Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Pirmais sējums

Kopotiraksti1EBirznieksUpitisfb2

Upīša stāsti. ; Jaungada vakarā.; Vecais Gatviņš.; Viena nakts. ; Aiz ciema vārtiem ; Tumšas dienas. ; No rīta. ; Druviņi ; Seskiņš. ; Pret vakaru. ; Iz dienas grāmatas. ; Pastalas lāpot.; Pīlāgs.; Pret vakaru.; Pelēkā akmens stāsti.; Pelēkais akmens.; Ilze. ; Smēde.; Šūpotnes.; Trīnes kārlēns.; Andžēni; Zem ābeles.; Kā pasakā.; Ezera malā.; Mārtiņš ar trim vārdiem ; Kā pasakā.; Līčos.; Bēgļu laikos.; Vasara līčos.; Jaunpuisis.; Viņos laikos.; Eglīte.; Kā augstkalni nokļuva lielpurva malā..; Tēvs, brālis un māsiņa.; Stāsti ārpus krājumiem; Māte.; Bēru kase.; Tabaka maks.; Zaldāta līgava.; Bēru kases dalībnieki.; Abi laimīgie brūtgāni.; Grāmata.; Malka un pātaga.; Grēks.; Atvadīšanās.; Viens no daudziem.; Par trim dēliem.; Ūtrupe.; Apburtās govis.

indexarhīvs    yandex     mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti.Otrais sējums. Pastariņa dienasgrāmata. Triloģija

PastarinadienasgramataEBirznieksUpitisfb2

Triloģija ir rakstnieka bērnības un jaunības tēlojumu virkne, kurā atainojas paša rakstnieka pārdzīvotais, pieredzētais, novērotais. Par sevi rakstnieks runā tāpēc, lai skaidrāk parādītu tos cilvēkus, ar kuriem viņam bērnībā nācies sastapties. „Pastariņa dienasgrāmata” sniedz spilgtu priekšstatu par apstākļiem, kas bērnībā un jaunībā ietekmējuši rakstnieka uzskatus un mākslinieciskās personības veidošanos. Spēcīgi attēlota latviešu lauku sociālā vide laikā no 1874. līdz 1893. gadam un desmit gadu vērojumi Kaukāzā. Jau no mazām dienām Pastariņš ieaug darba dzīvē. Raksturīga ir „Pastariņa dienasgrāmatas” kompozicionālā uzbūve. Daudzos tēlojumos („Ziemas nodarbošanās”, „Siena pļaušana”, „Labības vešana”, „Rijas darbi”, „Kartupeļu rakšana” u.c.) autors stāsta par kāda lauku darba veidu. Birznieks-Upītis rāda sava mazā varoņa gaitas lauku darbu ikdienā. Darbs Pastariņam ir rotaļa, kuru zēns veic ar prieku un aizrautību. Birznieka-Upīša bērnu tēli māca saskatīt darba procesā skaistumu, interesantumu. Pastariņš izjūt sava darba uzdevuma nozīmību, redz sava darba nepieciešamību un jēgu. Ernesta Birznieka-Upīša Pastariņa triloģijā izcili nozīmīgs gan raitais bērnības tēlojums, gan spilgtais laikmeta kolorīts. Edgars Damburs par „Pastariņa dienasgrāmatu” teica: „Rakstnieks ar savu Pastariņu vēlējies pateikt: ta es augu, dzīvoju un cīnījos. Tāds bijis mans Dzirciems; ta ritēja dienas un gadi tālajā kalnu pasaulē, kas kļuva tikpat tuva un mīļa kā dzimtā puse. Un saglabāts vairāk labais: darba tikums, biedriskums un draudzības gars.”

indexarhīvs    yandex    mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Trešais sējums. Kaukāza stāsti

Kopotiraksti3KaukazastastiEBirznieksUpitisfb2

Kaukāza stāsti  ; Sadursme. ; Ziemsvētku vakarā. ; Uz galda kalnu. ; Domas. ; Mūsu lācēns. ; Viņās dienās. ; Sevišķu uzdevumu barkass. ; Džamaledins un ērglis. ; Vasarā. ; Uz jūras. ; Janeļa pošanās uz Latviju. ; Toreiz. ; Vēdera kungs. ; Pīles. ; Kāda suņa stāsts. ; Brauciens pēc olām. ; Pie devdoraka. ; Aizā. ; Piekrastē. ; Pēc sāls. ; Eglīte baku pilsētā. ; Eglīte kalnos. ; Manas pirmās lieldienas svešumā. ; Mazie jātnieki. ; Kārlēns un fricis. ; Mihailidisa cūkas. ; Aiz mākoņiem. ; Čohs. ; Peldošā bāka. ; Viesmīlīgā sala. ; Lieldienas dagestānā. ; Pie šalbuzdaga. ; Mameds un ēzelis. ; Zarzāra. ; Radžaba dienas darbs. ; Kadīriņš. ; Sašautais karogs. ; Zemnieku nemieri Tališhana valstī. ; Aitas. ; Išhans. ; Vilki.

indexarhīvs    yandex      mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Ceturtais sējums Nīnas pasaciņas

Kopotiraksti4EBirznieksUpitisfb2

Kopoti raksti-4: Nīnas pasaciņas ; Sienāzis. ; Bērzs ; Par malkas pagali. ; Zaķi un lieldienu olas. ; Zīlīte. ; Vārnas. ; Vāvere. ; Bezdelīgas. ; Peļu uzraugi liepās. ; Zosis. ; Rukšķe. ; Ezis. ; Eglītes. ; Rīta saulīte ; Jānītis un Amis ; Vilkkūlā ; Jaunajās mājās ; Zvirbuļa ziemsvētku eglīte ; Kārlēns ; Ligzdiņa ; Bucis un Ulla ; Murris ; Podziņš ; Meža sieva ; Piena sieva ; Podziņa nelaime ; Kaziņa ; Mazo gaitas ; Uz zemēm ; Vilki ; Lieldienu kino ; Rūdiņš ; Mūsu draugi  ; Ieviņas gosniņa ; Mūsu dārziņā ; Incīša dienas gaita ; Stirniņa ; Lapsiņa ; Kaķēni ; Vecā liepa ; Vecā liepa ; Strazdi ; Stārķi ; Zvirbuļi ; Kovārņi. ; Sirseņi. ; Bites. ; Dzīves ceļos.; Pricītis. ; Mežā. ; Aeroplāns. ; Olu zaglis. ; Skaidrīte. ; Skaidrīte un vectēvs. ; Skaidrīte pie vecmāmiņas. ; Vecmāmiņa ; Vectēvs

indexarhīvs    yandex    mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Piektais sējums

Kopotiraksti5EBirznieksUpitisfb2

Ģimenes labā  ; Lauksargs  ; Ar āboliem uz Rīgu  ; Pēterelis  ; Ģimenes  labā  ; Mālkalnā  ; Mūsu draugi II  ; Manas ziemas brīvdienas  ; Par zaķiem, olām un šūpotnēm  ; Verkšķītis  ; Mūsu putni  ; Stacijas zvirbulis  ; Mazmeita ar gailīti  ; Mana pirmā baltā nauda  ; Mūsu zvēru dārzs  ; Lauvas  ; Lūši  ; Paviāns  ; Caunas  ; Āpši  ; Seski  ; Lapsas  ; Eži  ; Ūdri  ; Pērtiķis  ; Stārķi  ; Žagata un pāvis  ; Zaķi  ; Meža cūkas  ; Ūpis  ; Ērgļi  ; Brieži  ; Bizoņi  ; Vāverītes  ; Atpakaļ uz laukiem  ; Aļņi  ; Stirniņas  ; Ganiņu vēstules  ; Atpakaļ uz laukiem  ; Zvēri Rīgas zooloģiskā dārzā  ; Frančeska un Voiteks  ; Kā Voiteks devās uz Rīgu pelnīt sev maizi  ; Kā Frančeska ierodas no Dienvidslāvijas Liepājā  ; Lauvu jurģi  ; Ūdri  ; Tīģeri  ; Kamieļi  ; Meža cūkas  ; Vilki  ; Roņi  ; Lāči  ; Stārķi  ; Klinšu ērgļi  ; Dumpis  ; Aligatori  ; Aļņi  ; Ziloņi  ; Pasakas un stāsti  ; Par gudro vārnu un asinskāro sesku  ; Mūsu Mikus  ; Aiz loga  ; Kā  izgāja  kārumniecei  darba kolektīvā  ; Irbes  ; Krauklis  un vārna  ; Zvirbuļi  ; Dīķis  ; Pļavas  ; Dārzs  ; Sēta  ; Bērni un kaza  ; Kumeļš  ; Vistas  ; Lauki  ; Mežs  ; Vāverīte un citi stāsti  ; Mans Lauķītis  ; Pieklīdušais putniņš  ; Vāverīte  ; Zaķa garauša stāsts  ; Mūsu  ruksītis  ; Vārnas  ; Žagata  ; Bubulis  ; Mūsu sēta  ; Pince  ; Mežā noskatīta pasaka

indexarhīvs     yandex     mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti raksti. Sestais sējums

Kopotiraksti6EBirznieksUpitisfb2

Mazmeita Dace  ; Pienenes  ; Jūrmala  ; Dzeņi  ; Dzilnas  ; Svētdienu viesi  ; Dace zvēru dārzā  ; Vāvere  ; Gāju putni  ; Raitas pārbraukšana  ; Skolā iešana un lasīšana  ; Radio un telefons  ; Rudens  ; Zīlītes  ; Kur  tu  teci,  gailīti  manu?  ; Sesks  ; Ziema  ; Braucieni  pa  Rīgu  ; Grāmatā nepublicētie teksti  ; Kā mēs ar Daci būvējām putnu būrīšus  ; Mūsmāju iedzīvotāji  ; Prezidenta  gadu jubileja  ; Braukšana uz Rīgu pie zobārsta  ; Daces pirmās lielās bēdas  ; Grāmatas  ; Jurīša kaza  ; Mūsu lācēns  ; Mūsu cielaviņas  ; Vakarlēpis  ; Griezes  ; Skudra un muša  ; Čapus kā hidrologs  ; Kustīgais Jānītis  ; Jānīša brauciens uz Jūrmalu  ; Vienkārša smarža  ; Jānītis — slēpotājs  ; Vīrs un vārds  ; Jānītis sprostā  ; Malkas   vešana  ; Rotaļa un lietas koks  ; Jānītis — jumiķa palīgs  ; Jānītis — aktieris  ; Jānītis — automobilists  ; Spodrības nedēļa  ; Jānītis bailēs  ; Kā Jānītis  kukurūzu  stādīja  ; Jānīša volejbola komanda  ; Jānītis grib būt kolhoznieks  ; Jānītis vēlas zināt, vai darbs apmierina  ; Bumba uz jumta  ; Zīlītes ligzdiņa  ; Jānītis un naudas velniņš  ; Kukurūzai izauguši mati  ; Raža  ; Jānītis mācās rēķināt  ; Uz  skolu!  ; Jānītis slimības gultā  ; Grāmatā nepublicētie teksti  ; Kur rodas saites  ; Sikspārņi  ; Darbi ārpus krājumiem  ; Publicētie darbi  ; Uz jūrmalu  ; Ilzītes saimniecība  ; Jancis un Pauliņa  ; Pirmās ziemsvētku dāvanas  ; Vecā druķa audzēkņi  ; Dārziņi un zaķītis  ; Lielie puiši  ; Zaķis un lieldienu olas  ; Ziemsvētku vecītis  ; Svētdienas izbrauciens  ; Ganiņš  ; Viena nakts uz jūras kopā ar Liepājas zvejniekiem  ; Kā es braucu uz bērnu svētkiem  ; Vistu fabrika  ; Mana pirmā vasara uz laukiem  ; Lieldienu izbraukums  ; Jaunā dzīve  ; Gramofona taure  ; Septiņas  ; Palīdzīga roka  ; Tenis un Lība  ; Skudriņš  ; Operas laukuma tīģeris  ; Mūsu mēmie draugi  ; Kalēju Mikus  ; Ods un zirneklis  ; Vēži  ; Nīlzirgs  ; Leduslāči  ; Sikspārņi  ; Nodedzinātā skola  ; Divas bites  ; Divi brāļi  ; Kača un stārķis  ; Gudrās zīlītes  ; Pa Čorohas upi  ; Nepublicētie darbi I  ; Ceļā pamestais kamielis  ; Klibais zaķītis  ; Noknābtais stārķis  ; Cielaviņa  ; Zvirbuļi  ; Žurkas  ; Zemesvēzis  ; Vardes  ; Bites  ; Zīdtārpiņš  ; Pakuļu krusttēva cīņa ar mušām  ; Zirnekļi kā laika pareģi  ; Kukaiņēdēju augi  ; Nepublicētie darbi II  ; Pilsētniece uz laukiem  ; Jaunzemju un Dekšņu pārcelšana  ; Bulduru dārzkopības tehnikums  ; Vīnkopība atjaunotajā padomju Latvijas zemē

indexarhīvs     yandex    mega

Ernests Birznieks-Upītis. Kopoti Raksti. Septītais Sējums

Kopotiraksti7EBirznieksUpitisfb2

Autobiogrāfiski raksti vērojumi  ; Mans dzīves stāsts  ; Mani literāriskie prototipi  ; Pēc jubilejas  ; Kad es jauns biju  ; Kā es iegāju rakstnieku saimē  ; Iespaidi Maskavā  ; Manas tautskolotāja gaitas Dagestānā  ; Pēc atgriešanās Latvijā  ; Divas pretējādas pasaules  ; «pelēkā akmens stāstu» autora dzimtenē  ; Mana vecmāmiņa  ; Mana dzīve Kaukāzā  ; [atmiņu lapiņa]  ; Manas bibliotekāra gaitas Balahanos  ; Vecais Pakulis  ; [Rīgas jūrmala]  ; I čehu skolas «Matica»  ; II Somu augstāka tautas skola  ; Tautas  izglītības veicināšana  ; Vēstules  iz  Kaukāzijas  ; I Ļaužu skaitīšana Dagestānā  ; III Iz skolu dzīves  ; Par sieviešu stāvokli pie muhamedāņiem  ; Atmiņas par rakstniekiem un revolūcijas darbiniekiem  ; Jānis Jaunsudrabiņš  ; Jānis Jaunsudrabiņš Kaukāzā  ; Atmiņas par Sudrabu Edžu  ; Sudrabu Edžus Kaukāzā  ; Sudrabu Edžus sēru atvade  ; Atmiņas par Sudrabu Edžu  ; Sudrabu Edžu pieminot  ; Pie Eduarda Veidenbauma  kapa  ; Leons Paegle  ; Atmiņas par Leonu Paegli  ; Atmiņas par Raini  ; Kad Rainis atgriezās no trimdas  ; Iepazīšanās ar Raini Lugānā  ; Trīs braucieni  ; Satikšanas ar Raini viņa dzīves pēdējā posmā  ; Daži brīži kopīgā darbā ar Andreju Upīti  ; Biedru Paulu daugi izvadot  ; Jansons-Brauns un viņa «domas par jaunlaiku literatūru»  ; Īsas atmiņas par gada darbinieku dzīvi emigrācijā baku pilsētā  ; Revolūcijas moceklis Juris Zingbergs  ; Hanlara bēres  ; Aleksandrs Sakss  ; Dažādi raksti un recenzijas  ; Dzirciemiešu izloksne  ; Mamins Sibirjaks  ; Antons Pavlovičs Čehovs  ; Franču rakstnieks Pjers Loti  ; Vsevolods  Mihailovics Garšins  ; Ko lasīt mūsu mazajiem  ; Jesena «jaunības biblioteka»  ; [par A. Jesena «jaunības biblioteku»]  ; Mazais ganiņš  ; Bibliotekas Latvijā  ; A. Kronenbergs — «zelta laiki»  ; Gādāsim bērniem un jaunatnei grāmatu!  ; «mikrobu mednieki»  ; «cilvēki, kas deva pasaulei spārnus»  ; Vermlandes teiksmaino leģendu dzejniece Morbakā  ; Sallija Salminene, Olandes salu dziesminiece  ; «Klusā Dona» — romāns par kazakiem  ; Novikovs-Pribojs  ; Andrejs Upīts — «Tāli ceļi»  ; V. V. Bianki  ; Sudrabu  Edžus  «Velnu dzinējs»  ; Pēteris Kūla  ; Jesens un viņa «jaunības tekas»  ; Divi grāmatas par mežu zvēriem un putniem   ; Vitālija Bianki «meža avīze»  ; D. N. Mamins-Sibirjaks  ; Aleksandrs Popovs  ; Vēstules  ; Komentāri  ; Ernesta birznieka-Upīša dzīves  un daiļrades ceļš  ; Bibliografija  ; Attēli

indexarhīvs    yandex    mega