Regīna Ezera. Un ceļš vēl kūp

Stāsti: Ziepju gabaliņš ; Kad klīda migla ; Sāpes ; Dēls ; Cukurs jau nebija vainīgs ; Vientuļš koks ; Anekdote ; Sirds smeldz ; Pirmais solis ir pats grūtākais ; Maize ; Un ceļš vēl kūp

Ja grib apzīmēt ko nemierpilnu, aicinošu un bezgalīgu; tad saka — ceļš. Pa to brauc mašīnas,- aiziet cilvēki un atkal atgriežas. Un arī tādās reizēs, kad nav neviena, tas hesastingst rāmā snaudulībā — vasaru uz tā sagriežas putekļu vērpetes, ziemu vējš dzenā sniegu, bet pavasaros pēc silta lietus ceļš kūp… Par sava pirmā stāstu krājuma galvenās domas paudēju Regīna Ezera izvēlējusies šādu kūpošu ceļu, kas modina ilgas pēc tāluma, iezīmējot kādu pavērsienu savu varoņu dzīvē. Vistiešāk to izjūt titulstāstā Laima, noraudzīdamās, kā aizbrauc zvejnieks Jānis, kas nedaudz stundās it kā atklājis viņai jaunu, līdz šim nepazītu pasauli. Daudz ko apjaust un saprast palīdzējusi austošā mīlestība, kas apraujas ieskaņa, atstādama klusu smeldzi un reizē ilgas pēc lielā, patiesā. Regīna Ezera risina nozīmīgas tēmas, jautājumus par cilvēka dzīves jēgu, nereti atklājot savu varoņu psiholoģiju uz dzīvības un nāves sliekšņa. Visspilgtāk tas izdevies stāstā «Dēls», ko kritika novērtējusi par vienu no labākajiem mūsu 1959 gada īsajā prozā.

Index   mega   yandex

Regīna Ezera. Baraviku laika dullums. Stāsti

Baraviku laika dullums ; Kinozvaigzne Inita ; Tā dara visas ; Skaistākās kājas rajonā ; Vēstule no Nekurienes ; Tipisks sava dzimuma pārstāvis ; Dievišķīgā Justīne ; Kļūdīties ir cilvēcīgi ; Rudais terorists ; Viņa ; Jānītis

Stāstu krājumā ir savstarpēji saistītu īsprozas darbu cikls, ko apvieno ģeogrāfiskā vide un galvenais varonis — no armijas demobilizētais komjaunietis Sproģis, kura šofera darbs autobusu parkā, attiecības ar pasažieriem un meitenēm, kā arī viņa draugu un paziņu gaitas un likteņi veido grāmatas centrālo asi.

indexarhīvs / yandex / mega

 

Regīna Ezera. Pūķa ola

Puka ola(R.Ezera)

Pilnatnes stāsti:  Kaut kas līdzīgs mēnessgaismai ; Dvēseļu ceļošana ; Oda mēnesim un krītošām lapām ; Sātanisks stāsts ; Viņa dzīves skaistākā loma ; Pūķa ola

Sešās Regīnas Ezeras novelēs krājumā “Pūķa ola” apvienoti vienas pilnmēness nakts notikumi oktobra vētrā, kad cilvēku likteņi kļuvuši dramatiski atkarīgi no tāda nieka kā atcelts autobusa reiss. Satikša­nās un šķiršanās, nāve un jaunas dzīvības pieteikums, bezcerība un laime mazliet mistiskā un psiholoģiski smalkā vēstījumā.

indexarhīvs / yandex / mega

Regīna Ezera. Aka

aka

Ārsts Rūdolfs pavada vasaru laukos, kur satiek skolotāju Lauru – divu bērnu māti, kuras vīrs ir cietumā. Rūdolfs izglābj slimo Lauras meitu Zaigu, sadraudzējas ar dēlu Māri un iemīl Lauru, bet viņa cīnās ar pienākuma apziņu pret ģimeni. filma “Ezera sonāte” uzņemta pēc šī stāsta motīviem

indexarhīvs    yandex     mega

Regīna Ezera. Dzilnas sila balāde

dzilnassilabalade

“Dzilnas sila balādē” stāstīts par 2. pasaules kara notikumiem (apmēram 1943. gads Latvijā), kad laikmeta traģiskie konflikti ielaužas mežsarga Kārļa Mangūža mājā un liek izšķirties: Kurā pusē tu esi? Par ko cīnies? Kurp ved tava sirds, tava cilvēciskā būtība? Uz šiem jautājumiem ir jāatbild ikvienam no daiļdarba personāžiem, apliecinot savu nostāju ar konkrētiem darbiem un rīcību.

indexarhīvs    yandex    mega

Regīna Ezera. Pati ar savu vēju 1. grāmata Varmācība

patiarsavuvejuvarmac

«Man ir par maz tikai redzēt, kas notiek ap cilvēku, es gribu izdibināt noslēpumu, kura vārds ir cilvēks. Es baidijos no sava laikmeta lielākā posta — virspusības. Es vēlējos kļūt par savējo starp savējiem vidē, kur atsvešinātība skārusi cilvēku attiecības mazāk nekā citur, kur piederības sajūta ir stiprāka par pāristāvēšanas apziņu, kur cilvēks par visu vari nedzenas būt līdzīgs etalons, nekaunas būt tāds, kāds ir, un, nebaidoties nedz raupjuma, nedz sentimenta, atveras kā puķe.» «Pati ar savu vēju» ir raksinieces iecerētās tetraloģijas pirmā daļa. Tās nosaukums — «Varmācība»

indexarhīvs    yandex      mega

Regīna Ezera. Pati ar savu vēju. 2. grāmata. Nodevība

Patiarsavuveju2NodevibaREzerafb2

Tetraloģija 2. grām. Nodevība. — R., Liesma, 1984. Tetraloģijas «Pati ar savu vēju» otrā daļa «Nodevība» uzrakstīta vēstuļu un dienasgrāmatas formā, kas devusi autorei iespēju tuvplānā izgaismot rakstnieka darba ikdienu, daiļrades laboratoriju, attieksmes ar kritiku, lasītāju, darba kolēģiem Vēstulēs rakstniece analizē sirdij tuvas jaunas iesācējas prozaiķes Irēnas darbus, dod padomus viņas llterātes gaitās, dalās ar viņu (un reizē arī ar lasītāju) dzīves vērojumos, atziņās, pārdzīvojumos.

indexarhīvs    yandex    mega

Regīna Ezera. Princeses fenomens

princesesfenomens

Krājumā ievietotos darbus pati rakstniece žanriski raksturojusi kā «raibus stāstus»: Augusts, ābolu mēnesis . Pirmā uzstāšanās televīzijā . Mazi portreti . Seja . Māte . Puķe . Dvēsele . Sākās ar lapsas kāju . Upuris jeb Apses stāsts . Pudele jeb Bramberģa stāsts , Savedējs jeb Cīlīša stāsts . Diēta jeb Dembovica stāsts . Svece jeb Eizengrauda stāsts . Zooloģiskās noveles . Govs acs . Rodžers, pelēks kaķītis . Princeses fenomens

indexarhīvs    yandex   mega