Pjotrs Sčastņevs un Pāvels Terehovs. Pasaules daļu un svarīgāko valstu ģeogrāfija 6. un 7. klasei (1962)

Piektās klases fiziskās ģeogrāfijas pamatkurss dod vispārīgu priekšstatu par zemeslodi, tās virsmu un tur notiekošajām dabas parādībām. Sestajā klasē un septītās klases pirmajā pusgadā jāmācās pasaules dalu un svarīgāko valstu ģeogrāfija, kas iepazīstina ar katras pasaules daļas daudzveidīgo dabu, ar ceļotājiem un pētniekiem, kas padarījuši ģeogrāfijas zinātni bagātāku ar jaunām zināšanām par agrāk nepazīstamām zemēm, par to, kā dzīvo un ko dara cilvēki dažādās zemeslodes vietās, un kādas valstis atrodas uz tās. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīgā 1962

Index  Mega  yandex indexpdf megapdf  yandexpdf

Martins Meržanovs. Tā tas bija… Fašistiskās Vācijas pēdējās dienas

Grāmatas autors Martins Meržanovs Lielā Tēvijas kara gados bija «Pravdas» kara korespondents. No kara pirmās dienas līdz 1945. gada uzvaras maijam viņš atradās aktīvās armijas daļās. Šī grāmata ir kara korespondenta atmiņas, kurās viņš atjauno savus frontes pierakstus par kara pēdējām dienām. Daudz ko no tā, kas šeit pastāstīts, autors redzējis, pārdzīvojis un izjutis. Grāmata domāta masu lasītājam. 1977

Index   Mega  yandex

Vils Ļipatovs Dēls, vīrs, znots… (Igors Savovičs)

Šis romāns, tāpat kā V. Ļipatova (1927—1979) iepriekšējie darbi, varētu būt aktuāls un asi polemisks. Galvenais varonis trīsdesmit gadus vecais Igors Savovičs pārstāv to pēckara paaudzi, kas stājas vadošos posteņos dažādās tautsaimniecības nozarēs un kam nepieciešama liela patstāvība un atbildības sajūta. Romānā cieši savijušās darba un ģimenes attiecības, risināti to radītie konflikti. Darbība notiek PSRS, kādā Sibīrijas pilsētā.

Index   Mega   Yandex

Alberts Ļihanovs. Augstākais sods

Krievu rakstn. Stāsti: Golgāta. ; Maldi. ; Augstākais sods.

Ļihanova varoņi ir nevis notikumu liecinieki, bet gan to dalībnieki. Jaunības maksimālisms, ar kādu viņi cīnās pret jebkuru visniecīgāko neīstumu un melu izpausmi, nepavisam nav naivs, Ļihanova varonis ir gudrs, jo tā tam jābūt, jo nedrīkst būt kompromiss starp labsirdību un mantkārību, starp patiesību un meliem.

Index   Mega  yandex 

Vjačeslavs Kondratjevs. Pasērst pēc ievainojuma

Stāsti: Seļižarovas lielceļš ; Ovsjaņņikovas grava ; Saša ; Pasērst pēc ievainojuma ; Uzvaras diena Černovā

Vēl pēda zemes, vēl daļa frontes notikumu izrauta no aizmirstības: ar savu kara gadu pieredzi literatūrā ienāca bijušais vada komandieris leitnants Vjačeslavs Kondratjevs, kura stāsti uzreiz piesaistīja lasītāju uzmanību. Kara ikdiena, cilvēki, kas pārvar grūtības pienākuma vārdā, kas pārbaudījumu brīžos nepazaudē cilvēcību un seko sirdsapziņas balsij, — tāds ir V. Kondratjeva stāstu saturs. Tikai pēda frontes zemes, bet tā pauž cilvēka vienotību ar savu tautu, šīs jutās piemīt arī V. Kondratjeva visjaunākajiem varoņiem — stāstos «Saša», «Pasērst pēc ievainojuma» un citos.

Index  mega  yandex 

Mihails Koršunovs. Grupa EL-16

Stāsts. Krievu rakstnieka stāsts par mūsdienu jauniešiem, dzelzceļnieku profesionāli tehniskās skolas audzēkņiem — nākamajiem elektrolokomotīves vadītājiem, par jauniešu profesijas izvēli, viņu attieksmi pret darbu, godīgumu, draudzību, mīlestību. Stāsta centrā — divu brāļu likteņi. Viens no viņiem, aizstāvot savas profesijas godu, iet bojā, otrs cenšas iet viņa pēdās — kļūt par elektrolokomotīves vadītāju.

Index  mega  yandex

Kara viesuļos.

 Stāsti: V. Koževņikovs. Marts-aprīlis. Tulkojis J. Laganovskis ; B. Poļevojs.Tarakula redute. Tulkojusi A. Bauga ; K. Simonovs. Mazulīte. Tulkojusi S. Kaņepe ; A. Rodimcevs. Mašeņka no Peļuslazda. Tulkojusi A. Apse ; V. Koževņikovs. Māja bez numura. Tulkojis J. Laganovskis ; G. Berezko. Kapteiņa Dorohina ģimene. Tulkojusi S. Kaņepe ; N. Tihonovs. Māte. Tulkojusi A. Bauga ; B. Poļevojs. Gvardes ierindnieks. Tulkojusi A. Bauga ; K. Simonovs. Nemirstīgais uzvārds. Tulkojusi S. Kaņepe ; G. Berezko. Vēstule. Tulkojusi S. Kaņepe ; K. Simonovs. Trešais adjutants. Tulkojusi S. Kaņepe ; V. Koževņikovs. Meitene, kas gāja pa priekšu. Tulkojis J. Laganovskis ; B. Poļevojs. Matveja Kuzmina pēdējā diena. Tulkojusi A. Bauga ; N. Tihonovs. Meitene. Tulkojusi A. Bauga ; N. Tihonovs. Rokas. Tulkojusi A. Bauga ; N. Tihоnоvs. Divkauja. Tulkojusi A. Bauga ; B. Poļevojs. Mēs — padomju cilvēki. Tulkojusi A. Bauga ; B. Poļevojs. Pulka karogs. Tulkojusi A. Bauga .

Index   mega   yandex

Maksims Gorkijs. Pasakas par Itāliju:

Streiks ; Parmas bērni ; Dienvidu saule ; Tunelis ; Kāzas ; Propagandists ; Māte ; Kroplis ; Nodevēja māte ; Zvejnieka novēlējumi ; Kā Džovanni kļuva par sociālistu ; Saruna ; Džovanni Tuba ; Sirmgalvis Ceko ; Naktī ; Jaunā Itālija ; Ienaids ; Pepe

…modināt cilvēkā tieksmi pēc spilgtas, skaistas, garīgi bagātas dzīves un ierosināt cīnīties par šādu dzīvi — ir radītas «Pasakas par Itāliju».

Index   mega   yandex