Aleksandrs Grīns. Nameja gredzens

namejagredzens

Romāns-pagātnes liecinieks. Aleksandra Grīna romānā «Nameja gredzens» attēlota Zemgales ķēniņa Nameja mantinieka ciņa par brīvu Zemgali. Romāns «Nameja gredzens» nav īsti vēsturisks, jo sižets ir izdomāts, nebalstās konkrētos Latvijas vēstures faktos, arī pats troņa pretendents, par kura likteni stāstīts, Ir autora fantāzijas radīts. Vēsturiskumu darbam piešķir laikmeta tēlojums ar Polijas un Zviedrijas intereSu sadursmi, kur sava loma ir Kurzemes un Zemgales hercogistei, kā arī latviešu zemnieku un muižnieku, arī hercoga ierēdņu attieksmju tēlojums un latviskā garīgā pasaule, ko neizdodas ne paverdzināt, ne iznīcināt muižniekiem un viņu pakalpiņiem.

indexarhīvs    yandex    yandex   mega

Aleksandrs Grīns. Stāsti

grinsvinagaisibasgrafabertrana

Stāsti: Viņa gaišības grāfa Bertrana krustneša gaitas . Svētā Meinarda brīnumdarbs jeb atpestītais velns . Nameja atgriešanās . Klaucānu brīvzemnieka testaments . Septiņi un viens . Musketiera Bērtuļa gals . Vecāru Indriķa dzīves stāsts . Kaspara Dangas noslēpums . Lidotājs Indriķis un viņa līgava . Nelaimes jātnieks . Svētās Agates brīnumdarbi . Succubus . Lorenco d’Alesia ieb pieviltā vīra atriebšanās . Doktors Gasparo Alberti. . Mīlas talismans. . Trīs un viena . Seržants Kroklī . Blokhauzis . Uzbrukums . Vaivariņš . Sauciens naktī . Augšāmcelšanās . Invalīda stāsts , Cilvēks, kas redzēja nāvi. . Jānītis debesīs . Notikums Lieldienu naktī . Svešinieks . Šāviens miglā. . Klusie ciemiņi. . Melnā Bībele . Nikolaja zaldāts. . Kā Biržu kalējs atdabūjis iecerēto līgavu . Vectēvs un velns . Nāves eņģeļa pārskatīšanās . Gredzens.

indexarhīvs    yandex    mega

sadalīts stāstos: indexarhīvs / yandex / mega 

Aleksandrs Grīns. Tobago

tobago-1

Vēsturisks romāns. Kāds draugs, kuru viņa klejojuma gaitas bija aizrāvušas viņpus okeāna pārveda pagājušā vasarā žūksnīti nodzeltējušu papīra lapu, ko tam piedāvājis vecs Filadelfijas bukinists. Tekstam, kas savā laikā bijis rakstīts uz šīm lappusēm, nebija ne sākuma, ne gala, un arī vidū daudzās vietas it nekas vairs nebija salasāms. Arī pārējās, vēl burtojamās vietās gadījās uz desmit angļu vārdiem divi tādi, kurus teicās pirmo reizi dzirdam Rīgas angļu institūta lektori.

1995 gada izdevums: indexarhīvs    yandex     mega

  1. g. i. indexarhīvs      yandex       mega

“Tobago” luga.  Romāna dramatizējums indexarhīvs      yandex      mega

Aleksandrs Grīns. Trīs Vanagi

trisvanagi

Holandiešu pārspēks saņem lielkunga Jēkaba varoņus gūstā, bet kuģa ārsts, cīņas brīdī paslēpies, vēlāk atbrīvo kapteini un pārējos latvju kuģiniekus. Nakts uzbrukumā tie iegūst sevim citu kuģi un ar to bēg atpakaļ uz Madagaskaru. Seko Vildava dramatiskā šķiršanās no «brūno ļaužu» ķēniņienes un Jaunā kuģa boja eja Austrumāfrikas krastā. Kurzemnieku pulciņa atliekas izlaužas cauri Āfrikas lauvu stepēm un balsīgajiem Kongo baseina mežiem līdz Atlantijas okeāna piekrastei, aizsniedz Gambiju, kura jau angļu rokās, jo pa to laiku zviedri izpostījuši lielkunga Jēkaba valsti. Vildavs, kuģa ārsts un Launags nokļūst dzimtenē un pie sava hercoga kā vienīgie no visa nebēdīgo jūru sirotāju pulka nu ziņo savam valdniekam par Madagaskaras brīnumiem, bet hercogs ir kļuvis nabags vīrs un lielie plāni par Dienvidzemes kolonizēšanu viņam jāatstāj. Diemžēl romāna otrā daļa netiek uzrakstīta

indexarhīvs     yandex     mega

Aleksandrs Grīns. Zemes atjaunotāji

zemesatjaunotaji

Šis vēsturiskais romāns pieder pie latviešu literatūras klasikas dārgumiem. Tā darbība aizsākas Sēlijā 16. gadsimtā un turpinās hercoga Jēkaba laikā. Romāna pamatdomu izsaka vārdi: «… mums, saimniekiem, par visu vairāk dzīvē derīgas un prieku sagādā tās četras lietas: laba veselība, paša zeme, krietna sieva un visos darbos čaklu bērnu un bērnu bērnu pulks.» Romāns divās daļās: 1.Meža bērni; 2.Atdzimusī cilts

indexarhīvs    yandex     mega