Aleksandrs Sergejevičs Puškins. Boriss Godunovs

BorissGodunovsASPuskinsfb2

tulkojis un atdzejojis Jānis Rainis. Boriss Godunovs (krievu: Бори́с Фёдорович Годуно́в, ap 1551.-1605.) bija tatāru cilmes krievu bajārs, pārvaldīja Krievijas valsti sava māsasvīra Fjodora I vietā no 1585. gada. Pēc Fjodora I nāves viņš kļuva par Krievijas caru no 1598. gada līdz savai nāvei 1605. gadā. Neveiksmīgi centās nodibināt Godunovu dinastiju, bet viņa dēls un troņa mantinieks Fjodors II Godunovs tika nogalināts neilgi pēc kronēšanas.

indexarhīvs     yandex    mega

Aleksandrs Puškins. Pirmais sējums Lirika 1813–1826

ASPushkins1sejLirikafb2

Dzeja.

Piemineklis. Atdzejojis Andrejs Balodis..  ; Jaunības un trimdas gadu lirika Licejs ; Natālijai. Atdzejojis Pauli Kalva  ; Mūks. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Klita nelaime. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Draugam dzejdarim. Atdzejojis Bruno Saulitis  ; Evlēga. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Osgars. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Prāts un mīla. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Māsai. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Skaistulei, kas Šņauca tabaku. Atdzejojis Imants Ziedonis . .   ; Epigramma. «Mums Arists solīja, ka traģēdiju drīz. . .» ; Atdzejojis Konstantīns Aizpurs  ; Kazaks. Atdzejojis Imants Ziedonis  ; Kņazam A. Gorčakovam. Atdzejojusi Ārija Elksne .  ; Pieredze. Atdzejojis Bruno Saulitis.  ; Svētlaime. Atdzejojis Imants Vanags.  ; Studenti dzīro. Atdzejojis Harijs Heislers  ; Bova (Poēmas fragments). Atdzejojis Kārlis štrāls .  ; Batjuškovam. Atdzejojis Paulis Kalva.  ; Epigramma. «Tev sieva brīnišķa, cik es to jautu . . .» Atdzejojis ; Konstantīns Aizpurs.  ; N. Lomonosovam. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Epigramma par Ribuškinu. Atdzejojis Laimonis Kamara   ; Romance. Atdzejojis Harijs Heislers  ; Leda. Kantāte. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Štances. «Avez-vous vu la tendre rose . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Mana ģīmetne. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Atmiņas Carskoje Selo licejā. Atdzejojis Imants Ziedonis . .  ;  ; Licīnijam. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Pilsētiņa. Atdzejojis Bruno Saulitis  ; Natašai. Atdzejojis Imants Lasmanis.  ; ūdens un vīns. Atdzejojis Harijs Galiņš  ; Nepastāvība. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Batjuškovam. Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Napoleons Elbas salā (). Atdzejojis Vladimirs Kaijaks . .  ; Puščinam (. maijā). Atdzejojis Jānis Plotnleks..  ; Galičam. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Sapņotājs. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Mans testaments. Draugiem. Atdzejojis Andris Vējāns   ; Viņai. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Jaunajai aktrisei. Atdzejojis Harijs Heislers..  ; Atmiņas (Puščinam). Atdzejojis Jānis Plotnieks.  ; Vēstule Galičam. Atdzejojis Imants Vanags.  ; Mana epitāfijā. Atdzejojis Jāzeps Osmanis.  ; Kritušais bruņinieks. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Delvigam. Atdzejojis Konstantīns Aizpurs.  ; Roze. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; «Un tā es laimīgs biju, baudām sirdi vēru . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Asara. Atdzejojis Tālivaldis Brička.  ; «Ikviens zin dzejas vīrus šos . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Manam Aristarham. Atdzejojusi Vizma Belševica  ; Fonvizina rēgs. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe..  ; Anakreona kaps. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Vēstījums Judinam. Atdzejojis Andris Vējāns  ; Gleznotājam. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Žukovskim. «Jel svēti, dziesminieki . . .  ; Nu Parnasā jau klusā . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags ; Elēģija. «Nu piederu es, draugi, atkal jums . . .» Atdzejojis ; Laimonis Kamara   ; Morfejam. Atdzejojis Andrejs Balodis.  ; Rudens rīts. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; «Vien mīla līksmu dara salto dzīvi . . .» Atdz. Daina Avotiņa  ; Mēness. Atdzejojis Andrejs Balodis  ; Elēģija. «Ir laimīgs tas, kurš kaisles liesmās . . .» Atdzejojis Andrejs Balodis  ; Šķiršanās. Atdzejojis Laimonis Kamara.  ; Draugiem. Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Mīļās vārdi. Atdzejojis Andrejs Balodis.  ; Elēģija. «Ir mīla gaisusi, — jau nodomāju tā . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Elēģija. «Es nāvi redzēju, pie manis mājās . . .» Atdzejojis Andrels Balodis  ; Mošanās. Atdzejojis Tālivaldis Brička  ; Vēlēšanās. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Logs. Atdzejojis Andrejs Balodis  ; Jātnieki. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; I ; llgu remdējums. Atdzejojis Laimonis Kamara.  ; Miegs (Fragments). Atdzejojis Harijs Heislers  ; Dziesminieks. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Ūsas. Filozofiska oda. Atdzejojis Laimonis Kamara . . .  ; No vēstules kņazam P. Vjazemskim. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; No vēstules V. Puškinam. Atdzejojusi Mirdza Ķempe . . .  ; Ekspromts Ogarjovai. Atdzejojis Laimonis Kamara .  ; Patiesība. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks.  ; Mašai. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Dzīru kauss. Atdzejojis Allreds Krūklis  ; Amors un Himenejs. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks .  ; Anakreona kauss. Atdzejojis Jūlijs Vanags..  ; Siškovam. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks.  ; Kaverinam. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Jaunajai atraitnei. Atdzejojis Imants Lasmanis..  ; Neticība. Atdzejojusi Arlja Elksne  ; Delvigam. «Ar mīlu, draudzību un tīksmi . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza.  ; Vēstule Lidai. Atdzejojis Andris Vējāns  ; Kņazam A. Gorčakovam. Atdzejojusi Mirdza Ķempe .  ; Albumā. Atdzejojis Valdis Rūja  ; Illičevskim albumā. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Biedriem. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; Uzraksts uz slimnīcas sienas. Atdzejojis Jāzeps Osmanis . .  ; Puščinam albumā. Atdzejojusi Mirdza Ķempe..  ; Par vēstuli. Atdzejojis Jānis Plotnleks.  ; Sapnis. Atdzejojis Laimonis Kamara.  ; Viņa. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Šķiršanās. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Pēterburga  ; «Ardievu, klusais miers un lauki . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Ogarjovai, kurai metropolīts atsūtīja augļus no sava dārza. Atdzejojusi Ārija Elksne.  ; «Jel nevaicā, kāpēc man dzīrēs ska)ās . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; «Es, akli cienot tālas, svešas malas . . .» Atdzejojis Harijs ; Heislers.  ; Viņai. Atdzejojis Imants Lasmanis   ; Brīvība. Oda. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Kņazei Goļicinai, nosūtot viņai odu «Brīvība». Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Čaadajevam. «Tik mirkli cerības un slava . . .» Atdzejojis Jānis Plaudis  ; Bakha svētki. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Izveseļošanās. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Zukovskim. «Kad sveic tu sapņu tāli tīru. . .» Atdzejojis Kārlis Krūza   ; Zukovska portretam. Atdzejojis Jāzeps Osmanis .  ; Sapņotājam. Atdzejojusi Ārija Elksne.  ; N. Pļuskovai. Atdzejojusi Ārija Elksne.. .  ; Skaistulītei. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Epigramma. «Ir viņa «Vēsturei» stils vienkāršs, pievilcīgs . . .» ; Atdzejojusi Mirdza Ķempe . .  ; Pasakas. Noēl. Atdzejojusi Mirdza Ķempe..  ; «Kur ozolaiņu klusā blīvē . . .» Atdzejojis Lrimonis Kamara .  ; Es arī esmu dzirdējis . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara . .   ; «Cik saldi! . . . Bet, ak dievs, cik briesmu pilni . . Atdzejojis Laimonis Kamara .  ;  ; Sādža. Atdzejojusi Mirdza Bendrupu ..,„.  ; Dorīda. Atdzejojis Jānis Plotnieks   ; N. N. (V. Engelhardam). Atdzejojis Imants Lasmanis .  ; Orlovam. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Sčerbiņinam. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Mājas garam. Atdzejojis Kārlis Krūza.  ; Nāra. Atdzejojis Andris Vējāns  ; Nepabeigtā glezna. Atdzejojusi Ārlj.i Elksne . .  ; Vienatnība. Atdzejojis Bruno Saulitis  ; Jautrās dzīres. Atdzejojis Andris Vējāns.  ; Vsevoložskim. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Carskoje Selo. Atdzejojis Imants Ziedonis  ; «Aiz tuvā līdzenuma meža malā . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  ; Platoniska mīla. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Štances Tolstojam. Atdzejojusi Vizna Belševlca.  ; Atdzimšana. Atdzejojis Andris Vējčns.  ; Vēstījums kņazam Gorčakovam. Atdzejojis Arvīds Skalbe . .  ; «Es zinu to, kā šķēpus cīņai slej . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Par Kolosovu. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Dorīdai. Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; Hronoloģiski nenoteiktie dzejoli — ; Delijai. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Delija. Atdzejojusi Ārija Elksne.  ; Fauns un gane. Ainas. Atdzejojis Kārlis Krūza..  ; «No dievkalpojuma uz māju niikdama . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis   ; «Vai slims jūs, tēvocīt? To padzirdēju . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Ziņkārīgais. Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; Par grāfu A. Razumovski. Atdzejojis Jāzeps Osmanis . . .  ; «Požarskis, Miņins, Hermogens . . .» Atdzejojis Andris Vējāns .  ; Epigramma par dzejdara nāvi. Atdzejojis Imants Lasmanis . .  ; Tavs un mans. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Lilai. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Dzejdara liktenis. Atdzejojis Jāzeps Osmanis.  ; Madrigāls M  ai. Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; Vārda diena. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; A. B-ai. Atdzejojis Jānis Plotnieks.  ; Sosņickai albumā. Atdzejojusi Ārija Elksne..  ; Par Arakčejevu. «Visu Krievzemi viņš nomāc . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags.  ; Par kņazu A. Gojicinu. «Zināms viņš kā zemisks līdējs . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Labs padoms. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Lāga cilvēks. Atdzejojis Andris Vējāns  ; Par Caadajeva portretu. Atdzejojis Jānis Plotnieks .  ; Dienvidi  ; iJau dienas spožums bālēt sācis . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza  «Man prātā Āzija ar neauglīgām tālēm . . .» Atdzejojis Imants Vanags  ; Nereīda. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; «Jau retie mākoņi kā raisīdamies slīd . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza  ; «Ai, kādēļ mirdz tā ga; smā zaigā . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  ; «Kādēļ tev skumjas priekšlaicīgas . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  «Nav tevis žēl man, jauno dienu laiks . . .» Atdzejojusi Paulina Bārda  ; Karageorgija meitai. Atdzejojis Arvīds Skalbe..  ; Melnais lakats. Moldāvu dziesma. Atdzejojusi Mirdza Ķempe .  ; «Aiz muļķības ja drosmi rastu . . .» Atdzejojis Paulis Kalva .  ; «Havronios, tu pēlējs visupirmais . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; «Teic, kā tev neapnīk šie strīdi . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  Epigramma. «Raušoties pa dzīves zaņķi . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; Zeme un jūra. Mosha idile. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks . .  ; Mūza. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Skaistule pie spoguļa. Atdzejojis Paulis Kalva.  ; «Es pārdzīvojis savas alkas . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne . .  ; Karš. Atdzejojis Laimonis Kamara.  ; Delvigam. «Draugs Delvig, mūzas brāli mans . . .» Atdzejojis ; Harijs Heislers.  ; No vēstules Gņedičam. «Ko Jūlija ar rozcm vija . . .» Atdzejojis ; Imants Ziedonis  ; Duncis. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; «Man kņazu G. nav pazīt gods . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  Epigramma. «Kaut talantu tam dieviņš devis . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; V. Davidovam. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Jaunava. Atdzejojis Harijs Skuja   ; «Gan viesībās, gan dzīrēs skaistās . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis.  ; Jurjevam. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Kateņinam. «Kur daiļās attēlu gan ņemt, kas atsūtīs to man ; par prieku?» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks..  ; Manai tintnīcai. Atdzejojis Kārlis Strāls.  ; Caadajevam. «Sal zemē, kur mans nemiers aizmirsdamies gaist . . .» Atdzejojusi Vizma Belševica  ; «Kas zemi zin, kur daba krāšņi smejas . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; «Eleferija, tiešām nav . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe . . .  ; «Šo jauno darbu pieņemiet . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis .  «Ai jūs, kam dzejas ziedos tvīkos . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis   ; «Lūk, mūza, tērzētāja saldā . . .» Atdzejojis Bruno Saulitis . .  ; Dioneja. Atdzejojis Kārlis Krūza.  ; Ģenerālim Puščinam. Atdzejojis Laimonis Kamara .  «Drīz apklusīšu es. Ja tomēr skumju stundā . . .» Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; «Draugs, esmu aizmirsis, kāds senāk biju es . . .» Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; Jaunekļa kaps. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Napoleons. Atdzejojis Eižens Mindenbergs.  ; «Beidz raudāt, grieķiete, — kā varonis viņš krita . . .» Atdze¬jojusi Mirdza Ķempe  ; Laika zīmes. Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Koķetei. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Epigramma. «Sen likteņvarā godu pametusi . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags.  ; Aleksejevam. «Mans mīļais, greizsirdībā liekā Tu pārsteidzīgs pret mani tiec . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Draugam. Atdzejojis Jūlijs Vanags.  ; Desmitais bauslis. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks.  ; Epigramma. «Tenkumaiss, kam vien no peliem . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Epigramma. «Steidz ārstēties — vai Pangloss kļūsi! . . .» At¬dzejojis Konstantīns Aizpurs  ; Par grāfa Hvostova traģēdiju, kas izdota ar Kolosovas ģīmetni uz vāka. Atdzejojis Konstantīns Aizpurs.  ; Ierēdnis un dzejnieks. Atdzejojis Imants Lasmanis .  ; «Vēl reizi pēdējo es nāku . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Ovīdijam. Atdzejojis Harijs Skuja.  ; Deņisam Davidovam. «Mans dzejniek huzār, dzejā tavā . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis.  ; Dziesma par viedīgo Oļegu. Atdzejojis Kārlis Krūza . . .  ; Baratinskim. No Besarābijas. Atdzejojis Kārlis Krūza . . .  ; «Bij Aglaju reiz manu guvis . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; «Klarisai, lūk, naudas nava . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza . .  ;  Draugiem. «Bij vakar Bakha dzīres skaļas . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza  ; Taurija. Atdzejojis Bruno Saulitis.  ; V. Rajevskim. «Tad ne jau tāpēc lepns es . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis.  ; Grieķietei. Atdzejojis Jānis Plotnieks  ; V. Rajevskim. «Tev tiesa, draugs, ka vērtējis par maz . . .» ; Atdzejojusi Mirdza Bendrupe.  ; Vēstule cenzoram. Atdzejojis Kārlis Štrāls  ; Svešzemniecei. Atdzejojusi Paulina Bārda  ; «Tu seno brīnumdienu biedre man . . .» Atdz. Mirdza Ķempe   ; F. Gļinkam. «Kad mani dzives dzīrēs skaļās . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Adelei. Atdzejojis Imants Ziedonis  ; Cietumnieks. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Cars Ņikita un četri desmiti viņa meitu. Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Putniņš. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; «Kas, vijņi, jūs ir saistījis . . .» Atdzejojusi Elīna Zālīte . .  «Es tevi apskaužu, tu jūru norūdītais . . .» Atdzejojis Arvīds ; Skalbe  ; «Man bezrūpīgo nejēgšanu . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe . .  ; Dēmons. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; «Es brīves sēklas vientuļš sēju . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Naktī. Atdzejojusi Elīna Zālīte.  ; «Ja, sald.īm cerībām vēl bērnišķīgi skauts . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; «Vai piedot vari greizsirdību man . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Kņazei M. Goļicinai. Atdzejojis Paulis Kalva.  ; Sūdzība. Atdzejojis Harijs Heisleis  ; Dzīves rati. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks.  ; Ļ. Puškinam. «Mans brāli, pusaudzī no manis šķīries tu . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis.  ;  ; «Pie lepnās cara pils jau snaudā sardze slīga . . .» Atdzejojis Arturs Goba  ; «Viss izbeidzies: mūs nesaista nekas . . .» Atdzejojis Harijs Heislers.  ; Davidovam pēc aicinājuma kopā ar viņu doties pa jūru uz Krimas dienvidu krastu. «Nē, nē, mans resnais Aristip . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; Kuģim. Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; «Lai Dāvids augumā bij mazs . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Prozerpīna. Atdzejojis Andris Vējāns.  ; «Ir mīlas gaiss kā pārpilns kauss . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  Mihailovska ;       ; «Dziest diena lietainā; nakts dūmakā gaist viss . . .» Atdzejojis ; Harijs Skuja.  ; Jūrai. Atdzejojusi Mirdza Ķempe.  ; Grāmatu izdevēja saruna ar dzejnieku. Atdzejojis Kārlis Štrāls  ; Jazikovam (Mihailovskā ). Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; Ļaunprātība. Atdzejojis Kārlis Štrāls  ; «Ak skaistule, es važās tavās . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Vīnogas. Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Bahčisarajas pils strūklaka). Atdzejojusi Mirdza Ķempe . . .  ; Spāniešu romance. Atdzejojis Vilis Plūdonis.  ; «Sen neticēdams laimes mānam . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; Bērnam. Atdzejojis Bruno Saulitis . .  ; Čaadajevam. No Taurijas jūras krasta. Atdzejojis Jānis Plotnieks .  ; Akvilons. Atdzejo/ls Kārlis Krūza.  ; «Lai tas, kurš dai)ās mīlas vainagots . . .» Atdzejojis Andris Vējāns.  ; Otrā vēstule cenzoram. Atdzejojis Kārlis Strāls  ; «Timkovskis valdīja, un viņam bija slava . . .» Atdzejojis Jānis Plaudis  ; No vēstules draugam Rodzjanko. Atdzejojis Jūlijs Vanags . .  ; «Liza baidās mīlu gūt . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara . .  ;  Pēc Korāna motīviem. Veltīts P. Osipovai. Atdzejojis Imants Lasmanis ; Andrē Senjē. Veltīts N. Rajevskim. Atdzejojis Jāzeps Osmanis ; Sadedzinātā vēstule. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; «Jel sargā mani, talisman . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Slavas slāpes. Atdzejojis Kārlis Krūza ; «Viss tavai piemiņai tiek dots . . .» Atdzejojis Arvids Skalbe  ; «Vien rozēm, klusi vīstot . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; «Ja tu dzīvē kādreiz vilsies . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe  ; «Reiz caram ziņojums bij jādzird Raiss . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe ; Draugiem. «Jums, naidnieki, vēl nesaku ne vārda . . .» At¬dzejojis Arvīds Skalbe  ; Padoms. Atdzejojis Konstantīns Aizpurs ; Oda viņa gaišībai grāfam Dm. Hvostovam. Atdzejojis Laimonis Kamara ; Dzīvs, dzīvs vēl Kvēpeklītisl Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Kozlovam, saņemot no viņa pcēmu «Mūks». Atdzejojis Arturs Goba ; Ex ungue leoncm. Atdzejojis Laimonis Kamara  ; P. Osipovai. «Varbūt man nebūs ilgi ļauts . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Veltījums Rodzjanko. «Tu solījies par romantismu . . .» At¬dzejojis Bruno Saulitis ; «Es atceros vēl brīdi skaisto . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Jūs pātagas un pletnes sargi . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Bakhiskā dziesma. Atdzejojis Andrejs Balodis ; «Ir maigums ziediem pēdējiem . . .s Atdzejojusi Paulina Bārda  ; . oktobri. Atdzejojis Kārlis Krūza ; «Cars kā bēdās saka . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; Lakstīgala un dzeguze. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Draudzība. Atdzejojis Bruno Saulītis ; Kustība. Atdzejojusi Vizma Belševica ; Aina no «Fausta». Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Ziemas vakars. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Deg asinis, tur kaisle valda. . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; «Manas māsas dārzs ir kluss » Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Vētrā. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Prozaiķis un dzejnieks. Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Tu zem kāda zvaigznāja . . .» Atdzejojusi Vizma Belševica  ; «No lielrunības mīļprāt atteicies arvienu . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe ; «Es mīlu jūsu tumsu dīvo . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Dziesmas par Steņku Razinu. Atdzejojusi Vizma Belševica  ; Puščinam. «Mans dārgais draugs, mans draugs vispirmais!» Atdzejojis Jānis Plotnieks ; Vjazemskim. «Vai jūra, senā bendētāja . . .» Atdzejojis Arvīds Skalbe ; «Zem zilām debesim, kur dzimtie kalni sauc . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza ; Atzīšanās. Aleksandrai Osipovai. Atdzejojis Kārlis Štrāls  ; Pravietis. Atdzejojusi Mirdza Ķempe

indexarhīvs / yandex / mega

visa grāmatu mape        indexarhīvs / yandex / mega

Aleksandrs Puškins. otrais sējums. Lirika 1826-1830. Pasakas. Dramatiskie sacerējumi

ASPushkins2sejLirikapasakaslugasfb2

Pēctrimdas un mūža pēdējo gadu lirika ; Maskava — Pēterburga ; 1826 ; Auklei. «Tu draugs man esi grūtās dienās . . .» Atdzejojusi  Mirdza Ķempe ; «Cik laimīgs jūtos es, kad varu pamest . . .» Atdzejojis Andris Vējāns ; «Deg jūdu istabiņā svece . . .» Atdzejojis Eižens Mindenbergs  ; «Tu dievmāte, bet nevis tā . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Ziemas ceļš. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Stances. «Uz labu cerēt gribas man . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; 1827 ; Mordvinovam. «Jau paguris bij ērglis pēdējais . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Jūs Sibīrijas raktuvēs . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; Arions. Atdzejojis Jānis Sudrabkalns ; Dzejnieks. «Pirms Apolons nav aicinājis . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Lakstīgala un roze. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; Tris avoti. «Mums dzīves stepē bezgalīgā, sērā . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Eņģelis. Atdzejojusi Elīna Zālīte ; «Cik krāšņa naktsI Pie debess saltās . . ,» Atdzejojis Paulis Kalva  ; Kiprenskim. «Tu tīkams modei vieglspārnotai . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Galvaskauss. «Ņem, Delvig, galvaskausu šo . . .» Atdzejojis Kārlis Štrāls ; «Cik cildens viesu pulkā spožā . . .» Atdzejojis Andrejs Balodis  ; 1827. gada 19. oktobri. «Lai dievs stāv klāt, ak draugi, jums . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Talismans. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Dzelmenis dziļš . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; «Ai pavasari, mīlas laiks . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; 1828 ; Draugiem. «Nē, ne jau lišķība tā ir . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; «Ak vai! Sī mīlas atzīšanās . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; To Dawe ESQr. «Kādēļ tev jāattēlo, draugs . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis ; Atmiņas. Atdzejojusi Elīna Zālīte  ; Tu un jūs. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Velte nejaušā un liekā . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; «Vēl jau pļavās klejo salti vēji . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; «Ak daiļā, nedziedi nekad . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe  ; Jazikovam. «Sen posos aizbraukt, mīļais draugs . . .» Atdzejojis Andris Vējāns ; N. Kiseļovam. «Kļūt gribi svešumā tu brīvs un vesels arī . . .»Atdzejojis Laimonis Kamara ; Ģīmetne. Atdzejojis Jānis Sudrabkalns ; Sirdsdraugs. Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Ir laimīgs tevis izraudzītais . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Nojausma. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Slīkonis. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; «Krauklis krauklim pretī trauc . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; «Pilsēt krāšņā, nabadzīgā . , .» Atdzejojusi Elīna Zālīte  ; «Kur fontāns irdz starp akmens sienām . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; Ančars. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Atbilde A. Gotovcevai. Atdzejojusi Ārija Elksne ; Zieds. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; «Cik strauju soli gaitā staltā . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis  ; «Kāds biju agrāk jau, tāds esmu tagad es . . .» Atdzejojis Jānis Plotnieks ; Pzejnieks un pūlis. Atdzejojis Tālivaldis Brička ; Kaukāzs. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Sļūdonis. Atdzejojis Kārlis Krūza ; Klosteris uz Kazbeka. Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Delibašs. Atdzejojis Jāzeps Osmanis ; «Pār kalniem Gruzijā pakts migla nolaižas . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; No Hafiza. «Nedzenies pēc slavas karā . . .» Atdzejojusi Vizma Belševica ; Dona. Atdzejojusi Austra Dāle ; Oļega vairogs. Atdzejojusi Vizma Belševica ; Kalmikiete. Atdzejojis Andris Vējāns ; «Bruņinieks šis bija nabags . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; «Ak Grieķija, jel sacelies . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; J. Poltorackai. «Ja debess tēvs būs žēlīgs mums . . .» Atdzejojis Paulis Kalva ; «Kad jau Ižora bij leju . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; Zīmes. Atdzejojis Laimonis Kamara ; Epigramma. No žurnāliem daudz pārestību cietis . . .» Atdzejojis Harijs Heislers ; Par I. Velikopojski. «Ai Beverlej, pa pusei Horucij . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara ; Kurpnieks. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Ceļinieka žēlabas. Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Ko laukos iesākt mums, kad ziema? Rītos kāri . . Atdzejojis Paulis Kalva ; Ziemas rīts. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Epigramma. «Zēns Fēbam himnu veltīt steidz . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara ; «Jūs mīlēju; un mīlestība mana . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; «Es gatavs, varu braukti kurp jūs, turp arī es . . .» Atdzejojis Imants Lasmanis ; Kukaiņu kolekcija. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Kad daždažādās nevalodās . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Iekarotāja bistei. Atdzejojis Laimonis Kamara ; «Vai ska]ā ielu troksnī eju . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Sonets. «Put drūmais Dante sonetu nav pēlis . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis ; Dzejniekam. «Klau, dzejniek, nedzenies pēc ļaužu mīlestības . . .»Atdzejojis Jānis Plaudis ; Madonna. Atdzejojusi Vizma Belševica ; Ciklops. «Kaut prāts un valoda bēg projām . . .» Atdzejojis Jānis Sudrabkalns ; «Gan izpriecās, gan stundas dīkās . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Ko gan mans vārds tev līdzēt spēs . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; Epigramma. «Nav boda, ka tu polis kāds . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara ; Epigramma. «Sirms zakātājs man teica lamas . . .» Atdzejojis Imants Vanags ; Jaunā mītne. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Kad savos karstos skāvienos . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; Jodi. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Elēģija. «Šī bezprātīgo gadu līksme tagad. . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; Atbilde anonīmam. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Carskoje Selo statuja. Atdzejojusi Austra Dāle ; Jauneklis. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Atskaņa. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Darbs. Atdzejojis Imants Lasmanis ; Par īliadas tulkojumu. «Dzirdu es helēņu valodas klusušās, dzisušās skaņas . . .» Atdzejojis Jānis Plaudis  ; «Pie kurla tiesneša nāk kurlais kurlo tiesāt . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis ; Atvadas. «Vēl domās tavu mīļo tēlu . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Es šeit, Ineziļa . . .» Atdzejojis Jūlijs Vanags ; Pāžs jeb Piecpadsmitais gads. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks  ; «Mans brangais kritiķi, mans smējēj piebriedušais . , .» Atdzejojis Jānis Plaudis ; «Kad atmiņas man nedod miera . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Lūgums. Atdzejojusi Ārija Elksne ; Dzejolis, kas sacerēts bezmiega nakti. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Varonis. Atdzejojis Harijs Skuja ; «Lai tālos dzimtos krastos kļūtu . . .» Atdzejojusi Elīna Zālīte  ; Mani raduraksti. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Post scriptum. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Čigāni. Atdzejojis Harijs Heislers ; 1831        ; Atbalss. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Kur svētās kapenēs viņš dus . . .» Atdzejojusi Mirdza Ķempe  ; Krievijas pēlējiem. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Jo biežāk mūsu licejs var . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; 1832        ; Daiļava. «Kā harmonijā apgarotā . . .» Atdzejojis Andris Vējāns  ; «Nē, nē — nedz vēlos es, nedz drīkstu nodoties . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Albumā. «No Maskavas kad padzīs projām …» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Albumā. «Ilgi lapas izraudzītās . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; 1835 ; Huzārs. Atdzejojis Eižens Mindenbergs ; «Tu, franču rimjkaļus kas ņēmies bargi rāt . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; «Pāri sniega klātiem laukiem . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; Budris un viņa dēli. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Vojevoda. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Dievs, neliec sajukt prātā man . . .» Atdzejojis Imants Ziedonis  ; Rudens. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; RIETUMSLĀVU DZIESMAS ; Priekšvārds. Tulkojusi Milda Grīntelde ; 1.  Karaļa sapnis. Atdzejojusi Ārija Elksne ; 2.  Janko Marnavičs. Atdzejojis Valdis Rūja ; 3.  Kauja pie Zeņicas — Veļikajas. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; 4.  Feodors un Jeļena. Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; 5.  Vlahs Venēcijā. Atdzejojis Valdis Rūja ; 6.  Haiduks Hrizičs. Atdzejojis Valdis Rūja ; 7.  Hiacinta Maglanoviča sēra dziesma. Atdzejojis Eižens Mindenbergs ; 8.  Marko Jakubovičs. Atdzejojusi Ārija Elksne ; 9.  Bonaparts un melnkalnieši. Atdzejojis Jānis Sudrabkalns  ; 10. Lakstīgala. Atdzejojis Imants Lasmanis ; 11.  Dziesma par Melno Georgiju. Atdzejojis Andrejs Balodis  ; 12.  Vojevoda Milošs. Atdzejojis Andrejs Balodis ; 13.  Vilkatis. Atdzejojis Andrejs Balodis ; 14.  Māsa un brāļi. Atdzejojis Eižens Mindenbergs  ; 15. Janišs karaļdēls. Atdzejojis Valdis Rūja ; 16. Kumeļš. Atdzejojis Andrejs Balodis ; Piezīmes. Tulkojusi Milda Grmielde ; «Sakiet, — kas tur spīd uz zaļā kalna?» Atdzejojusi Ārija Elksne ; «Es sāpju aukās tagad rūdīts vīrs . . .» Atdzejojis Paulis Kalva  ; «Ir laiks, mans draugs, ir laiksl pēc miera esmu tvīcis  ; Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Viņš dzīvoja starp mums . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; 1835 ; Pētera Pirmā dzīres. Atdzejojis Jānis Sudrabkalns  ; Oda LVI (No Anakreona). «Kļūst jau sirmas, kļūst jau retas  ; Atdzejojusi Vizma Belševica ; Oda LVII. «Kāpēc kausam dibens sauss? . . .» Atdzejojusi Vizma Belševica ; Karavadonis. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Mākonis. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Rodriks. «Maurus spāņiem uzkūdīja . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne  ; «Dunduks Akadēmijā . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; «Kad rudens dienās va]as gana . . .» Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Ceļinieks. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «. . . Atkal ierados . . .» Atdzejojusi Elina Zālīte  ; «Es domāju — sirds marja beidzot . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; «Ak nabadzībai beidzot iegaumējis . . .» Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ; Lukulla izveseļošanās. Atdzejojusi Ārija Elksne  ; «Naktī dzirnavnieks nāk mājās . . .» Atdzejojis Jāzeps Osmanis  ; 1836 ; D. Davidovam. «Tev — varonim, tev — dziesminiekam . . .» Atdzejojusi Ārija Elksne ; Tēlniekam. Atdzejojis Kārlis Krūza ; No Pindemontes. «Nav lielas vērtības šīm skaļām tiesībām . . .» Atdzejojis Harijs Skuja ; «Kad ārpus pilsētas, pilns domu, klīstu es . . .» Atdzejojis Harijs Skuja ; 1835. gada 19. oktobris. «Reiz bija laiks: tad spēki jaunībai . . .» Atdzejojis Harijs Skuja ; «Vakar Leila sveikas māja . . .» Atdzejojis Laimonis Kamara  ; Pieminsklis. Atdzejojusi—Mirdza Bendrupe un Vladimirs Kaijaks  ; PAREJIE — HRONOLOĢISKI NENOSAKĀMIE DZEJOĻI ; «Ak mūza nesaudzīgā, kvēlā . . .» Atdzejojis Harijs Skuja  ; Zelts un šķēps. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; «Ak nē, es nemīlu tās trako brīžu baudas . . .» Atdzejojis Kārlis Krūza ; «Ai nē, nav dzīve apnikusi  ; PASAKAS ; Pasaka par popu Pietapieri un viņa kalpu muļķa Antuli. Atdzejojis Jūlijs Vanags ; Pasaka par caru Saltanu, par viņa dēlu, krietno un dižo spēkoni kņazu Gvidonu, un daiļo princesi Gulbi. Atdzejojis Jūlijs Vanags ; Pasaka par zvejnieku un zivtiņu. Atdzejojis Jūlijs Vanags  ; Pasaka par mirušo cara meitu un septiņiem varoņiem. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Pasaka par zelta gailīti. Atdzejojis Jānis Plaudis ; DRAMATISKIE SACERĒJUMI ; Boriss Godunovs. Atdzejojis Rainis ; Skopais bruņinieks. Atdzejojis Andrejs Kurcijs ; Mocarts un Saljēri. Atdzejojusi Mirdza Ķempe ; Akmens viesis. Atdzejojis Valdis Grēviņš ; Dzīres mēra laikā. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Nāra. Atdzejojis Aleksandrs Čaks

indexarhīvs / yandex / mega

Aleksandrs Puškins. Trešais sējums. Poēmas. Jevgeņijs Oņegins

ASPushkins3sejPoemasJevgenijsOneginsfb2

Ruslans un Ludmila. Atdzejojis Jūlijs Vanags ; Kaukāza gūsteknis. Atdzejojis Bruno Saulītis ; Gabriēliāda. Atdzejojis Bruno Saulītis ; Brāļi laupītāji. Atdzejojusi Ārija Elksne ; Bahčisarajas strūklaka. Atdzejojusi Vizma Belševica ; Čigāni. Atdzejojis Pāvils Vīlips ; Grāfs Nuļins. Atdzejojis Vladimirs Kaijaks ;  Poltava. Atdzejojis Andrejs Kurcijs Mājiņa Kolomnā. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe ; Andželo (dzejojis Vladimirs Kaijaks ; Vara jātnieks. Atdzejojis Jānis Plaudis ; Jevgeņijs Oņegins. Atdzejojusi Mirdza Bendrupe

indexarhīvs / yandex / mega

Aleksandrs Puškins. Ceturtais sējums Proza

ASPushkins4sejProzafb2

Romāni un stāsti:  Pētera Lielā moris. Tulkojusi Marija Šūmane . Romāns vēstulēs. Tulkojis Valdis Grēviņš . Nelaiķa Ivana Petroviča Belkina noveles. ; Šāviens ; Putenis ; Zārcinieks ; Stacijas uzraugs ; Jaunkundze zemnieces lomā  ; Gorjuhinas ciema vēsture. Tulkojis Kārlis Egle  ; Roslavjevs. Tulkojusi Arija Elksne  ; Dubrovskis. Tulkojis Kārlis Egle  ; Vientuļā mājiņa Vasilija salā.  ; Pīķa dāma. Tulkojis Valdis Grēviņš  ; Kirdžali. Tulkojusi Ārija Elksne  ; Ēģiptes naktis. Tulkojis Kārlis Egle. Atdzejojusi Elīna Zālīte ; Kapteiņa meitiņa. Tulkojusi Ārija Elksne  ; Ceļojumu apraksti: Ceļojums uz Arzrumu. Tulkojis Eižens Rauhvargers ; Fragments no vēstules D-am. Tulkojusi Ārija Elksne ; Autobiogrāfiskie raksti: Atmiņas. Tulkojusi Ārija Elksne ; Deržavins ; Karamzins ; Iedomātā saruna ar Aleksandru Pirmo  ; Holera ; Par Durovu ; Autobiogrāfijas sākums. Tulkojusi Ārija Elksne

indexarhīvs / yandex / mega