

https://yadi.sk/i/BoQi9SOU3RRXJK

https://yadi.sk/i/pPWhWFuY3M3Gpu

download

Arkādijs Pētera d. Gaidars. Izlase

Karstais akmens. Tulk. E. Grīnberga ; Čuks un Geks. Tulk. M. Paula ; Bundzinieka liktenis. Tulk. E. Bumbiere ; Kara noslēpums. Tulk. C. Palkavniece ; Timurs un viņa komanda. Tulk. A. Skalberga ; Frontes piezīmes: Tver ieroci, komjauniešu cilts! Tulk. E. Grinberga ; Karš un bērni. Tulk. E. Grinberga ; Tilts. Tulk. B. Brikšķe ; Pie pārceltuves. Tulk. E. Grinberga ; Priekšējās līnijās. Tulk. B. Brikšķe ; Raķetes un granātas. Tulk. B. Brikšķe

Grāmatā ievietoti ievērojamā krievu padomju rakstnieka Arkādija Gaidara stāsti «Kara noslēpums», «Čuks un Geks», «Timurs un viņa komanda» un citi, kā arī rakstnieka frontes piezīmes. Krājumu papildina apraksts par rakstnieka varonīgo dzīvi un daiļradi. Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem

https://yadi.sk/i/g9oJgy0B3RRY7R

https://yadi.sk/i/XTA8k6E43MM8ka

download