Skaidrīte Kaldupe. Dižā kalve

Pasakas: Rūgtais avots ; Māla krūžu meistars ; Rasas bērns ; Pavasara zvaigžņu kalns ; Sniegoga ; Akas racēji ; Baltā irbīte ; Milža kalns ; Kalpa vīra koks ; Pelavdancis ; Zilais kaijaks ; Melns zirgs dzer Ventā ; Dūkņu ezers ; Meža ķēniņš ; Lāčupes ; Jāņtārpiņš un stirna ; Ugunssāpe

Index   mega   yandex

Skaidrīte Kaldupe. Pūķa galva

Pasakas: I Ieskaņa: Dzintara pilsēta ; Sudraba airi ; Gulbjadūna ; Dzenis; Vējlukturu Iela ; Salnais zirgs ; Kaņepītis ; Ūpja dziesma; Vientuļnieks un lielus lāse ; II Ieskaņa:  Dzērvju akas balāde ; Abrkasītis ; Miglas svilpes ; Līdumnieku valoda ; Mežsarga māja ; Dimantmēlīte ; Mežābolu vīna krūze ; Ērgļu klintis

Index   mega   yandex

Skaidrīte Kaldupe. Cīruļmaize

cirulmaizes-kaldupe

Latviešu rakstnieces Skaidrītes Kaldupes literāro pa­saku sižetus veido putnu dzīve — gan autores tieši novērotā, gan folklorā daudzinātās putnu ārējās īpatnības un viņu dziesmu sav­dabība. Pasaku psiholoģiskajā veidojumā ienāk cilvēku dzīve, kurā izceltas morāli ētiskās vērtības, garīgā spēka nozīme smagu dienu pārvarēšanā. Vairākas pasakas veltītas mūsdienu dabas aizsardzī­bas problēmām. Pasaku nolūks — tuvināt cilvēku dabai un savai dzimtajai zemei, palīdzēt iemīlēt, saudzēt un sargāt dabu. Pasaku motīvi lielā mērā sasaucas ar Annas Sakses pasakām par ziediem. 1989. g

Pasakas: Par Melno putnu, par Zeltaino ;  Teiksma par silarozēm un kādu putnu ; Mūžīgā vēstule ; Pasaka par jūras Ķīri, par nepazīstamo jūrmalnieku un par Maestro ; Karalis un viņa putns ; Jūras putni ; Neuzrakstītā grāmata ; Vēstules saulei ; Kad koki un putni runāja ; Viņpus sudraba sētas ; Par klusējošo rozi ; Zelta gredzens ; Pasaka par Ķīvīti, Pūķi un par aizmirsto ceļu ; Maizes putns un Svilpaunieks ; Sudraba taure un Gārnis ; Zelta rieksta meklētājs ; Mežu sējējs ; Pieci, pieci kamoli, pieci… ; Vālodzes sauciens ; Zirgu gans un Sloka ; Ciglis un Sniedze ; Vecrīgas teiksma ; Pūces balss ; Cīruļmaize

indexarhīvs / yandex / mega