Skaidrīte Kaldupe. Dižā kalve

Pasakas: Rūgtais avots ; Māla krūžu meistars ; Rasas bērns ; Pavasara zvaigžņu kalns ; Sniegoga ; Akas racēji ; Baltā irbīte ; Milža kalns ; Kalpa vīra koks ; Pelavdancis ; Zilais kaijaks ; Melns zirgs dzer Ventā ; Dūkņu ezers ; Meža ķēniņš ; Lāčupes ; Jāņtārpiņš un stirna ; Ugunssāpe

Index   mega   yandex

Skaidrīte Kaldupe. Pūķa galva

Pasakas: I Ieskaņa: Dzintara pilsēta ; Sudraba airi ; Gulbjadūna ; Dzenis; Vējlukturu Iela ; Salnais zirgs ; Kaņepītis ; Ūpja dziesma; Vientuļnieks un lielus lāse ; II Ieskaņa:  Dzērvju akas balāde ; Abrkasītis ; Miglas svilpes ; Līdumnieku valoda ; Mežsarga māja ; Dimantmēlīte ; Mežābolu vīna krūze ; Ērgļu klintis

Index   mega   yandex

Skaidrīte Kaldupe. Lievenis

Romāns ir «… par to mantojumu, kas bez testamentiem, bez zīmogiem, bez lieciniekiem pāriet no vienas paaudzes citā. Viens otrs pamana, bet ļaunākais, ka daži pat nenojauš tā esamību.»  Tātad — īpašumu atgūšanas laiks. Lielās krustceles arī latviešu zemniecības, lauku dzīvē.

Index  yandex  mega

Skaidrīte Kaldupe. Miglas zirgi

Romāns. Atjaunotajā Latvijā no svešuma atgriežas mājās Otrajā pasaules karā ierautais Kārlis Bitenieks Neviens viņu vairs negaida Romānā vairākkārt parādās miglas zirgi, kas simboliski izteic karā ierautās paaudzes sapņus Tie tiecas atgriezties pat sapostītajās, vientulīgajās un atstātajās mājās.

        Index  yandex  mega

Skaidrīte Kaldupe. Cīruļmaize

cirulmaizes-kaldupe

Latviešu rakstnieces Skaidrītes Kaldupes literāro pa­saku sižetus veido putnu dzīve — gan autores tieši novērotā, gan folklorā daudzinātās putnu ārējās īpatnības un viņu dziesmu sav­dabība. Pasaku psiholoģiskajā veidojumā ienāk cilvēku dzīve, kurā izceltas morāli ētiskās vērtības, garīgā spēka nozīme smagu dienu pārvarēšanā. Vairākas pasakas veltītas mūsdienu dabas aizsardzī­bas problēmām. Pasaku nolūks — tuvināt cilvēku dabai un savai dzimtajai zemei, palīdzēt iemīlēt, saudzēt un sargāt dabu. Pasaku motīvi lielā mērā sasaucas ar Annas Sakses pasakām par ziediem. 1989. g

Pasakas: Par Melno putnu, par Zeltaino ;  Teiksma par silarozēm un kādu putnu ; Mūžīgā vēstule ; Pasaka par jūras Ķīri, par nepazīstamo jūrmalnieku un par Maestro ; Karalis un viņa putns ; Jūras putni ; Neuzrakstītā grāmata ; Vēstules saulei ; Kad koki un putni runāja ; Viņpus sudraba sētas ; Par klusējošo rozi ; Zelta gredzens ; Pasaka par Ķīvīti, Pūķi un par aizmirsto ceļu ; Maizes putns un Svilpaunieks ; Sudraba taure un Gārnis ; Zelta rieksta meklētājs ; Mežu sējējs ; Pieci, pieci kamoli, pieci… ; Vālodzes sauciens ; Zirgu gans un Sloka ; Ciglis un Sniedze ; Vecrīgas teiksma ; Pūces balss ; Cīruļmaize

indexarhīvs / yandex / mega