Andris Grūtups. Beilisāde

grutupsbeilisade

Par Mendeļa Beiļa apsūdzību rituālslepkavībā. Darbs turpina jau iesākto sēriju “Tiesāšanās kā māksla”. Šoreiz apcere veltīta vienai no 20. gs. Krievijas tiesu procesu vēstures visjūtīgākajām lietām. 1911. gada marta Kijevas nomale – Lukjanovkā – atrada divpadsmit gadu vecā Sofijas Garīgās skolas audzēkņa Andreja Juščinska līķi. Uz upura ķermeņa bija vairāk nekā četrdesmit septiņas durtas brūces. Zēns bija zaudējis gandrīz divas trešdaļas asiņu. Sākotnēji Juščinska nāvē tika vainoti radinieki. Taču upura bērēs parādījās skrejlapas, kas pusaudža slepkavībā apsūdzēja ebrejus. Līdztekus abām versijām aizdomas krita an uz grupu Kijevas zagļu. Grāmata cenšas sekot visām nozieguma versijām. Tā risina savdabīgu “krievu un ebreju dialogu”. Dialogu, kurā redzamu vietu ieņēma rasu naida un ebreju nīšanas motīvi.

indexarhīvs    yandex    mega

Andris Grūtups. Ešafots

grutupsesafots

Par vācu ģenerāļu tiesāšanu Rīgā. Andra Grūtupa Ešafots stāsta par būtisku prāvu XX gadsimta Latvijas tiesu vēsturē. 1946. gada sākumā šo lietu izskatīja Baltijas Kara apgabala tribunāls, un tā šķira veselu laikmetu: tautas, valstis un iekārtas. Autors rūpīgi izsekojis visam, kas pieejams – un ari pamatīgi noglabāts arhīvos. Atklājot lietas dalībnieku pārdzīvojumus, kaislības un bailes, Andris.Grūtups ieved lasītāju pagātnē, kur uz apsūdzēto sola – vācu bruņoto spēku augstākie virsnieki Fridrihs Jekelns, Zigfrīds Rufs, Dižons fon Montetons, Hanss Kipers, Fridrihs Verters, Broņislavs Pavels un Aleksandrs Bekings. Daudz nostāstu un leģendu apvij gan izmeklēšanu, gan tiesas procesu, un kāds baiss noslēpums gadu desmitiem klājis ari notikumus uz ešafota…

indexarhīvs   yandex    mega

Andris Grūtups. Kā atgūt nolaupīto

kaatgutnolaupito

Ar Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu viens no svarīgākajiem uzdevumiem īpašuma tiesību jomā ir bijušo īpašnieku tiesību atjaunošana attiecībā uz nekustamiem īpašumiem. Latvijas Republikas likumi šajā sfērā vērsti uz to, lai pēc piecdesmit okupācijas gadiem tiktu atjaunots vēsturiskais taisnīgums vienā no svarīgākajām pilsoņa un cilvēka tiesību jomām. Lai realizētu šo uzdevumu, jāievēro konsekvence atdodot kādreiz atņemto īpašumu, paredzot minimālu skaitu izņēmumu, kuri nepieciešami īpašuma reformas secīgai un sabiedriski saskanīgai īstenošanai, īpašuma atdošana jārealizē tā, lai īpašumam tiktu atgūts likumīgs saimnieks un līdz ar to radīts stabils pamats civilizētai tirgus ekonomikas attīstībai un dzīvokļu problēmas risināšanai. Pašreizējie namīpašumu mīdītāji Latvijas namīpašumu fondu noveduši līdz kritiskam līmenim un šo namu turpmākā atrašanās neīpašnieku rokās var sekmēt tikai Latvijas izsaimniekošanu un “melnā tirgus” radīšanu un tāpēc nav pieļaujama. Līdz ar to namīpašumu atdošana likumīgiem īpašniekiem ir viena no stabilākajām barjerām stihiskās privatizācijas ceļā, kura būtiski ietekmēs nācijas ekonomiskā potenciāla paaugstināšanu un nācijas attīstību.

indexarhīvs    yandex     mega

Andris Grūtups. Maniaks

grutupsmaniaks

Par Staņislava Rogaļova apsūdzību seksuālos noziegumos un slepkavībās. Grāmata veltīta Staņislava Rogaļova apsūdzībai seksuālos noziegumos un slepkavībās — vienai no skandalozākajām lietām visā Latvijas tiesu procesu vēsturē un ļoti būtiskai un nozīmīgai tiesas prāvai. Lietai, kas parāda tā laika represīvās sistēmas vājumu un spēku. Notikumi aptver laika posmu no 1979. līdz 1984. gadam. Slepkava un laupītājs Staņislavs Rogaļovs vienlaicīgi bija arī Iekšlietu ministrijas Kriminālmeklēšanas pārvaldes slepenais līdzstrādnieks, milicijas aģents un provokatore.Pusotra gada laikā viņš izdarīja desmit slepkavības un tikpat daudz nonāvēšanas mēģinājumu un izvarošanu. Rogaļova noziedzīgās darbības cieši savijās ar slepenā ziņotāja un aģenta lomu.

indexarhīvs    yandex     mega

Andris Grūtups. Tiesāšanās kā māksla. I grāmata

grutupstiesasanasa-1

Šarla Bodlera tiesašana  ; Pirmas krievu teroristes process  ; Literātu tiesa jeb rakstnieka Pāvila Roziša lieta ; Gleznotāja Ludolfa Liberta pārkāpums  ; Operdziedātāja Jana Korneta prāva  ; Modra Lujāna lieta  ; Andrieva Niedras prāva  ; 1.daļa. Tiesas priekšvakarā ; Atgriešanas  ; Sabiedriska sirdsapziņas tiesa  ; Cīņā par Niedras atbrīvošanu  ; Niedras nolaupīšana  ; daļa. Iztiesāšana ; Pirmā diena  ; Otra diena  ; Treša diena  ; Ceturta diena ‘ ; Piektā diena ; Sestā diena  ; daļa. Mājupceļš  ; Niedras otrā prāva  ; Atbrīvošana un otrreizēja apcietinašana  ; Apsūdzības izskaušana apelācijas un kasācijas instances ; Apžēlošana ; Nobeigums.  Pats galvenais – Grūtups konkrētus vēsturiskus tiesu procesus ataino uzskatāmi detalizēti, apzināti liekot konfrontēties dažādiem viedokļiem un situācijām, vedinot lasītājus kļūt par gandrīz vai tiešiem procesu vērotājiem, tādejādi rosinot arī viņu personiskās attieksmes tapšanu pret tiem vai citiem pagātnes notikumiem.

indexarhīvs     yandex    mega