Anna Zariņa. Apģērbs Latvijā 7.—17. gs.

apgerbslatvija

Grāmatā analizēts Latvijas teritorijā arheoloģiskajos izrakumos atrastais 7.—17. gs. apģērba materiāls, kas bagātīgāk pārstāvēts laikposmā no 7. līdz 13. gs. Izsekojot latviešu tautastērpa vēsturi 1000 gados, sniegts priekšstats par tālaika apģērba izejmateriālu, darināšanas un rotāšanas paņēmieniem, atsevišķu apģērba daļu izveidojumu un rotām, kā arī dotas apģērba rekonstrukcijas. Arheologiem, vēsturniekiem, skolotājiem, daiļamata meistariem, visiem, kas interesējas par latviešu tautas kultūras vēsturi.

Pdf: indexarhīvs     yandex     mega

Fb2: indexarhīvs      yandex   mega

Māra Šterna. Senā gadskārta.

senagadskarta

Kā mūsu senči skaitīja gadus;
kāds bija Mēness, kāds-Saules kalendārs;
kādas tradīcijas un ticējumi tika ievēroti Mēness-Saules kalendāra svētkos un laikgados;
kādas bija seno latviešu dievības un gari;
kā viņi tika galā ar skauģiem, burvjiem un raganām
kā gadskārtu reizēs pušķoja māju;
ko lika svētku galdā un kā priecājās—
par to visu uzzināsiet šajā grāmatā.
Autore izsaka pateicību seno kalendāru pētniekam Viktoram Ģrāvītim par atsaucību .Zinātne, 1998.
Fb2: indexarhīvs    yandex    mega

Pdf: indexarhīvs    yandex    mega

Janīna Kursīte. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene

neakademiskavardene

Diskursu, simulakru, pastiša postmodernisma trafaretajā laikmetā profesore Janīna Kursīte no visdažādākajiem avotiem (vecām vārdnīcām, literatūras, ekspedīcijām) atradusi un cēlusi augšā aizmirstus latviešu valodas vārdus, apvienojot tos nedaudz izaicinošā nosaukumā “Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb Novadu vārdene”. Blakus aizmirstajiem vārdiem vai zināmu vārdu aizmirstām nozīmēm tiek piedāvāti arī jaunvārdi, apliecinot latviešu valodas attīstības spēju. Janīna Kursīte pieder pie tiem retajiem cilvēkiem, kas prot atdzīvināt pasauli ap sevi lai, tā būtu mītu bīstamā aiza vai dzejas paradoksi, vai folkloras pārvērtības, vai viena vārda detektīvie piedzīvojumi, vai vienkāršu cilvēku sadarbības un saskarsmes prieks, jaunā vārdnīcā arī ir atdzīvināšana. Lai atbrīvotos no inerces un sastinguma, lai notvertu un runas skaņu haosā uzminētu īsto  dzīvotāju vārdu, tāpat kā mūzikā vajadzīga absolūtā dzirde. Un vēl vienu pārsteigumu sagādā mums Janīna Kursīte viņa dvēselē pamodina sargātājas instinktu. Tas ir tā, kā viņa, kaut kur ceļa malā pēkšņi ieraudzījusi it kā necilo nezāles ziedu, apstājas un noglauda tam galviņu. Un.šajā kustībā ir tā latviskā mentalitāte, ko mēs ar uguni meklējam. Madris, 2007

Fb2: indexarhīvs    yandex    mega

Pdf: indexarhīvs     yandex     mega

Janīna Kursīte. Tautlietu vārdene

tautlietuvardene

Literāts Hermanis Kreicers savos atmiņu stāstos “Ceļi un gājēji” (1960) atceras, ka Rūdolfs Blaumanis 1905.gadā mēģinājis mīkstināt dzejnieka Kārļa Skalbes revolucionāro straujumu: ““Redzi, Kārli; varavīksnai ir 7 krāsas”” viņš rāda uz varavīksnu ūdens karafē, Kāpēc tu gribi būt tikai sarkans? Arī latviešu tautas lietām (tautlietām) nav tikai viena vai divas krāsas, tāpat kā nav vajadzīgo un nevajadzīgo lietu. Šai vārdenē skaidroti mitoloģijas, folkloras, arī vēstures, etnogrāfijas un ar citām zinību jomām saistīti jēdzieni. Te ir gan joprojām ikdienā izmantojamas zināšanas (piem. puzuru rotājumi ziemassvētkos, gan vairs nelietojami radniecības (piem.ķeļuvainis, dieveris, osa, uzkuris), uz ļaužu kārtām un sabiedrisko stāvokli attiecināmi nosaukumi babulnieks, dienderis, gaitnieks, meiris, labietis utt.), gan piemirstas un sulīgas tautas parunas un izteikumi (piem mežā ķerts; sist vēju ar dūri ; sirds vībotnēs; uz austiņām), gan dažādu lincamu (svinamu) dienu un svētku apraksti (apvākas; bluķa vakars; kaņepene; klibā diena; rudenāji; spāru svētki; suveksis; umurkumurs; upes kāzas u.c.). Lasītājs var gūt ieskatu par tautas dziedniecību, amatniecību, skaitļu simboliku, nopietnām rotaļām (rituāliem) un delverīgām rotaļām. Skaidroti gan latviski vārdi, gan aizguvumi, kas iespraukušies un dzīvojuši līdzās pašu mantojumam (kā aube, bānītis, bize, čarka, granapipka, jupis, krogs, ķērne, meija, šķilters u.c.).

Varat atrast tautas zināšanas, kā kļūt laimīgam, kā laimi saturēt, izdzīt lietuvēnu, kā neuzkļūt uz ļaunām pēdām, arī kas ir spārnu ciršana, svēpināšana, trakā drāna, ko latviešiem nozīmē skaitlis trejdeviņi. Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009

FB2:  indexarhīvs     yandex    mega

Pdf:   indexarhīvs    yandex     mega

Anta Rudzīte. Latviešu tautas dzīvesziņa-1

Latviesutautasdziveszina1ARudzitefb2 (1)

Materiālu  krājums  «Latviešu  tautas  dzīvesziņa»,  kas  iznāk piecos sējumos,  ieved mūs latviešu domu un atziņu  pasaulē, stāsta par tautas ilgām un sapņiem, īpaši akcentējot tās brīvības ilgas. Krājumā ietverts materiāls,  ko varam un drīkstam uzskatīt par savas  nācijas  garīgo  mantojumu.  Te  ir  folklora:  tautasdziesmas, sakāmvārdi  un  parunas,  senie  ticējumi,  teikas  un  teiksmas.  Te  ir ari  dzeja  un  izvilkumi  no  prozas  darbiem,  kuros  krājuma  veidotāji  saskatījuši  tautas  gara  spilgtākās  izpausmes.  Tematus  ievada viens  vai  vairāki  publicistiski  raksti,  kuros  tie  izgaismoti  mūsdienu  skatījumā. Pirmajā  sējumā  pieskaramies  latviešu  gara  darbinieku  atziņām  par  cilvēka  sūtību,  par  latvisko  vērtību  orientāciju,  par tautas vēsturisko sāpi, par karsto Tēvzemes mīlestību un neremdināmām  alkām  pēc  brīvības. Bez  brīvības  latvietim  nav  laimes  starojuma.  Laikā,  kad  visa tauta  ir  nelaimīga  un  nebrīva, pašapmierinātība  var  liecināt  tikai par  neattīstītu  dvēseli.  Lasītājs,  kurš  apzinās  savas  saknes  un turpinājumu  savā  tautā,  veltīs  uzmanību  ari  važu  rāvēja  simbolam.

indexarhīvs   yandex    mega   +  pdf

Oļģerts Auns. Latviešu tautas dzīvesziņa 3.Godi

Latviesutautasdziveszina3ARudzitefb2

Šī ir trešā grāmata cikla «Latviešu tautas dzivesziņa». Grāmata «Godi» iekļauti raksti par mūsu senču ģimenes godu rituāliem, sakot ar krustabām un beidzot ar bedībam. Aprakstus papildina tautasdziesmas. Tām pievienots bagātīgs nošu materiāls. Savukārt ilustrācijās skatamie mūzikas instrumenti, tautas tērpi, telpu pušķojumi varbūt rosinās izgatavot šīs lietas ari savas ģimenes vajadzībām.

indexarhīvs     yandex    mega     +pdf

Anta Rudzīte. Latviešu tautas dzīvesziņa-4. Tikumi. Vērtības

Latviesutautasdziveszina4ARudzitefb2

Gudrs cilvēks vienmēr otrā cilvēkā rauga saskatīt to, kā viņam pašam visvairāk trūkst. Un katrs īsts cilvēks vienmer bus kaut kāda kārtā paraks par mums: un, lai šo citu pārākumu atzītu, tad mums sirdī jābut brīviem un sevī skaidrība par to, ar ko arī mēs esam pārāki par citiem. Pazemības trūkums mūsu garu pazudina, jo gars tikai tur var dzīvot, kur ir kaut kas augstāks par mums; cilvēka lēnprātība un bijība dižā un lielā priekšā vienmēr to apgaismo un ta acīm allaž atklāj jaunus pasaules noslēpumus. Tādē| gluži dibināti varētu teikt, ka lielākā gudrība vienmēr izpaužas pazemībā, un šo gudrību nespēs aptumšot lielākās pasaules zinātnes.

indexarhīvs    yandex    mega  +pdf

Oļģerts Auns. Latviešu tautas dzīvesziņa 5. Gadskārta

Latviesutautasdziveszina5OTalivaldispdf

Laika tecējums cilvēka apziņā atspoguļojas caur divējādiem ritmiem: apļveida jeb ciklisko laiku (diennakts un gadalaiku mija dabā; tas ir atkārtošanās ritms bez attīstības) un taisnvirziena laiku (cilvēka dzīve, kurā katram notikumam vienreizējā, neatgriezeniskā raksturs; tas ir pārveidošanās, attīstības ritms). Katram periodam cilvēces kultūras vēsturē raksturīga savdabīga laika izjūta. Mūsdienu cilvēcisko vērtību centrā izvirzījusies cilvēka dzīve, — tātad orientācija uz taisnvirziena laika tecējumu. Viduslaikos, piemēram, laika izjūtu ietekmēja kristīgās reliģijas mācība par laika virzību no pasaules radīšanas līdz tās galam; cilvēka dzīve šajā uzskatu, sistēmā bija tikai gatavošanās mūžīgai, bezlaika pastāvēšanai.

indexarhīvs    yandex    mega      +pdf

Marģers Grīns. Latviešu senā Dievestība un tās atjaunojums Dievturība

Latviešu senā dievestība, kuras pārlaicīgās vērtības ir devušas garīgu stiprinājumu tās kopējiem kopš mūsu pirmtautas laikiem, tagad dažādu pasaules reliģiju ielenkta, vēl aizvien pastāv latvisku latviešu pulkā. Bet latviešu senās dievestības garīgo vērtību saites, kas saistīja kopā neskaitamas mūsu senču paaudzes, moderno dzīves apstākļu iespaidā ir padotas nepārtrauktai sairšanai. Šī sairšanas gaita ir jāaptur, jo tā apdraud latviskas latviešu tautas pastāvēšanu. To varam izdarīt un tautas nākotni nodrošināt tikai tad, ja ar savas tautas mīlestību sirdī, pastāvīgi un neatlaidīgi ne tikai uzturam dzīvas no mūsu senčiem mantotās garīgās vērtības, bet arī tās nododam nākamajām audzēm. Bet iemīlēt un mācīt citiem var tikai to, ko pazīst. Tāpēc iepazīšanās ar mūsu garīgajām vērtībām, saprašana kā tās izpaužas tikumos un kā tikumi savukārt parādās darbos kultūrā, kļūst par pirmo soli ceļā uz šo mērķi.

indexarhīvs     yandex    mega