Vladimirs Kaijaks. Likteņa līdumnieki-1 Enijas bize. Zem Marsa debesīm.

Liktenalidumnieki1VKaijaksfb2

Diezin vai Latvijā vairs ir kāds cilvēks, kurš pats būtu līdumu līdis. Daudzi pat nezina, kas ir līdums. Izcirtumu gan būs redzējis katrs ogotājs, sēņotājs vai tāpat mežā staigātājs. Egļu celmi kā repuļainiem pirkstiem zemē ieķērusies. Gājējam sejā sitas sīks krūmājs, kājas pinas zaru un izsvaidītu stumbeņu laužņā. Līdumu līst nozīmē izcirtumu pārvērst tīrumā. Tas ir ellīgs darbs. Tāpēc jau gandrīz simt gadus to neviens vairs neuzņemas. Lai gan mūsdienās ir jaudīgi traktori, krūmu griezēji un celmu rāvēji, kuri sakārni varot izvilkt kā burkānu. Par labāku tiek atzīts, ka meža vietā atkal aug mežs. Pat tur, kur agrāk bija aramzeme. Romānā “Enijas bize” aprakstītās Nārbuļu dzimtas aizsācējs Jēkabs arī paplašināja savus laukus, līdumu līžot. Sausajos pakalnos vien pie turības nebūtu ticis. Līdums ir viņa liktenis, un dzimtas liktenis ir kā līdums. Nekas nenāk viegli. Mīlestība, saticība, naids, lāsts, nelaba nāve un cerīga dzimšana viss samezglojies kā sapinušās saknes, un mūža ir par maz, lai atšķetinātu. Cilvēka paštaisnībā attiecības tiek pārcirstas un rautas, domājot, ka pašam nesāpēs. Bet, celmu uz vienu pusi veļot, palaikam tas negaidīti sveras atpakaļ un piespiež pie zemes tā, ka dažs vairs neceļas…zvabc

indexarhīvs  /  yandex  / mega

Vladimirs Kaijaks. Likteņa līdumnieki 2 Nārbuļu dēli. Mantinieki.

Liktenalidumnieki2VKaijaksfb2

Abu šajā grāmatā nodrukāto romānu varoņi ir gan līdumu, gan likteņa mantinieki. Tāpat kā mēs visi. Nevien laucinieki, kuri mantojuši savu tēvutēvu zemi. Arī pilsētnieki, pat rīdzinieki, jo lai cik grūti iedomāties kādreiz Brīvības un Lāčplēša ielas stūrī šalca mežs. Nemaz ne aizvēsturiskos laikos. Tikai pirms dažiem simtiem gadu. Un nav svarīgi, kam tas piederēja un vai īpašnieks vispār bija, mēs visi esam šīs zem asfalta vai bruģa paslēptās zemes mantinieki. Esam saistīti ar to pienākumos, rīcībā, laika un laikmetu griežos. Jo dzimtenes, Latvijas vārda vietā bieži lietojam “mūsu zeme”. Tās liktenis ir mūsu liktenis tāpat kā bērnu un bērnu bērnu likteni savā ziņā nosaka senči, mantojumā bez redzamā un taustāmā piešķirot gan savus vaibstus, gan rakstura īpašības. Arī mīlestību, kuras neaprēķināmo dabu neviens vēl nav izpratis, tāpat naidu, kas nepazīts un neapzināts kā tvans saindē attiecības nākamām paaudzēm.zvabc

indexarhīvs   /  yandex  /   mega

Vladimirs Kaijaks. Melnais kamols-amols-mols

melnaiskamolsamolsmols

Dēku romāns rūķu stilā. Stāsts par to, kā septiņi rūķi dodas meklēt tālo ziemeļu dzimteni, kuru sensenos laikos reiz zaudējuši. Ilgs, grūts, briesmu un piedzīvojumu pilns ir ceļojums, vēl jo lielākas ir rūķu ilgas pēc zudušajām mājām. Notikumi mijas un tinas gluži kā dzija kamolā: viņi sadraudzējas ar elfiem, cīkstas ar mošķiem, salīgst mieru ar kalnu troļļiem, savā pulkā pieņem raganu, veic daudz krietnu darbu, apmaldās un tad… Vai drosmīgie rūķi beidzot sasniedz mērķi? Jā gan! Un tā ir pati lielākā balva.zvabc

indexarhīvs   /  yandex   /  mega

Vladimirs Kaijaks. Rēgi

RegiVKaijaksfb2

V. Kaijaka romāns “Rēgi”. Sižetiskais spraigums, mērķtiecība un kompaktums, kas ne uz mirkli neļauj atslābt lasītāja uzmanībai, romānā spoži apvienojas ar tīri vai nevaldāmu fantāzijas lidojumu, kur savu vietu rod gan caurviju tēls — klaidonis suns Autbreds — visas pilsētas bieds, gan agresīvas žurku civilizācijas draudi, kapsētas miroņu gājiens, gan arī pavisam šodienīgas politiskas aktualitātes un samezgloti cilvēku likteņi.

indexarhīvs   yandex   mega

Vladimirs Kaijaks. Signe

SigneVKaijaksfb2

Latviešu padomju rakstnieks savā jaunākajā romānā attēlojis jauna cilvēka pirmās darba gaitas pēc demobilizēšanās no armijas. Izvēlējies mehanizatora profesiju, viņš dodas uz laukiem, kur aktīvi iesaistās kolhoza dzīvē, cīnās par darba disciplīnu, panāk, ka tiek salabots sliktais ceļš. Viņā iemīlas Signe — strādīga, čakla lauku meitene, tomēr dažādu iemeslu dēl abu attiecībās rodas sarežģījumi.

indexarhīvs    yandex   mega

Vladimirs Kaijaks. Vecis

VecisVKaijaksfb2

Stāsti: Atpalikusī kāja ; Mašīna ; Kaste  ; Laiva ; Līķu muša ; Liktenīgā sieviete ; Cilda Krājumā ietverti jauni, iepriekšējos krājumos nepublicēti stāsti — gan reālistiski, gan fantastiski. Visus darbus apvieno atbildības motīvs — vēstures, sabiedrības un katram savam sirdsapziņas priekšā.

indexarhīvs    yandex    mega

Vladimirs Kaijaks. Visu rožu roze

visurozuroze

Stāsti: Šnorhs ; Visu rožu roze ; Uzbrukums ; Zirneklis ; Pilsēta, kuras nav ; Vecis -Stāstos, kas ievietoti krājumā, rakstīts par cilvēku sevī un cilvēku pasaulē, par atbildību, Šodienas problēmas risinot, un par atbildību nākotnos priekšā. Tajos augsta nosacītības pakāpe, kas palīdz runāt vispārinātāk un reljefāk.

indexarhīvs    yandex    mega