Vladimirs Kaijaks, Meitene no nekurienes

Kādas mazpilsētas stacijā jaunais pārmijnieks Linards gādā, lai vilcieni uz fronti un no tās droši paietu viens otram garām.Tie ved karavīrus, munīciju, retāk cilvēkus no nekurienes uz kaut kurieni. Kādā reizē steidzīgais frontes vilciens aizķer cilvēku pilnā sastāva pēdējos vagonus, un Linards sadauzītajā vagonā starp mirušām sievietēm atrod meiteni, kura elpo.

Ko iesākt, ko darīt? Atstāt – nozīmē atdot nāvei. Ziņot vācu okupācijas iestādēm – gandrīz to pašu. Vest uz mājām – vecāki nepieņems, baidīsies riskēt. Linards izdara tā, ka meitene paliek dzīva, bet viņš to pazaudē. Gadi iet, meitene pieaug, bet Linardam sirdī ne dienu vairs nav miera. lauku avīze 2009

indexarhīvs / yandex / mega

 

Vladimirs Kaijaks. Direktora klints. Brigitas brīnums

DirektoraklintsBrigitasbrinumsVKaijaksfb2

Direktora klints – kriminālromāns. Pastrādātā nozieguma cēlonis īsromānā Direktora klints ir pēkšņa atklājuma rezultātā radies riebums pret cilvēku kas pirmajos pēckaŗa gados cerēdams uz karjēru, apsūdz kaitniecībā cienījamu rūpnīcas vadītāju, acīmredzot – apolītisku personu.

Brigitas brīnums – stāsts. Vēl “privātāks” ir grāmatas otrs kriminālromāns Brigitas brīnums, kuŗā risināts “klasiskais” trijstūŗa mīlestības stāsts ar kriminālu izskaņu. Kaijakam ir veiksme tieši un nesaudzīgi urbties individuālo cilvēku psīchē, tās izgaismojumi turas paticamības robežās. “Taču ne vairs tad, kad nonākts pie paša nozieguma: Brigitas brīnuma “negātīvā tēla” iztirzājumā ir vairāk didaktiskas morālizēšanas nekā cilvēkpazinējas izpratējas psīcholoģijas. Šķiet, arī Kaijaks savā kriminālromānā joprojām apzinas nosācījumu, ka literātūrai “jākalpo” un “jāaudzina” – ar iespējami caurspīdīgas didaktikas palīdzību.

indexarhīvs    yandex    mega

Vladimirs Kaijaks. Rēgi

RegiVKaijaksfb2

V. Kaijaka romāns “Rēgi”. Sižetiskais spraigums, mērķtiecība un kompaktums, kas ne uz mirkli neļauj atslābt lasītāja uzmanībai, romānā spoži apvienojas ar tīri vai nevaldāmu fantāzijas lidojumu, kur savu vietu rod gan caurviju tēls — klaidonis suns Autbreds — visas pilsētas bieds, gan agresīvas žurku civilizācijas draudi, kapsētas miroņu gājiens, gan arī pavisam šodienīgas politiskas aktualitātes un samezgloti cilvēku likteņi.

indexarhīvs   yandex   mega

Vladimirs Kaijaks. Signe

SigneVKaijaksfb2

Latviešu padomju rakstnieks savā jaunākajā romānā attēlojis jauna cilvēka pirmās darba gaitas pēc demobilizēšanās no armijas. Izvēlējies mehanizatora profesiju, viņš dodas uz laukiem, kur aktīvi iesaistās kolhoza dzīvē, cīnās par darba disciplīnu, panāk, ka tiek salabots sliktais ceļš. Viņā iemīlas Signe — strādīga, čakla lauku meitene, tomēr dažādu iemeslu dēl abu attiecībās rodas sarežģījumi.

indexarhīvs    yandex   mega