Aleksandrs Grīns. Vadoņi un politiķi

Šajā grāmatā pazīstamais latviešu rakstnieks, varonības, vīrišķības un pagātnes tēlotājs A.Grīns apcer mūsu gadsimta 20. — 30. gadu ievērojamākos valstsvīrus, karavadoņus un politiķus. Šajās apcerēs autors nesniedz plašas biogrāfiskās ziņas, bet. galvenokārt, raksturo viņu politisko darbību savu tautu likteņos un tā laika pasaules vēsturiskajos notikumos. Lasītāju interesi var izraisīt ta laika politisko motīvu, politiķu rīcības līdzības ar sabiedriskās un politiskās dzīves norisēm mūsdienās.

Grāmatā saglabātas 1935. gada izdevuma valodas īpatnības. Lasītāja ērtību labad ar mūsdienu pareizrakstības normām daļēji saskaņota personvārdu, ģeogrāfisko nosaukumu, svešvārdu rakstība, kā arī atsevišķos gadījumos darbības un apstākļa vārdu, pieturas zīmju lietošana, kas neizsauc autora domas vai viņam raksturīgās izteiksmes manieres izmaiņas.

Index  Yandex  Mega

Aleksandrs Grīns. Pasaules vēsture. Senie laiki

grinsraksti-1

Daiļdarbi un raksti 20 sējumos Ilgoņa Bersona sakopojumā. Jānis Kalniņš. Vīrišķības dziesminieks  ; Ilgonis Bērsons. Karavīra liktenis ; Pasaules vēsture ; Priekšvārds ; Ievads ; Senie laiki ; I.  Aizvēsture ; Paleolītiskais laikmets ; Neolītiskais laikmets ; II.  Amerika ; Maiji ; Meksika ; Cibčas ; Peru ; III.  Austrumāzija ; Ķīna ; Japāna ; IV.   Indija ; Indiešu reliģijas ; Aizindija un Indonēzija ; V. Ēģipte ; VI. Mezopotāmija ; Šumerieši ; Vecbabilonija ; Asīrija ; Jaunbabilonija ; VII.   Sīrija ; VIII.   Foiniķija ; IX. Mazāzija ; X.   Irāna ; Elamas valsts ; Mēdieši ; Persijas lielvalsts ; XI.   Grieķija ; Senās Grieķijas ģeogrāfija ; Grieķu salas ; Grieķijas pirmlaiki ; Vecākās kolonijas ; Vecākā grieķu kultūra ; Seno grieķu reliģija ; Grieķu teikas ; Varoņu teikas ; Persejs ; Bellerofonts ; Herakls ; Tēsējs ; Kalidonas medības ; Argonautu brauciens ; Oidips un Tēbu kari ; Teikas par Trojas karu ; Odiseja ; Homēra laikmets ; Jūras virskundzības sākums ; Garīgās dzīves uzplaukums ; Brīvības kustība ; Sabiedriskā dzīve ; Dzeja, mūzika un traģēdijas sākums . . . ; Orfeja mācība un grieķu mistērijas  ; Pirmie zinātnieki ; Persiešu kari ; Demokrātijas laikmets ; Perikla laikmeta kultūra ; Zinātne un filozofija ; Peloponesas karš ; Demokrātijas atdzimšana ; Maķedonijas valsts ; Aleksandrs Lielais ; Jaunākie grieķu filozofi un mākslinieki  ; XII. Romas valsts ; Itālija un viņas sentautas ; Romas valsts pirmlaiki ; Teikas par Romas dibināšanu ; Ķēniņu laiki ; Etrusku teorija ; Augstmaņu republika ; Zemnieku atbrīvošana un viņas sekas . ; Patrīciju cīņa ar plebejiem ; Gailu uzbrukums ; Latijas un Kampānijas iekarošana  ; Cīņas ar samnītiem ; Pirra karagājieni Itālijā ; Cīņa par Vidusjūru ; Kartāga ; Pirmais pūniešu karš ; Romas ieguvumi austrumos un ziemeļos ; Hannibals ; Otrais pūniešu karš ; Cīņa ar Maķedoniju ; Karš ar Sīriju ; Maķedonijas un Grieķijas nomākšana  ; Trešais pūniešu karš ; Romas hellenizācija ; Brāļi Grakhi ; Marijs ; Karš ar sabiedrotiem ; Sulla ; Pompejs un Cēzars ; Otrais triumvirāts ; Principāts ; Nācijas deģenerēšanās un attiecības ar barbariem  ; Tiberijs ; Kaligula ; Klaudijs ; Nerons ; Flāviji ; Nerva un Trajans ; Hadrians ; Romas ķeizarvalsts kultūra ; Barbaru uzbrukums ; Juku laiks ; Absolūtā monarhija ; Ilgonis Bērsons. Piezīmes

indexarhīvs    yandex     mega

Aleksandrs Grīns. Daiļdarbi un raksti 2. Pasaules vēsture

grinsraksti-2

Barbari uz Romas drupām ; XIII.  Antīkās pasaules bojā iešana  ; Garīgais sabrukums ; Orienta mistēriju kulti ; Kristīgās ticības uzvaras cēloņi  ; Pagānisma piemaisas Jēzus reliģijā  ; Pirmie baznīcas tēvi ; Kristīgā draudze un Romas valsts ; Konstantīns ; Juliāns ; Kristīgie kā uzvarētāji ; XIV.    Romas valsts sabrukums ; XV.     Tautu staigāšana ; Indoeiropiešu pirmdzimtene un viņu staigāšanas sākums ; Illīrieši ; Trāķieši  ; Skiti un sarmati ; Ķeltu klejojumi un ķeltu kultūra  ; Ģermāņi ; «Lielā tautu staigāšana» ; XVI.     Pirmās barbaru valstis ; Rietumgotu valsts ; Vandaļu valsts ; Austrumgotu valsts ; Burgundu valsts ; Langobardu valsts ; Anglosakšu valsts ; Franku valsts ; Bizantija ; Bizantijas kultūra ; XVII.    Sasanīdu valsts ; XVIII. Islams un kalifāts ; Muhameds un viņa mācība ; Pirmie kalifi ; Omajadi ; Abāsīdi un kalifāta sabrukums  ;  Arābu kultūra  ; XIX. Mauri Spānijā  ; XX.    Slāvi ; Bulgāri ; Serbi, kroati un Alpu slāvi ; Morāvi un čehi ; Poļi  ; Krievi ; XXI.    Balti  ; Dzintarzeme  ; Baltu tautu staigāšana un Romas valsts  ; Vidvuta teika ; Balti un skandināvi ; Vulfstona ceļojums  ; Balti un poļi ; Baltu ticējumi un kultūra ; XXII.    Kārlis Lielais un viņa impērija  ;  Karolingu valsts sabrukums  ; XXIII. Ģermāņu kultūra ; Nibelungu eps ; XXIV. Normaņi ; Zviedru normaņi ; Dāņu normaņi ; Norvēģu normaņi ; XXV. Dānija ; XXVI. Zviedrija ; XXVII.    Norvēģija ; XXVIII.    Anglija ; XXIX.    Pirmie Kapetingi Francijā ; XXX.    Vācija X—XI g. s ; Kari ar ungāriem un slāvu nomākšanas sākums ; Svētā Romas valsts ; Indriķis IV un Gregors VII  ; XXXI.    Baznīcas valsts un pāvestu varas izveidošanās  ; XXXII.    Itālijas pirmo pilsētu republikas  ; Venēcija ; Piza un Ģenuja ; XXXIII.    Pireneju pussalas kristīgo valstis ; XXXIV.     Ungāri ; XXXV.     Rietumslāvu bojā iešana ; XXXVI.     Eiropas sabiedrība un garīgā kultūra viduslaiku sākumā

indexarhīvs    yandex     mega

Aleksandrs Grīns. Daiļdarbi un raksti 3. Vidus laiki

grinsraksti-3

I.Krusta kari ; Bizantija un Rietumeiropa krusta karu priekšvakara ; Pirmais krusta karš ; no0. g. Katastrofa ; Bizantija un Sīrijas normaņi ; Otrais krusta karš ; Jeruzalemes ķēniņvalsts ; Saladins un Sīrijas kristīgie ; Jeruzalemes krišana ; Trešais krusta karš ; Bizantija XII g. s ; Ceturtais krusta karš ; Latīņu impērija ; Bērni krusta karotāju gaitās ; Piektais krusta karš ; Ludviga IX karagājieni pret musulmaņiem ; Kristīgās Sīrijas krišana ; Krusta karu rezultāti ; II.  Vācu nostiprināšanās Baltijā ; Baltu zeme vācu iebrukuma laikā ; Zobenbrāļu ordenis ; Vācu ordeņa nostiprināšanās Prūsijā un Latvija ; Durbes kauja un viņas sekas ; Mindaugs ; Prūšu bojā iešana ; Kuršu nomākšana ; Zemgaļu nāves cīņa ; Lietava pēc Mindauga nāves ; Polija XII XIV g. s ; Tannenbergas kauja ; III.  Svētā Romas valsts krusta karu laikmetā ; Hohenštaufeni ; IV.Romas baznīcas triumfs  ; V.  Monarhijas nostiprināšanās Francijā ; Filips IV Skaistais un Bonifacijs VIII ; Pēdējie Kapetingi ; VI.”Bābeles gūsts” un baznīcas pagrimšana ; VII. Plantagencti un parlamenta izveidošanas Anglija ; VIII.100 gadu karš ; IX.Francijas atdzimšana ; X.  Anglija XV g. s ; XI.Habsburgi un Luksemburgi ; XII. Baznīcas šķelšanās un lielo koncilu laikmets ; XIII.  Šveiciešu brīvības kari  ; XIV.  Čehija ; Huss un husītu kari ; XV.Ungārija ; XVI. Polija un Lietava ; XVII.  Rumāņu valstis ; Valahija ; Moldāvija ; XVIII. Bulgārija ; XIX.  Serbija ; XX.Bizantijas bojā iešana ; XXI. Itālijas valstis ; Milāna ; Venēcija ; Ģenuja ; Florence ; Baznīcas valsts ; Neapole un Sicīlija ; Sīkās valstis ; XXII.Pireneju valstis ; Kastīlija ; Aragonija ; Portugāle  ; XXIII. Dānija ; XXIV. Norvēģija ; XXV.Zviedrija ; XXVI. Māras valsts ; XXVII.  Vācija viduslaiku beigās ; Hanza ; XXVIII. Viduslaiku sabiedrība un kultūra ; Bruņinieki ; Zemnieki  ; Pilsētas un cunftes ; Rūpniecība un tirdzniecība ; Privātdzīvc, izpriecas un modes ; Māņticība  ; Tiesas un sodi ; Regulāro armiju sākums ; Izglītība un zinātne ; Gotiskā māksla ; Viduslaiku literatūra ; XXIX. Mongoļi ; Mongoļu lielvalsts ; Timurs ; XXX. Ķīna ; XXXI. Musulmaņu virskundzības laikmets Indijā ; Mogulu impērija ; XXXII.  Maskavas valsts ; XXXIII. Turki ; Osmaņu impērija un viņas ziedu laiki ; XXXIV. Japāna  ; Feodālismā laikmets ; Tokugavu laikmets

indexarhīvs     yandex      mega

Aleksandrs Grīns. Daiļdarbi un raksti 12. Stāsti un romāns Nameja gredzens

grinsraksti-12

Viņa gaišības grāfa Bertrana krustneša gaitas . Svētā Meinarda brīnumdarbs jeb atpestītais velns . Nameja atgriešanās . Klaucānu brīvzemnieka testaments . Septiņi un viens . Musketiera Bērtuļa gals . Vecāru Indriķa dzīves stāsts . Kaspara Dangas noslēpums . Lidotājs Indriķis un viņa līgava . Nelaimes jātnieks . Svētās Agates brīnumdarbi . Succubus . Lorenco d’Alesia ieb pieviltā vīra atriebšanās . Doktors Gasparo Alberti. . Mīlas talismans. . Trīs un viena . Seržants Kroklī . Blokhauzis . Uzbrukums . Vaivariņš . Sauciens naktī . Augšāmcelšanās . Invalīda stāsts , Cilvēks, kas redzēja nāvi. . Jānītis debesīs . Notikums Lieldienu naktī . Svešinieks . Šāviens miglā. . Klusie ciemiņi. . Melnā Bībele . Nikolaja zaldāts. . Kā Biržu kalējs atdabūjis iecerēto līgavu . Vectēvs un velns . Nāves eņģeļa pārskatīšanās . Gredzens. RomānsNameja gredzens

indexarhīvs    yandex     mega

Aleksandrs Grīns. Dvēseļu putenis

dveseluputenis

Manu jaunu dienu draugiem
Kas mira Tīreļpurvā
Tuviem un tāliem
Kam acis sedz brāļu kapu smilts

Aleksandra Grīna (1895—1941) romāns pieder pie izcilākajiem 30. gadu latviešu literatūras darbiem. Ar episku vērienu tas zīmē latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanos un gaitas Pirmajā pasaules karā. cīņas par Latvijas valsts izveidošanu. Darbs Padomju Latvijā publicēts pirmo reizi.

indexarhīvs    yandex    mega

Aleksandrs Grīns. Kauju karalis Kārlis XII

kaujukaralis

Kādā nostāstā par Kārļa XII bērnību minēts, ka mazais princis atradis uz galda divus plānus. Viens no tiem attēlojis Rīgas pilsētu, otrs kādu turku ieņemtu Ungārijas cietoksni. Uz pēdējā malas bijis piezīmēts: “Dievs devis, Dievs ņēmis, Vina vārds lai ir slavēts!” Princis brīdi aplūkojis Rīgas plānu, tad uzrakstījis tā malā: “Dievs devis, un velns neatnems.” Diemžēl notika citādi.

indexarhīvs   yan dex     mega

Aleksandrs Grīns. Klusie ciemiņi

klusiecimini

Noveles un stāsti: 1. Klusie ciemiņi ; 2. Augšāmcelšanās ; 3. Cilvēks, kas redzēja nāvi ; 4. Notikums Lieldienu naktī  ; 5. Svešinieks  ;  6. šāviens miglā  ; 7. Kā Biržu kalējs dabūjis iecerēto līgavu  ; 8. Vectēvs un velns  ; 9. Nikolaja zaldāts  ; 10. Melnā bībele  ; 11. Lidotājs Indriķis un viņa līgava  ; 12. Seržants Kroklī   ; 13. Invalida stāsts

indexarhīvs    yandex    mega

Aleksandrs Grīns. Pelēkais jātnieks. Triloģijas «Saderinātie» 1. daļa

Saderinatie1PelekaisjatnieksAGrinsfb2

Aleksandra Grīna romānu triloģiju «Saderinātie» Ievada romāns «Pelēkais jātnieks» (1938; 1939), tam seko «Sarkanais jātnieks» (1938) un «Melnais jātnieks» (1940). Triloģijas darbība norisinās laikā, kad Pēteris I pāri Latvijai «cirta logu uz Eiropu». Pirmajā daļā iepazīstam galveno varoņu — Zviedrijas karaļa Kārļa XII, Saksijas kūrlirsta Augusta II, Krievijas cara Pētera 1 un latviešu zemnieka Kraukļu Jāņa bērnibu un jaunību. Te arī aizsākas Jāņa nepiepildīta mīlestība pret Alūksnes mācītāja Glika audžumeitu Martu — nākamo Krievijas carieni Katrīnu I.

indexarhīvs    yandex     mega